/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense
Page Views
0

Description

Vil du være med til at uddanne Ergoterapeuter, der tænker ud af boksen og er interesseret i sundhed og i at muliggøre aktivitet for mennesker? Og vil du være med til at uddanne ergoterapeuter til fremtidens sundhedsvæsen?
Vi kan tilbyde ansættelse i et højt fagligt og engageret undervisningsmiljø, med en organisering i teams. Vi er 15 ansatte på Ergoterapeutuddannelsen, og vi har en høj grad af faglig og pædagogisk videndeling. Vi vægter kontakten til de studerende højt.
På ergoterapeutuddannelsen anvendes opgavebaseret læring som pædagogisk tilgang. Derudover vægter vi undervisning i vores Living lab og sanserum højt, ligesom IT i undervisning er en selvfølge, senest har vi anskaffet et interactive floor.
Vi prioriterer god introduktion til stillingerne og et tæt samarbejde med andre undervisere og ledelsen. Der er gode muligheder for faglig, pædagogisk og personlig udvikling i samspil med studerende, kolleger og ledelse.
Dine kvalifikationer - vi søger undervisere, der:
Er uddannet ergoterapeut.
Har afsluttet en relevant kandidat-/masteruddannelse/Ph.d.
Kan undervise på grunduddannelsesniveau herunder tværgående undervisningsforløb, og i efter- og videreuddannelsen.
Har interesse for udvikling af undervisning generelt, tænke innovativt og gøre brug af IT i undervisningen, og indgå i uddannelsesudvikling.
Kan varetage vejledningsopgaver og prøver på de respektive semestre.
Har lyst og interesse for det pædagogiske og faglige arbejde sammen med studerende, kolleger og ledelse.
Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre, være i proces og samtidig være resultatorienteret.
Kan indgå i såvel monofaglige som tværfaglige samarbejdsrelationer.
Kan indgå i opgaveløsninger fx projekter på tværs af UCL og med eksterne samarbejdspartnere.
Særlige undervisningsområder
Kompetencer inden for fagområderne; træning, sagsbehandling og myndighedsområdet eller børn vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2022. Stillingen er på fuld tid, hvilket svarer til 37 timer i gennemsnit pr. uge.
Ansættelsen sker efter Cirkulære om organisationsaftale for Undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier med grunduddannelse som ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder eller bygningskonstruktør.
Hvis du har en anden uddannelse/baggrund, ansættes du efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.
Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.
Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år, hvorefter du vil overgå til en lektoransættelse
Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.
Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen (CVU-stillingsstrukturen), kan sammen med deres ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, kapitel 5. Du skal sammen med din ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse på maksimalt 8 sider sammen med en redegørelse for sine kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1, der vedrører kompetence til at arbejde med forskning- og udvikling. I forbindelse med evt. ansættelse igangsættes en bedømmelsesproces.
Vil du vide mere?
Oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Kirsten Sørensen på mobil 51 15 76 23 eller på mail kiso@ucl.dk.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 1. november.
Du kan læse mere om Ergoterapeutuddannelsen i Odense og University College Lillebælt på www.ucl.dk.
Ansøgning
Kan du genkende dig i ovenstående beskrivelse, så send din ansøgning via vores hjemmeside www.ucl.dk/job senest den 25. oktober 2021
Om organisationen
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.
Ansøgningsfrist:
25. oktober 2021
Ansættelse:
1. januar 2022