/*Menu hide on click outside*/
Published
17. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Vejle
Deadline
06. June 2021

Description

Med start 1. august 2021 søger vi 3 fuldtidsansatte adjunkter/lektorer – to til fastansættelse og en til et vikariat i perioden 1/8 2021 til 30/6 2022.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle tilbyder professionsbacheloruddannelsen i sygepleje, medvirker ved gennemførelse af sundhedsfaglige efter- og videreuddannelsesaktiviteter på diplomniveau og arbejder med forskning og udvikling i sundhedsprofessionerne.

En adjunkt/lektor skal selvstændigt kunne varetage en varieret opgaveportefølje med forskellige undervisningsopgaver og bidrage til udviklingen af studieplaner. Afhængigt af dine kompetencer vil stillingen bl.a. indeholde undervisning i sygepleje, mikrobiologi, sundhedspædagogik, pædagogik og folkesundhed.

Vi forventer, at du

  • er sygeplejerske med akademiske kompetencer gerne en sundhedsfaglig eller pædagogisk kandidatuddannelse og ph.d. indenfor sundhedsfaglig forskning
  • har klinisk erfaring og kan varetage opgaver på tværs af uddannelserne i UCL – herunder varetage undervisning i Efter og Videreuddannelsen samt udviklings- og evt. forskningsopgaver
  • kan bidrage til udvikling af vores uddannelsesmiljø gennem samarbejde med studerende og klinisk praksis samt deltage i faglige og pædagogiske grundlagsdiskussioner med kolleger
  • har sundheds- og undervisningsteknologiske kompetencer
  • har et organisations-mindset og ønsker at indgå i en meget dynamisk organisation.

Vi tilbyder

  • et selvstændigt job i en professionel og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution, som er en del af UCL, erhvervsakademi og professionshøjskole
  • undervisningsopgaver med motiverede og engagerede studerende og kursister
  • inspirerende teamsamarbejde
  • moderne undervisningsfaciliteter, herunder også simulationslokaler
  • gode muligheder for oplæring og kompetenceudvikling

Ansættelse

Du vil blive ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jf. Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Bliver du ansat i vikariatet, vil det ikke være muligt at indgå i lektorkvalificeringsforløbet.

Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.

Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Vil du vide mere?
Du finder flere oplysninger om Sygeplejerskeuddannelsen på www.ucl.dk/uddannelser/sygeplejerskeuddannelsen.
Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Birgitte Roldsgaard Hansen på tlf. 22 15 65 11 eller mail bikh1@ucl.dk

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 24. juni 2021 om formiddagen.

Send din ansøgning senest den 15. juni 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via www.ucl.dk/job.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com