/*Menu hide on click outside*/
Published
23. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Vejle

Description

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en adjunkt/lektor til undervisning inden for socialt arbejde. Der er tale om en fast 30 timers stilling med tiltrædelse den 1. august 2021.
Socialrådgiveruddannelsen udbydes i Odense, Vejle og som net-baseret. Den aktuelle stilling er med ansættelse i Vejle De primære opgaver vil være at udvikle, planlægge og gennemføre undervisning og vejledning på grunduddannelsen i Vejle.
Stillingen omfatter derudover opgaver tilknyttet videreuddannelsen, ligesom der vil være mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved opgave- og projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen
Kvalifikationer
Du er uddannet socialrådgiver kombineret med en master eller kandidatgrad, gerne inden for et af vidensområderne samfundsvidenskab, jura eller psykologi. Du har solid viden om og bred praktisk erfaring med socialt arbejde og projekter inden for enten myndigheds- eller udførerdelen i socialt arbejde, gerne inden for et eller flere af følgende områder:
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik
Familier, børn og unge
Socialt udsatte grupper
Sociale problemer og rådgivning
Rammerne for det sociale arbejde (økonomi, organisation, tværprofessionalitet)
Vi lægger derudover vægt på at du:
Enten har erfaring med undervisning eller et brændende ønske om at undervise
Har lyst til at være en del af et undervisningsmiljø med engagerede studerende og kolleger
Har gode IT kompetencer samt mod på og evne til at bringe disse i anvendelse i udviklingen af nye arbejds- og undervisningsmetoder
Kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere og prioritere
Ser en styrke i det tværgående samarbejde
Om os
Socialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med Lærer- og Pædagoguddannelsen i Området for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. Der er ca. 50 undervisere på uddannelsen heraf 11 i Vejle, hvor vi deler campus med sygeplejerskeuddannelsen.
Underviserne er en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, jurister og samfundsvidenskabelige adjunkter og lektorer, som har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler og semestre. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af semestrenes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.
Ansættelsen
Ansættelsen sker i henhold til gældende LC/CO10 fællesoverenskomst samt organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler mfl.
Der er tilknyttet mentorordning til stillingen.
Stillingerne er omfattet af principperne om Ny Løn.
Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år.
Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ” Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020 ” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.
Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.
Har en ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.
Vil du vide mere
På https://ucl.dk/uddannelser/socialraadgiveruddannelsen/ kan du læse mere om uddannelsen og dens opbygning.
Du er ligeledes velkommen til at kontakte uddannelsesleder Line Dudal Lauridsen på mail ldla@ucl.dk eller tlf.: 51943899 for yderligere oplysninger.
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler d. 14. juni 2021.
Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag sendes via https://www.ucl.dk/om-os#ledige+stillinger senest d. 8. juni 2021.

Related Jobs

Radiooperatør   Denmark new
20. June 2021
20. June 2021
20. June 2021