/*Menu hide on click outside*/
Published
17. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense
Deadline
06. June 2021

Description

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en adjunkt/lektor til undervisning inden for socialt arbejde. Der er tale om en fast 30 timers stilling med tiltrædelse den 1. august 2021.

Socialrådgiveruddannelsen udbydes i Odense, Vejle og som net-baseret. Den aktuelle stilling er med ansættelse i Vejle De primære opgaver vil være at udvikle, planlægge og gennemføre undervisning og vejledning på grunduddannelsen i Vejle.

Stillingen omfatter derudover opgaver tilknyttet videreuddannelsen, ligesom der vil være mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved opgave- og projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen

Kvalifikationer

Du er uddannet socialrådgiver kombineret med en master eller kandidatgrad, gerne inden for et af vidensområderne samfundsvidenskab, jura eller psykologi. Du har solid viden om og bred praktisk erfaring med socialt arbejde og projekter inden for enten myndigheds- eller udførerdelen i socialt arbejde, gerne inden for et eller flere af følgende områder:

  • Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik
  • Familier, børn og unge
  • Socialt udsatte grupper
  • Sociale problemer og rådgivning
  • Rammerne for det sociale arbejde (økonomi, organisation, tværprofessionalitet)

Vi lægger derudover vægt på at du:

  • Enten har erfaring med undervisning eller et brændende ønske om at undervise
  • Har lyst til at være en del af et undervisningsmiljø med engagerede studerende og kolleger
  • Har gode IT kompetencer samt mod på og evne til at bringe disse i anvendelse i udviklingen af nye arbejds- og undervisningsmetoder
  • Kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere og prioritere
  • Ser en styrke i det tværgående samarbejde

Om os

Socialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med Lærer- og Pædagoguddannelsen i Området for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. Der er ca. 50 undervisere på uddannelsen heraf 11 i Vejle, hvor vi deler campus med sygeplejerskeuddannelsen.

Underviserne er en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, jurister og samfundsvidenskabelige adjunkter og lektorer, som har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler og semestre. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af semestrenes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.

Ansættelsen

Ansættelsen sker i henhold til gældende LC/CO10 fællesoverenskomst samt organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler mfl.

Der er tilknyttet mentorordning til stillingen.

Stillingerne er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år.

Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.

Har en ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Vil du vide mere

https://ucl.dk/uddannelser/socialraadgiveruddannelsen/ kan du læse mere om uddannelsen og dens opbygning.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte uddannelsesleder Line Dudal Lauridsen på mail ldla@ucl.dk eller tlf.: 51943899 for yderligere oplysninger.

Samtaler

Vi forventer at afholde samtaler d. 14. juni 2021.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes via https://www.ucl.dk/om-os#ledige+stillinger senest d. 8. juni 2021.

Om organisationen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Ansøgningsfrist:

8. juni 2021

Ansættelse:

1. august 2021

Related Jobs

21. September 2021
20. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com