/*Menu hide on click outside*/
Published
11. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
31. May 2021

Description

Havet rummer mange muligheder. Som 1. skibsfører for fiskerikontrolskibet Havørnen i Fiskeristyrelsen vil du være ansvarlig for mere end blot at styre et skib. Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i Fiskeristyrelsen arbejde for at sikre et bæredygtigt fiskeri, og du vil blive en del af ledergruppen i Fiskeristyrelsens Regional Kontrol Øst.

Fiskerikontrolskibet Havørnen er et 26 år gammelt velfungerende skib, der primært fører kontrol med fiskeriet i Østersøen og Kattegat.

Dine kompetencer kommer i spil i en alsidig og dynamisk hverdag

Der er tre besætninger på Havørnen. Hver besætning er på 5 mand og ledes af en skibsfører. Som 1. skibsfører for fiskerikontrolskibet Havørnen vil du bl.a. få en ledende og koordinerende rolle i forhold til det samlede lederteam på kontrolskibet og for de 3 besætningshold. Du vil i samarbejde med de øvrige skibsførere og vedligeholdelseschefen skulle sikre et velfungerende samarbejde ombord, så opgaverne løses på et højt fagligt niveau og der er et godt kollegialt fællesskab ombord. Du vil herudover være ansvarlig for ledelse og planlægning af sejladsen for det ene af de 3 besætningshold, hvor du skal sikre, at sejlads, sikkerhed, kontroludøvelse og de mange administrative opgaver udføres på sikker og forsvarlig vis

Du vil referere til kontorchefen for Regional kontrol Øst, som Havørnen er del af. Du vil herudover sammen med 1. skibsføreren fra Havternen og fiskeriinspektøren for fiskeriinspektoratet indgå i chefgruppen for Regional Kontrol Øst.

Vi tilbyder dig personlig, faglig uddannelse og udvikling, og en arbejdsplads med gode, engagerede kollegaer og medarbejdere.

Din profil

Du kan kommunikere klart og tydeligt, så alle ved, hvad du forventer af dem. Du er en nærværende og anerkendende leder, der kan motivere og spille andre gode. Du forstår at uddelegere ansvar og samtidig følge op på opgaver og give konstruktiv feedback. Du har et åbent sind og går konstruktivt ind i drøftelser med chefer, kolleger og medarbejdere om nye og bedre måder at løse opgaverne på. Du er en dygtig holdspiller både i dit eget lederteam på Havørnen og i den samlede ledergruppe for Regional Kontrol Øst. Du har lyst til at lære nyt og at udvikle dig selv, dit lederteam og dine medarbejdere og du har fokus på trivsel og arbejdsglæde.

Vi forestiller os, at du


  • har en relevant uddannelse, sønæringsbevis som skibsfører (skibsførereksamen (STCW-regl. II/2 as Master)), gyldigt sundhedsbevis, GMDSS (GOC) certifikat, maritim sundhedskursus – Medical A, brandbekæmpelse for skibsofficerer + brandbekæmpelse i skibe, kørekort, pas og søfartsbog.
  • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
  • har gode lederegenskaber og er god til at motivere dit lederteam og din besætning / besætninger
  • har god forståelse for beslutningsprocesser og interessenthåndtering
  • har god forståelse for politiske og organisatoriske problemstillinger
  • har gode samarbejds- og netværkskompetencer
  • arbejder struktureret og sikrer fremdrift i opgaverne
  • trives i et job med stor variation i opgaverne fra dag til dag og mange deadlines
  • har gode IT-færdigheder
Herudover er det et krav, at du kan vise en straffeattest og kan leve op til en nul-tolerance i forhold til euforiserende stoffer og alkohol ombord.

Om Regional Kontrol Øst

Regional Kontrol Øst består af fiskerikontrolskibene Havørnen og Havternen samt Fiskeriinspektorat Øst med fire afdelinger beliggende i Kolding, Ringsted, Randers og Rønne.

Regional Kontrol Øst varetager kontrol, monitering og håndhævelse af fiskeriregler til land og til søs vedrørende både det erhvervsmæssige og det rekreative fiskeri i salt- og ferskvand. Den Regionale Kontrol er endvidere ansvarlige for sagsbehandling i forbindelse med sanktionering af konstaterede overtrædelser.

Løn– og ansættelsesvilkår

Stillingen er ledig til besættelse 1. august 2021.

Ansættelse sker som tjenestemand, og med varig ansættelse efter tilfredsstillende prøvetid.

Aflønning følger gældende aftale mellem Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd og Finansministeriet samt gældende lønindplaceringsaftale for skibsofficerer under CO10/TATs forhandlingsområde. Rejseudgifter mellem bopæl og skib refunderes.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med placering på Fiskerikontrolskibet Havørnen, med påmønstring i havne på Havørnen.

A nsøgning
Søg jobbet online ved at trykke på ”søg stillingen” nederst i jobopslaget. Din ansøgning med CV og eksamensbevis skal være modtaget senest den 20. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 21. Der vil indgå test i rekrutteringsprocessen.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til kontakte konstitueret Fiskeriinspektør Claus Wille på tlf. 72 18 57 20 eller mail cwi@fiskeristyrelsen.dk.

Fiskeristyrelsen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset personlig baggrund til at søge.

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen beskæftiger ca. 250 medarbejdere og omfatter en central del, der består af en afdeling i København og en afdeling i Augustenborg, samt den regionale fiskerikontrol med to regioner, der består af to inspektorater, et fiskerimonitoreringscenter og tre fiskerikontrolskibe.

Related Jobs

Styrmand   Denmark
20. October 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com