/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Ballerup
Deadline
2020-10-11

Description

Er du struktureret, har et godt overblik samt erfaring med aktivitets- og ressourceplanlægning? Vil du være med til at sikre og vedligeholde et samlet overblik over den nuværende og fremadrettede drifts- og materielplanlægning?Så har vi en spændende og udfordrende stilling som planlægger og projektspecialist i den maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Om osDen maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse benævnes ”Kapacitetsansvarlig Maritim” eller blot KAMA. Vi er overordnet systemsansvarlige for alle forsvarets maritime kapaciteter, herunder bl.a. ansvarlig for anskaffelses-, eftersyns-, vedligeholdelses- og modifikationsprojekter.I KAMA Koordinationsafdeling er vi et team på 10 militære og civile kollegaer, som til daglig arbejder med en række opgaver til støtte for KAMA’s overordnede opgaveløsning, herunder materielfaglige analyseopgaver, deltagelse i internationale samarbejder, materielplanlægning og koordinationsopgaver.Hos os er arbejdsmiljøet uformelt og med gode muligheder for personlig udvikling.Om stillingenDet er et alsidigt job med opgaver inden for et bredt spektrum. Du vil i et team sammen med de to øvrige planlæggere skulle gennemføre aktivitets- og ressourceplanlægning i de forskellige projekters faser på opgaveniveau.Dine primære opgaver vil netop være aktivitets- og ressourceplanlægning samt at sikre og vedligeholde et samlet overblik over den nuværende og fremadrettede drifts- og materielplanlægning. Dette omfatter blandt andet intern koordination og opfølgning på tværs af KAMA mellem de involverede chefer og tekniske medarbejdere. Alt efter dine forudsætninger vil du kunne blive hovedplanlægger på to store skibsbygningsprogrammer, der forventes initieret i de kommende år.Derudover vil vi over tid udvikle dig til en projektspecialist, der kan indgå som sparingspartner til projektledere og bidragsyder i projekterne i KAMA gennem din viden om processer, produkter og ressourcestyring. Du vil desuden få gode muligheder for sparring og udvikling.I en division med en årlig omsætning på flere hundrede millioner kroner er der behov for tæt koordination på tværs for at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. I jobbet indgår tillige en rækker opgaver vedrørende blandt andet styring og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for direktion, som indgår i jobbet.Om digOm du har en civil eller militær baggrund er ikke centralt for os. Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret, omhyggelig og fleksibel, og at du trives med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold.Vi forestiller os, at du enten har en maritim teknologisk baggrund, erfaring med vedligeholdelses-/projektplanlægning eller en militærfaglig bagrund.Derudover er du god til at kommunikere, kan samarbejde med kollegaer med vidt forskellig baggrund og har gennemslagskraft, når opgaverne skal løses. Du kan formulere dig på skrift og i tale primært på dansk, men også gerne på engelsk.Det er en fordel, hvis du har kendskab til brug af Primavera og SAP R/3.AnsættelsesvilkårSom civil:Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsfinansieret pensionsordning.Som militær:Er du militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der har færdiggjort, er i gang med, eller er vurderet egnet til VUK. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil blive ansat med funktion i højere stilling.Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Dit faste tjenestested er i Ballerup.Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationsafdelingen kommandørkaptajn Steen Balslev på mail FMI-MA-CHKOA@mil.dk eller telefon 2218 2895.Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pernille Grønning på telefon 7281 9166.Ansøgningsfristen er den 29. september 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende – startende i uge 38. Stillingen er til besættelse snarest muligt.Du kan søge stillingen via linket. Du bedes vedhæftet relevante dokumenter såsom ansøgning, CV og uddannelsesbevis.I forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.Er du struktureret, har et godt overblik samt erfaring med aktivitets- og ressourceplanlægning? Vil du være med til at sikre og vedligeholde et samlet overblik over den nuværende og fremadrettede drifts- og materielplanlægning?Så har vi en spændende og udfordrende stilling som planlægger og projektspecialist i den maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Om osDen maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse benævnes ”Kapacitetsansvarlig Maritim” eller blot KAMA. Vi er overordnet systemsansvarlige for alle forsvarets maritime kapaciteter, herunder bl.a. ansvarlig for anskaffelses-, eftersyns-, vedligeholdelses- og modifikationsprojekter.I KAMA Koordinationsafdeling er vi et team på 10 militære og civile kollegaer, som til daglig arbejder med en række opgaver til støtte for KAMA’s overordnede opgaveløsning, herunder materielfaglige analyseopgaver, deltagelse i internationale samarbejder, materielplanlægning og koordinationsopgaver.Hos os er arbejdsmiljøet uformelt og med gode muligheder for personlig udvikling.Om stillingenDet er et alsidigt job med opgaver inden for et bredt spektrum. Du vil i et team sammen med de to øvrige planlæggere skulle gennemføre aktivitets- og ressourceplanlægning i de forskellige projekters faser på opgaveniveau.Dine primære opgaver vil netop være aktivitets- og ressourceplanlægning samt at sikre og vedligeholde et samlet overblik over den nuværende og fremadrettede drifts- og materielplanlægning. Dette omfatter blandt andet intern koordination og opfølgning på tværs af KAMA mellem de involverede chefer og tekniske medarbejdere. Alt efter dine forudsætninger vil du kunne blive hovedplanlægger på to store skibsbygningsprogrammer, der forventes initieret i de kommende år.Derudover vil vi over tid udvikle dig til en projektspecialist, der kan indgå som sparingspartner til projektledere og bidragsyder i projekterne i KAMA gennem din viden om processer, produkter og ressourcestyring. Du vil desuden få gode muligheder for sparring og udvikling.I en division med en årlig omsætning på flere hundrede millioner kroner er der behov for tæt koordination på tværs for at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. I jobbet indgår tillige en rækker opgaver vedrørende blandt andet styring og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for direktion, som indgår i jobbet.Om digOm du har en civil eller militær baggrund er ikke centralt for os. Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er proaktiv, struktureret, omhyggelig og fleksibel, og at du trives med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold.Vi forestiller os, at du enten har en maritim teknologisk baggrund, erfaring med vedligeholdelses-/projektplanlægning eller en militærfaglig bagrund.Derudover er du god til at kommunikere, kan samarbejde med kollegaer med vidt forskellig baggrund og har gennemslagskraft, når opgaverne skal løses. Du kan formulere dig på skrift og i tale primært på dansk, men også gerne på engelsk.Det er en fordel, hvis du har kendskab til brug af Primavera og SAP R/3.AnsættelsesvilkårSom civil:Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsfinansieret pensionsordning.Som militær:Er du militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der har færdiggjort, er i gang med, eller er vurderet egnet til VUK. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil blive ansat med funktion i højere stilling.Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Dit faste tjenestested er i Ballerup.Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationsafdelingen kommandørkaptajn Steen Balslev på mail FMI-MA-CHKOA@mil.dk eller telefon 2218 2895.Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pernille Grønning på telefon 7281 9166.Ansøgningsfristen er den 29. september 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende – startende i uge 38. Stillingen er til besættelse snarest muligt.Du kan søge stillingen via linket. Du bedes vedhæftet relevante dokumenter såsom ansøgning, CV og uddannelsesbevis.I forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

27. October 2021
27. October 2021
26. October 2021
26. October 2021
Front end developer   Norway new
26. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/