/*Menu hide on click outside*/
Published
20. January 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
09. February 2021

Description

ARBEIDSOPPGAVER Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov. Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel. Bli med på Equinor sin reise mot en digital fremtid hvor telekommunikasjon er en viktig bidragsyter.ARBEIDSOPPGAVER•Delta i offshore vedlikehold og modifikasjoner av telesystemer for kommunikasjon, informasjon, alarmtjenester, fly- og marin navigasjon og datateknikk •Planlegge og sikre kvalitet på gjennomføring av oppgaver og prosjekter •Feilsøke og håndtere uplanlagte hendelser •Standardisere og videreutvikle tilstandsbaserte vedlikeholdsprogrammer, være ansvarlig for faglig innhold og kvalitet på vedlikeholdsprogrammene •Følge opp myndighets- og partnerrevisjoner •God IT kompetanse med interesse for «Cyber security»KVALIFIKASJONER•Erfaring innen automasjon/el/tele er en fordel •Erfaring med SAP •"Hands on" og operativt erfaring •God IT kompetanse med interesse for «Cyber security» •Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetansePERSONLIGE EGENSKAPER•HMS bevisst •Forbedringsorientert •Gode samarbeidsevner •Gode kommunikasjonsferdigheter •Ryddig og systematisk •Serviceinnstilt •Selvstendig •Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger.VI TILBYRIkke bare en jobb: en karriere. Vi er et globalt selskap som tilbyr utallige muligheter, og oppfordrer deg til å utnytte disse for å bygge karrieren din på tvers av fagområder og geografiske steder. Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og vårt aksjespareprogram. Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi forstår at våre ansatte har forpliktelser utenfor jobben. Fleksibilitet er viktig for oss, enten det dreier seg om familieorienterte eller individuelle behov. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, anerkjenner vi viktigheten av å kunne hente barna, delta i forelesninger eller rett og slett bare nyte sosiale sammenkomster. Vi tilbyr derfor fleksible arbeidsordninger for en god balanse mellom jobb og privatliv. Et inkluderende arbeidsmiljø. Vi tror at å omfavne våre ulikheter gjør oss sterkere. En inkluderende kultur er også grunnleggende for vårt arbeidsmiljø. Mangfold for oss er å omfavne erfaring, kompetanse, alder, kjønn, utdanning, kulturell bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonshemminger og mer- alt som hjelper oss å forme ideer og perspektiver. Inkludering innebærer at du kan være deg selv på jobb og at alle kan føle seg akseptert og verdsatt.Generell informasjonSørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt. Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med. Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen. Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Related Jobs

27. January 2022
Piping Engineer   Sweden new
27. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Norway/UK/Cyprus   Norway new
26. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com