/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Norway

Description

Job Title : 1.Maskinist Location : Norway

Responsibilities

Førstemaskinisten skal støtte implementering og oppfølging av selskapets politikk, prosedyrer og instrukser.

Førstemaskinisten skal ha en rimelig god forståelse av selskapets politikk, prosedyrer og instrukser.

Førstemaskinisten skal sikre at alt arbeid ombord foregår i et sikkert arbeidsmiljø og utføres i henhold til prosedyrer og instrukser. Han skal støtte mannskapet i sikkerhets- og operasjonelle forhold og giødvendig opplæring og utdannelse til alle, med spesiell oppmerksomhet mot nyansatt personell.

Førstemaskinisten skal bidra til et trivelig skip med god kommunikasjon ombord.

Førstemaskinisten rapporterer til maskinsjefen.

Duties

Rapportere alle ulykker, nesten ulykker og avvik til maskinsjefen. Førstemaskinisten er ansvarlig, i samarbeid med maskinsjefen, for å utføre arbeidet i henhold til PMS krav og sikre at maskinsjefen mottar tilbakemelding når jobben er utført. Støtte maskinsjefen ved bunkring og ved annet kritisk arbeid som kan eksponere mannskap og miljø for ulykker. Prosedyren og blanketten «Arbeidstillatelse» skal brukes etter behov. Ansvarlig for orden i maskindepartementet, verkstedet og beslektede rom som lagerrom etc. Sikre at alle loggbøker, sjekklister og andre relevante dokumenter er skikkelig utfylt og arkivert.

Requirements / Certifications

Selvstendig, men allikevel evne til å jobbe i et team Strukturert og organisert Beslutningsdyktig Ansvarsbevist med en høy arbeidsmoral Ærlig Gode kommunikasjonsevner

*ENG kl, Videregående sikkerhetskurs, Health cert

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Maskinchef og 1. Mester   Denmark new
18. June 2021
14. June 2021
Are you sure you want to delete this file?
/