/*Menu hide on click outside*/
Published
18. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Deadline
2020-10-08

Description

Har du en god portion erfaring fra et bredere spekter af stillinger på chef-/ledelsesniveau, så har du nu muligheden for en stilling, som med garanti vil udvikle din chef-/ledelsesprofil og samtidig byde på en righoldig alsidig tjeneste.Om os3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!Om stillingenSom chef for Flådestation Frederikshavn har du ansvar for opstilling, drift og udvikling af en enhed, der løser mangeartede opgaver såvel på flådestationen, som i hele Rigsfællesskabet og i udlandet til støtte for Søværnets skibe.Flådestationen er overvejende en beredskabsorganisation, der reagerer med støtte på andres behov. Planlægningsgrundlaget er derfor hele tiden dynamisk, hvor hver ny dag bringer nye små som store udfordringer. Opgaverne omfatter typisk havneydelser som slæbebåds- og fortøjningsassistance, bunkring fra kaj og tankbil, helikoptertankning, løft med mobilkran og trucks samt (taktisk) transporttjeneste med specialkøretøjer, kommunikationscenter samt vagt og bevogtning af stationens område. Der gennemføres ved Flådestation Frederikshavn erhvervspraktik for ca. 300 skoleelever pr. år.Flådestationen planlægger og opstiller maritime støtteelementer i udlandet til støtte for enheder indsat i internationale operationer samt ved større øvelser mm. Endvidere bidrages til udviklingen af operativ maritim logistik i tæt koordination med søsterenheden i Korsør, 3. Eskadre stab og Søværnskommandoen.Som garnisonskommandant er der et særligt ansvar for koordination af det samlede beredskab på flådestationens område, herunder militær sikkerhed, vagt og bevogtning i fred, krise og krig. Dette som en integreret del af landsregionens planlægning med inddragelse af lokale/regionale hjemmeværnsenheder. Garnisonskommandanten varetager tillige opgaven med orientering og evt. koordination vedrørende arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljørisici, som kan have relevans for de samplacerede myndigheder, herunder etablissementsprojekter og tilsyn fra Arbejdstilsynet.Garnisonskommandanten er også den stedlige repræsentant overfor det omkringliggende samfund med de deraf afledte ceremonielle, erhvervsmæssige og kommunale forpligtigelser.Om digDu er ledelsesmæssigt en erfaren officer med en bred og varieret tjeneste fra sejlads og stabe ved højere myndigheder – gerne værnsfælles på højeste funktionsniveau/chefniveau.Du skal være ressourcebevidst med et godt blik for det operative behov og naturligvis et helhedssyn. Du skal kunne lede, styre, sætte rammer, prioritere og motivere en bred pallette af medarbejdere, der alle har et højt fagligt niveau og som oftest er selvkørende i deres daglige opgaveløsning.Fleksibilitet og initiativ er også vigtige egenskaber i den daglige balance mellem stabilitet i og fornyelse af organisationen – i relevant koordination med søsterorganisationen i Korsør.Som garnisonskommandant skal du også kunne favne lokalsamfundet. Du skal kunne kommunikere til og med det civile samfund ud fra en altid imødekommende tilgang, herunder den lokale presse, erhvervsliv, kommune og de nære beboere.En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.AnsættelsesvilkårStillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.Fast tjenestested er Frederikshavn.KONTAKT OG ANSØGNINGDu kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til Chefen for 3. Eskadre, kommandør Steen Engelbrecht Pedersen på tlf. 7285 5001 eller 2295 5407. Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold kan rettes til HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. 3266 5111.Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020, og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.Ansættelsesdato er den 1. november 2020 eller snarest derefter.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”Send ansøgning” nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/