/*Menu hide on click outside*/
Published
19. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Holstebro
Page Views
7

Description

Vi søger to adjunkter eller lektorer til undervisning på Pædagoguddannelsen Holstebro. Undervisningen på pædagoguddannelsen er varieret og formidler såvel pædagogisk kunnen som ny viden til de studerende. Undervisningen planlægges i teams og forudsætter et struktureret overblik. Pædagoguddannelsen Holstebro er kendetegnet ved målrettede studerende og godt kollegialt samarbejde.
De to stillinger skal i kombination bidrage til nedenstående fagområder. Vi ser derfor gerne, at du kan varetage undervisningsopgaver i to eller flere af områderne.
Undervisning i generel pædagogik
Undervisning i dagtilbudsspecialiseringen
Undervisning i social-specialspecialiseringen
Undervisning i valgområderne natur og udeliv og sundhed og bevægelse
Herudover er særligt kompetencer indenfor nedenstående uddannelsesopgaver relevante.
Planlægning og udvikling af undervisningsforløb
Undervisning i efter- og videreuddannelse på det pædagogiske område
Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det pædagogiske område
Tværfagligt samarbejde om undervisning med VIAs øvrige uddannelser og samarbejdspartnere
Vi forventer, at du som underviser på Pædagoguddannelsen Holstebro
Har en relevant kandidat eller master uddannelse
Har god indsigt i - og gerne praktiske erfaringer med - pædagogisk praksis
Har didaktiske erfaringer - gerne fra undervisning på en professionshøjskole eller anden voksenundervisning
Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
Kan arbejde struktureret og bevare overblikket
Kan benytte IT på brugerniveau
Møder studerende og kollegaer positivtPædagoguddannelsen Holstebro
Pædagoguddannelsen i Holstebro optager 172 studerende om året. Vi er 20 medarbejdere på uddannelsen. Uddannelsen er en del af Campus Holstebro, der også huser 8 andre uddannelser og en række støttefunktioner hertil. Vi har et tæt samarbejde på campus. Vi varetager vores uddannelsesopgaver med ordentlighed og ambitioner og har et godt arbejdsmiljø præget af tillid og humor.Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.
Hovedarbejdsstedet vil være Campus Holstebro, GL. struervej 1, 7500 Holstebro. Der må dog forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland, hvorfor det er en forudsætning du har kørekort og bil til rådighed.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.
Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673
Ved ansættelse som adjunkt, vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb.
Hvis du er lektorbedømt i henhold til professionshøjskolernes stillingsstruktur, sker ansættelsen som lektor.
Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.
Stillingerne ønskes besat d.1 marts eller snarest muligt
Ansøgningsfristen er d.19 januar kl.23.59
Samtaler forventes afviklet d.27 januar 2021
Du er velkommen til at kontakte Uddannelsesleder René Deleuran på 87553814 eller rde@via.dk hvis du har spørgsmål til stillingerne.Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.
Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.
Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
19-01-2021
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-03-2021
Lokation:
Gl. Struervej 1, 7500, Holstebro, Denmark