/*Menu hide on click outside*/
Published
6. August 2021
Expires
26. August 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Er du energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL kommunikationsgast til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten begynder i starten af 2022 sin Dansarc enhedstræning. Dansarc perioden indeholder træning med Havariskolen i Neustadt og FOST i Plymouth.
Du bliver derfor en del af en af søværnets bedste kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best in class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som kommunikationsgast bliver du en vigtig del af fregattens kommunikationssektion, som igen hører under operationsdivisionen. Det er vores opgave, at forsyne skibet med både eksterne og interne kommunikationslinjer. Vi arbejder med alle former for kommunikationsmidler lige fra signalflag, radioer til klassificerede netværk via satellit kommunikation. I kommunikationssektionen tilstræber vi en høj grad af professionalisme og faglig stolthed.
Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads.

I basehavn (Korsør) gennemfører vi almindelig rutinemæssigt dagligt arbejde, samt vedligeholder vores faglige færdigheder gennem øvelser og undervisning.
Derudover vil du indgå i skibets vagttjeneste.
Under sejlads vil du indgå i vagten på skibets radiostation som radiogast og på broen som taktisk kommunikationsgast. Når vi ligger i havn uden for vores basehavn, vil du indgå som en del af radiovagten.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marinoverkonstabel eller marinespecialist. Hvis du ikke allerede har gennemført en kommunikationsuddannelse i Søværnet som enten CIS elle KU, vil du blive tilmeldt kommunikationsuddannelse trin I, som gennemføres ved TAC i Frederikshavn.
Om dig
Du er energisk og klar til at give en ekstra hånd når det er nødvendigt.
Du er omstillingsparat og trives med at arbejde i et miljø hvor der kan være meget travlt og hvor en høj grad af faglig stolthed og ansvarsbevidsthed er påkrævet.
Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.
Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:Skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT/NATO SECRET.SBU (Søværnets basisuddannelse)
Helbredskrav:Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Egnet til røgdykning.
Ønskeligt:
TAC 850 (KU) eller TAC 851 (KU trin I)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af kommunikationssektionen på Niels Juel (LERA) oversergent Brian Petersen på mail: 2e-niju-lera@mil.dk eller telefon 30169440 (spørg efter LERA). Alternativt kan du kontakte Kommunikationsassistent på Niels Juel (KUA) sergent Julie Sandholm på mail: 2e-niju-kua@mil.dk eller på telefon 30169440 (spørg efter KUA)
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 15. september 2021. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Er du energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL kommunikationsgast til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten begynder i starten af 2022 sin Dansarc enhedstræning. Dansarc perioden indeholder træning med Havariskolen i Neustadt og FOST i Plymouth.
Du bliver derfor en del af en af søværnets bedste kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best in class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.
NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.
Om stillingen
Som kommunikationsgast bliver du en vigtig del af fregattens kommunikationssektion, som igen hører under operationsdivisionen. Det er vores opgave, at forsyne skibet med både eksterne og interne kommunikationslinjer. Vi arbejder med alle former for kommunikationsmidler lige fra signalflag, radioer til klassificerede netværk via satellit kommunikation. I kommunikationssektionen tilstræber vi en høj grad af professionalisme og faglig stolthed.
Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads.

I basehavn (Korsør) gennemfører vi almindelig rutinemæssigt dagligt arbejde, samt vedligeholder vores faglige færdigheder gennem øvelser og undervisning.
Derudover vil du indgå i skibets vagttjeneste.
Under sejlads vil du indgå i vagten på skibets radiostation som radiogast og på broen som taktisk kommunikationsgast. Når vi ligger i havn uden for vores basehavn, vil du indgå som en del af radiovagten.
Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marinoverkonstabel eller marinespecialist. Hvis du ikke allerede har gennemført en kommunikationsuddannelse i Søværnet som enten CIS elle KU, vil du blive tilmeldt kommunikationsuddannelse trin I, som gennemføres ved TAC i Frederikshavn.
Om dig
Du er energisk og klar til at give en ekstra hånd når det er nødvendigt.
Du er omstillingsparat og trives med at arbejde i et miljø hvor der kan være meget travlt og hvor en høj grad af faglig stolthed og ansvarsbevidsthed er påkrævet.
Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.
Udover nedenstående krav er der en oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:Skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT/NATO SECRET.SBU (Søværnets basisuddannelse)
Helbredskrav:Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Godkendt træningstilstandsprøve.Grundvaccination.Egnet til røgdykning.
Ønskeligt:
TAC 850 (KU) eller TAC 851 (KU trin I)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af kommunikationssektionen på Niels Juel (LERA) oversergent Brian Petersen på mail: 2e-niju-lera@mil.dk eller telefon 30169440 (spørg efter LERA). Alternativt kan du kontakte Kommunikationsassistent på Niels Juel (KUA) sergent Julie Sandholm på mail: 2e-niju-kua@mil.dk eller på telefon 30169440 (spørg efter KUA)
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 15. september 2021. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.