/*Menu hide on click outside*/
Published
15. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
03. February 2021

Description

TAC søger en erfaren Kampinformationsgast, der er servicemindet, kan arbejde selvstændigt og engageret. Stillingen rummer mulighed for personlig indflydelse på dagligdagen, og muligheden for at få indblik i Søværnets simulerede miljøer og fremtiden herfor.Om osSøværnets Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse.Vi er en spændende og alsidig arbejdsplads, som omfatter områderne uddannelse og træning, samt udarbejdelse af nationale doktriner, procedurer. TAC har et omfattende trænerkompleks bestående af simulationsnetværk, således at sensor og proceduretræning kan foregå i et realistisk miljø.Du vil indgå i et team (drifts- og vedligeholdelseselementet), bestående af 1 elektronikbefalingsmand, 2 trænerassistenter, samt dig, 3 elektronikteknikere, og 3 driftsmedarbejdere, der er i tæt samarbejde med andre fra udviklingssektionen forestår drift, vedligehold og udvikling af TAC trænermiljø.Vi kan tilbyde dig en høj grad af indflydelse på din arbejdsdag, hvor du i samarbejde med dit team og din leder kan tilrettelægge din tjeneste, således den tilgodeser dit privatliv.TAC er geografisk beliggende i Frederikshavn.Om stillingenDine primære opgaver vil være at assistere ved gennemførelse af spil i TAC taktiske træner, således TAC personel, såvel som eksterne myndigheder, for gennemførelse af spil, der anvender avancerede simulation.Vi kan tilbyde et alsidigt job med gode muligheder for udvikling af dine faglige kompetencer.Du vil opleve en dynamisk hverdag med stor variation i arbejdsopgaverne, hvor du vil få indblik i IT udstyr, der anvendes til TAC simulerede miljøer.Tjenesterejser kan forekomme.Om digDu er energisk, effektiv og villig til at tage ansvar samt mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, såvel som til at indgå i et team.Krav til kvalifikationer:Sejlende tjeneste ved en af Søværnets enheder, eller tjeneste ved Maritimt Overvågningscenter. Hvis du ikke allerede har de rette IT-kompetencer, skal du være indstillet på at gennemgå disse kurser.Ønskelige kvalifikationer:Kendskab til IT netværk, Hvis du ikke allerede har de rette IT-kompetencer, skal du være indstillet på at gennemgå disse kurser.Du skal kunne kommunikere klart og tydeligt på dansk i skrift og tale på dansk og du skal kunne læse og forstå engelsk. Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FrederikshavnSom ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Morten Steenberg Dastrup på tlf. 72 85 53 90 eller mail: 2E-TAC-CHUV@mil.dk eller seniorsergent Søren Ditlefsen på tlf. 72 85 53 31 eller mail: 2E-TAC-UV320@mil.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.Ansøgningsfrist er 31. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.Stillingen er til besættelse 1. marts 2021Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningAnsøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

28. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Service Technician   Sweden new
27. January 2022
27. January 2022
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com