/*Menu hide on click outside*/
Published
21. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
10. February 2021

Description

Ønsker du et job med stor indflydelse og vil du være med til at forme udviklingen af flåden? Hvis du synes, at det lyder interessant, så kan et job i den Maritime Kapacitetsudviklingssektion være noget for dig.Om osDen Maritime Kapacitetsudviklingssektion er organiseret under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben og er placeret i Karup. Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er ansvarlig for videnindhentning, koordination og rådgivning i relation til den maritime del af Forsvarets udviklingsvirksomhed, herunder policy-, strategi-, udviklings- og konceptarbejde, nationalt som internationalt.Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion har til opgave at sørge for, at det konceptuelle grundlag, såvel som policy og strategi, understøtter den maritime udvikling. Dette gøres bl.a. ved udarbejdelse af en række udviklingskoncepter og business cases for nuværende og fremtidige kapaciteter. Ring gerne til os, hvis du vil vide mere om vores opgaver.Vores sektion består af 11 militære medarbejdere, én chef og ti sagsbehandlere.Om stillingenMed de brede opgaver kommer du til at bidrag til udviklingen af fremtidens søværn. Arbejdet er projektrelateret, og vi har en bred kontaktflade med mange samarbejdspartnere, nationale som internationale, hvor vi trækker på såvel erfaringer fra Forsvaret som erfaringer fra samarbejdspartnere i NATO.Om digDu er kaptajnløjtnant med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskursus (VUK). Alternativt er du erfaren premierløjtnant (min. 4 års operativ tjeneste) med ambitioner om udnævnelse.Om du er tekniker, våben- og elektronikofficer eller taktiker er mindre væsentligt, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at bidrage til udviklingen af fremtidens søværn. Du får et stort råderum for opgaveløsningen, så vi forventer selvstændighed og ansvarsfølelse. Der er fokus på kvalitet i de analyser, der ligger til grund for sektionens arbejde, og derfor skal du også kunne indgå i teams, hvor der kan være behov for både ledelse og gensidig støtte og sparring.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Maritime Kapacitetsudviklingssektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen, på telefon 20 61 81 64.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 21. februar 2021.Ansættelsesdato 1. april 2021.Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com