/*Menu hide on click outside*/
Published
21. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
10. February 2021

Description

”Vil du være hovedansvarlig for Søværnets bidrag til maritime luftoperationer? Så er du måske den nye stabsofficer i Søværnskommandoens Planlægningssektion (N5).”Om osPlanlægningssektionen (N5) i Søværnskommandoen er placeret i Karup.Sektionen består af en CH og NK samt stabsofficerer fordelt på følgende teams; Fleet Plans, Operationer, Maritime luftoperationer og Maritimt Sikkerhedssamarbejde.N5 er ansvarlig for programlægning og aktivitetsstyring af Søværnets styringsinteressante aktiviteter. N5 er ligeledes ansvarlig for opstilling af det operative planlægningsgrundlag for styrkeproduktion, beredskaber og indsættelser. Herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policymæssigt, styrkeproduktionsmæssigt og udviklingsmæssigt perspektiv.Om stillingenStillingen der er til besættelse, er stillingen som stabsofficer med ansvar for Maritime Luftoperationer. Du vil være ansvarlig for følgende:Ledelse af området (helikoptere, MPA, droner) i Søværnskommandoen, herunder POC for og til Flyverkommandoen og underlagte enheder.Policy på områdetFlyvesikkerhed og flyvesikkerhedsvirksomhed i Søværnet. Herunder gennemførelse af SVK FLYSIK audits.Bidrag til kapacitetsimplementering for SEAHAWK og droner i Søværnet.Udvikling af rammer for samarbejde med partnerlande irt. SEAHAWK.Stillingen indgår i Søværnskommandoens føringsstab og kan udsendes med denne. Du vil derfor skulle deltage i øvelsesaktivitet med føringsstaben.Der kan forventes deltagelse i møde- og konferencevirksomhed, hvilket inkluderer tjenesterejser i ind- og udland. Du vil blive tilbudt relativt stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdssted.Du vil få udleveret FIA/ FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.Om digDu er orlogskaptajn, eller en erfaren kaptajnløjtnant med gode analytiske evner.Det er et krav, at du har operativ erfaring, gerne fra en helikopterbærende enhed, samt gerne erfaring som stabsofficer.Det er en fordel, hvis du er uddannet TACCO eller har anden flyoperativ erfaring.Du kan formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale. Herunder også på engelsk.Vi forventer, at du som person er:Struktureret – både i din planlægning og i din opgaveløsning.Tålmodig – er god til at komme ordentligt i dybden.Har det rigtig godt med at arbejde alene i perioder.Har det fint med at stille konkrete krav.Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for N5, orlogskaptajn Noe Isgaard på telefon 25 16 42 50 eller via mail FKO-SV-N5i51@mil.dk.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 7. februar 2021.Ansættelsesdato 1. april 2021.Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 7.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
28. January 2022
Hull Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com