/*Menu hide on click outside*/
Published
2. June 2021
Location
Sweden
Category
City
Honningsvåg
Deadline
22. June 2021

Description

Org.nr.:922420866 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Det er ledig 100 % fast undervisningsstilling ved vg2 maritime fag innen programområdet teknologi- og industrifag, da vi fra og med høsten 2021 utvider tilbudet/antall elever ved vg2 maritime fag. Avhengig av kompetanse kan det også være aktuelt med annen undervisning. Arbeidsoppgaver er knyttet til undervisning og deltakelse i utviklingsarbeid.

Stillingen innebærer primært undervisning i felles programfagene Drift og operasjon, Skipstekniske tjenester, og Dokumentasjon og kvalitet på vg2 maritime fag. Avhengig av bakgrunn og kompetanse kan det også være aktuelt med annen undervisning, eksempelvis innen valgfrie programfag Dekk eller Maskin.
Undervisningen foregår i klasserom og i ulike praktiske arena som eksempelvis verksted, opplæringsfartøy og kaiområde. Undervisningen må være i tråd med STCW-konvensjonen, og det fordrer at man bidrar under revisjon fra Sjøfartsdirektoratet og DNV.

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent kompetanse for å undervise i videregående skole. (Kandidater uten pedagogisk utdanning kan gjennomføre praktisk pedagogisk utdannelse etter ansettelse, men må snarest etter tiltredelse gjennomføre kurs IMO.6.09 train the trainer.)
 • Maritim fagskoleutdanning, maritim høyskoleutdanning.
 • Fagbrev og yrkesrelevant erfaring kan vurderes
 • Sertifikater (STCW) er en fordel.
 • Erfaring fra skipsfart og/eller annen relevant praksis innen maritim virksomhet
 • Ha kjennskap til gjeldende maritime forskrifter og internasjonalt regelverk.
 • Gode IKT-ferdigheter.

Personlige egenskaper:

 • God relasjonskompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og evne til å kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Godt humør, engasjert og tar initiativ
 • Evne til å utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer.
 • Evne og vilje til å videreutvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium.
 • Evne til kritisk tenking, åpen for innspill og tilbakemeldinger fra elever og andre som resulterer i kvalitetsutvikling.
 • Ved tilsetting vil personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
 • Dekning av eventuelle flytteutgifter jf. Troms og Finnmark fylkeskommunens reglement

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 16.06.2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført etter avtale.

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. **Politiattest skal ikke legges ved søknaden. ** Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Johanne Salamonsen, Tlf: +47 78965005, Mobil +47 91552660, Epost: johanne salamonsen@tffk.no

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com