/*Menu hide on click outside*/
Published
18. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Karup
Page Views
3

Description

Er du klar til at indgå i et dynamisk miljø med høj intensitet og stort ansvar? Har du erfaring med og interesse for strategisk personel administration? Har du sagsbehandlererfaring og ikke mindst kendskab til personelforvaltning, så er det måske dig, som skal være en del af teamet i Søværnskommandoens Personelpolicy-, Organisations- og Administrationssektion.
Om os

Vi er ansvarlig for overordnede personel- og strukturmæssige samt administrative forhold i Søværnskommandoen og i Søværnet, herunder at sikre sammenhæng mellem Søværnets opgaver, struktur og personel samt styring af det administrative område.

Vi arbejder med Søværnets personeladministration på et strategisk niveau, herunder HR policy, koncepter og bestemmelser. Endvidere driver og udvikler vi administrative vejledninger, oplæg til overenskomster, rekruttering og fastholdelse. Arbejdsområdet favner alle dele af Søværnet fra reservepersonel til fastansatte, pårørende og veteraner.

Kulturen er åben og ligefrem, hvor meninger og synspunkter veksles frem mod oplæg, der loyalt indgår i beslutninger. Vi søger konstant udvikling og innovation for at forbedre styringsmulighederne med henblik på at fremme medarbejdernes ansvar for egne projekter inden for sektionens arbejdsområde til gavn for Søværnets virke.

Vi er en sektion med fingeren på pulsen, indflydelse på beslutningerne og ofte med direkte adgang til topledelsen. Dette giver en stor indsigt, højt informationsniveau og stiller selvsagt krav om kvalitet og ansvarlighed.

Vores omgangstone er åben og direkte med gensidig respekt. Vi søger at løfte opgaverne med udgangspunkt i egen faglighed og stræber efter personligt ansvar og frihed i opgaveløsningen. Endvidere har vi fokus på personlig udvikling med mulighed for uddannelse både i relation til jobbet, men også ud fra den enkelte medarbejders ønske om videre karriere.

Faciliteterne er i hovedsagen dobbeltkontorer. Der er endvidere mulighed for hjemme arbejdsdage efter nærmere aftale. Sektionen har generelt ikke stor og længere-varende rejseaktivitet.Om stillingen

Du vil blive sagsbehandler i Personel- og administrationssektionen med et opgavekompleks, hvor selvstændighed er en selvfølge, og hvor du sammen med andre koordinerer opgavevaretagelsen.

Dine primære opgaver vil være sagsbehandling indenfor:
reservepersonel, herunder designering,
- bemandings- og HR-relaterede opgaver i SVK,
sanitet, sundhed og idræt,
kompetencefond,
medvirke ved udarbejdelse af policy, bestemmelser og administrative vejledninger.

Endvidere skal du bidrage til behandling af enkeltmandsudsendelse samt administration af personel til NATO stående styrker og lign. indsættelser, samt besættelse af stillinger med myndighedsansvar ved Søværnets niveau III myndigheder samt ved Søværnets Sergentskole under Forsvarsakademiet.

Der vil være behov for, at du løbende gennemfører analysearbejde, både i relation til dine primære opgaver og i forhold til ad hoc opgaver inden for strategisk personel administration. Der vil være brug for, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye sagsområder og bidrage til løsning af problemstillinger med baggrundsnotater, briefinger og orienteringer af foresatte.

I dagligdagen vil du i samarbejde med stabene i Søværnskommandoens underlagte myndigheder og Søværnets Center for Administration(SCA). Derudover samarbejdes med tilknyttede partnerelementer, værnskommandoerne samt Forsvarsministeriets Personelstyrelse.Om dig

Du er oversergent med rette kompetencer. Du er god til at kommunikere både i skrift og tale. Du kan arbejde struktureret, da du skal kunne håndtere mange forskellige opgaver på samme tid.

Du har indgående kendskab til Søværnets organisation og gerne inden for personelstyring, og du har godt kendskab til vilkårene ved de operative enheder, således at du kan bidrage substantielt inden for dit primære ansvarsområde.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, du holder et højt fagligt niveau og på eget initiativ kan iværksætte tiltag for herigennem, at opnå brugbare og velfunderede resultater. Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og du har gode evner inden for planlægning og styring.

Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at udvikle dit sagsområde med fokus på, at personellet er SVN største aktiv.

Det vil være en fordel, men ikke et ultimativt krav, at du har erfaring med at fremstille skrivelser og oplæg klart og tydeligt i din sagsbehandling, samt et godt kendskab til dokumenthåndteringsprogrammer, f.eks. WorkZone. Kompetencer vi gerne giver dig.

Du skal være indstillet på at bidrage til at løse operative opgaver ude i de sejlende enheder eller føringsstab, hvis behov skulle opstå.Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kommandør-kaptajn Henrik G. Lindstrøm på telefon: 22 61 5068.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 22. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2021

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.