/*Menu hide on click outside*/
Published
21. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense
Deadline
10. June 2021

Description

Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling søger pr. 1. august 2021 en adjunktvikar med kandidat- eller mastergrad.

Stillingen er et barselsvikariat som er en kombinationsstilling mellem Lærer-og Pædagoguddannelsen

På læreruddannelsen vil det dreje sig om undervisning i undervisningsfaget idræt og svømmelæreruddannelsen, samt bachelorvejledning. På pædagoguddannelsen undervisning i ’pædagogens grundfaglighed’ og valgmodulet ’Sundhed og bevægelse samt kreative udtryksformer.’ Derudover vil undervisning i bachelorprojekt og det tværprofessionelle element være en mulighed.

Vi tilbyder

Lærer og Pædagoguddannelsen i Jelling er en del af Campus Jelling, som består af Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, et Videncenter og en Friskole.

Du vil møde et stærkt fagligt og socialt miljø med gode muligheder for kollegial sparring, men også et miljø med stor forandringshastighed og udviklingsmuligheder, som på sigt kan indebære nye opgaver.

Campus Jelling er på en gang en mindre enhed med den fysiske nærhed og det studiemiljø, som det tilsiger - samtidig med at uddannelsen er en del af UCL og arbejder tæt sammen med de øvrige uddannelser for eksempel Lærer- og Pædagoguddannelsen på Fyn og uddannelserne på Campus Vejle.

Det specielle ved Jelling, som uddannelsessted er det tætte samarbejde mellem Lærer- og Pædagoguddannelsen, Historie-Lab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling samt praksis.

Studerende i Jelling møder praksis allerede fra første dag på studiet, da vi deler bygninger med Jelling Friskole. Vi arbejder tæt sammen med praksis med henblik på at uddanne de studerende bedst muligt.

Vores forventninger

Vi forventer, at du har relevante faglige kvalifikationer på kandidat- eller masterniveau og har undervisningserfaring, samt at du kan indgå i et konstruktivt og udviklende samarbejde med både kollegaer og studerende.

Vi forventer desuden, at du er fagligt engageret og aktivt kan bidrage til udvikling af Lærer- og Pædagoguddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om et barselsvikariat med en gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer om ugen. Vikariatet er for perioden den 1. august 2021 til den 30. juni 2022.

Dit primære ansættelsessted vil være i Jelling, men du vil også kunne komme til at arbejde på andre lokationer i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Du vil referere til uddannelseslederen på Pædagoguddannelsen i Jelling

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervs-akademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur efter 2013, sker ansættelsen som lektor.

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen (CVU-stillingsstrukturen), kan sammen med deres ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, kapitel 5. Du skal sammen med din ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse på maksimalt 8 sider sammen med en redegørelse for sine kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1, der vedrører kompetence til at arbejde med forskning- og udvikling. I forbindelse med evt. ansættelse igangsættes en bedømmelsesproces.

Kandidater med ph.d. er velkomne til at søge stillingerne. Ansættes du i en fast stilling med ph.d. vil du på sigt få mulighed for at blive tilknyttet vores forskningsafdeling Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund.

Har en ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Vil du vide mere om stillingen?

Har du brug for yderligere oplysninger inden du søger stillingen som underviser, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Annette Falk på mobil 2494 7503 eller mail falk@ucl.dk eller uddannelsesleder Elsebet Warthoe tlf. 40211420 eller mail elwa@ucl.dk

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24.

Ansøgning

Send din ansøgning via vores rekrutteringssystem senest den 4. juni 2021.

Om organisationen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Ansøgningsfrist:

4. juni 2021

Ansættelse:

1. august 2021

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com