/*Menu hide on click outside*/
Published
18. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Ringsted
Deadline
2020-10-08

Description

Er du uddannet taktisk officer i Søværnet, og vil udfordres indenfor sagsbehandling af bl.a. materielprojekter, konceptudvikling og Marinehjemmeværnets reglementariske grundlag? Vil du være med til at sikre, at Marinehjemmeværnets frivillige kontinuerligt har dygtige fartøjsførere? Har du mod på at prøve kræfter med en alsidig, inspirerende og udfordrende tjeneste? I så fald venter der dig et udfordrende og varieret job som sagsbehandler ved Marinehjemmeværnets Redersektion. Om os Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.300 aktive frivillige marinere. Staben består ca. af 35 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt i kontorerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved flotillerne og ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan, og vi sætter kompetenceudvikling, og frihed til at virke, højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Marinehjemmeværnets Redersektion har ansvaret for rederispecifik sagsbehandling og mødevirksomhed, som bl.a. omfatter ansvaret for det reglementariske grundlag, behandling af havarisager, konceptudvikling i forbindelse med nyanskaffelse af materiel, autorisation af nye fartøjsførere samt strategisk mødevirksomhed med eksterne myndigheder. Vi har et tæt samarbejde med vores frivillige hjemmeværnsfolk, som inddrages i nødvendigt omfang med opgaveløsningen. Om stillingen Der er tale om en spændende stilling, hvor du får ansvaret for en bred vifte af opgaver med relation både til staben og til vores frivillige. Nogle af de opgaver du skal varetage er vedligeholdelse af det reglementariske grundlag vedrørende tjenesten om bord i Marinehjemmeværnets fartøjer og Maritime Force Protection enheder. Du vil blive bidragsyder til planlægning og gennemførsel af årlige interne og eksterne møder i Marinehjemmeværnet, herunder den årlige Nytårsgudstjeneste. Rederrelateret sagsbehandling bliver også en del af din dagligdag, herunder deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med konceptudvikling og indførsel af nyt materiel. Redersektionen deltager også i ”lærer på kald” ordningen ved Hjemmeværnsskolen i forbindelse med den praktiske navigatoriske uddannelse. I tillæg til dette vil du indgå i puljen af operative officerer, der autoriserer Marinehjemmeværnets fartøjsførere. Stillingen stiller krav til systematik og grundighed i opgaveløsningen. Du vil i forbindelse med kontakten og samarbejdet med Marinehjemmeværnets frivillige møde en dedikeret og særlig tilgang til det operative virke og det at være og lede frivillige, som vil stille krav – men tillige virke personligt udviklende - for dig som søofficer. Denne centrale sagsbehandlerstilling indbyder til selvstændighed og høj grad af frihed under ansvar herunder mulighed for hjemmearbejdsdage. Du vil skulle indgå som kontaktofficer for to flotiller med det formål at opbygge et godt kendskab og yde støtte lokalt. Formålet er at kunne vejlede og hjælpe flotillens ledere og nøglepersoner både i deres daglige virke, og med at nå flotillens målsætning på længere sigt. Den daglige tjeneste vil foregå fra Ringsted, men eftersom der indenfor de næste år er planlagt for flytning af vores kontor, bliver Korsør det fremtidige arbejdssted. Du skal forvente, at tjenestestedet i Ringsted skifter til Korsør omkring år 2024. Ligeledes pågår en evaluering af stabens opgaver, struktur m.v. som i løbet af 2021 kan afstedkomme afledte justeringer af vores organisation. Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige for det meste er aktive udenfor normal arbejdstid. Der er i stillingen mulighed for individuel kompetenceudvikling, herunder videreuddannelse til næste militære stillingsniveau. Om dig Du er uddannet kaptajnløjtnant eller M322 orlogskaptajn af taktisk linje i Søværnet og har erfaring som officer fra sejlende tjeneste. Alternativt er du premierløjtnant, der er vurderet egnet til eller er i gang med VUK. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen som funktion i højere stilling. Du skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk med dine områder, men også være parat til at indgå i et tæt teamwork med dine kolleger. Du skal kunne møde vores frivillige med en positiv, åben og dialogsøgende tilgang. Et godt kendskab til Hjemmeværnet herunder Marinehjemmeværnet vil være en fordel, men er ingen betingelse. Stabstjenesteerfaring vil ligeledes være en fordel. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”. Som person er du dygtig til at finde balance mellem den nødvendige forudseenhed i forhold til langtidsplanlægning samtidig med, at ad hoc opgaver løses på dagligt basis. Du er helhedsorienteret, fleksibel og god til at håndtere pres. Du er udadvendt, empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt på tværs i organisationen, samt med eksterne civile samarbejdspartnere. Du trives med at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Men først og fremmest udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling. Du er i besiddelse af gyldigt kørerkort til personbil. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriet område, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Redersektionen i Marinehjemmeværnet, orlogskaptajn Steen Kempf-Amkær på tlf.: 20 65 49 56 eller mail MHV-CHRED@FIIN.DK Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk på telefon 728 19151. Ansøgningsfristen er 11. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Tiltrædelse i stillingen snarest muligt. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

27. October 2021
22. October 2021
20. October 2021
19. October 2021
19. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/