/*Menu hide on click outside*/
Published
18. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Kolbeinsvik

Description

Austevoll Elektro opplever for tida vekst og økt etterspørsel etter våre produkt og tenester for det maritime markedet.
Spesielt innan hybride framdriftssystem og energistyring opplever vi stor interesse frå våre kundar.
Austevoll Elektro vil aktivt bidra til det grøne skifte innan maritime næringar og havbruk.
For å styrke laget for framtida søker vi derfor etter 2 elektroingeniørar som ønsker å være med å skape suksess.
ELEKTROINGENIØR TAVLER/DRIVES:
Hoved oppgåver:
Elkraft systemteknikk
Kortslutningsberegninger/selektivitetsberegninger
Detaljprosjektering/engineering innanfor lavspent tavlesystemer og Drives
Utstyrsutvelgelse i henhold til standardar og operasjonsområde
Utforming av produksjonsunderlag
Planlegge og drive prosjektgjennomføring i henhold til prosjektplan og interne rutinar for eiga fag
Bidra til at bedrifta sine mål vert oppnådd gjennom nye idéar og forbetring av eksisterande løysningar.
Ønska kvalifikasjonar:
Erfaring med elektrodesign innanfor Eplan eller anna teikneverktøy
Erfaring innanfor fagfeltet med prosjektering av maritime anlegg
Erfaring med elektromekanisk produktutvikling og design
Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
ELEKTROINGENIØR AUTOMASJON OG SYSTEM:
Hoved oppgåver:
Prosjekt leiing, prosjektering, administrative oppgåver og dokumentasjon.
Prosjektering, test og idriftsetting av komplette elektrosystemer innan offshore, marine og landbasert industri.
Deltaking / teknisk support ved idriftsetting av komplette systemleveransar.
Ønska kvalifikasjonar:
Gjerne erfaring fra maritime installasjonar og/ eller energilagring system
Ingeniør eller teknisk fagskole med relevant erfaring
Operativ erfaring frå teknisk servicearbeid
Stor arbeidskapasitet, trivest med ein hektisk kvardag og har evna til å jobbe systematisk
Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
Austevoll Elektro AS tilbyr deg som tilsett:
Trivelege og gode arbeidsforhold med ein uformell tone
Moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
Stor innflytelse på egen arbeidskvardag
Deltaking i utvikling av nye produkt
Konkurransedyktig lønn, gode forsikrings- og pensjonsordningar