/*Menu hide on click outside*/
Published
16. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Karup
Page Views
0

Description

Eskadrille 723 søger en analytisk stærk og handlekraftig officer til at planlægge, prioritere og gennemføre den operative afflyvning, i en spændende og operativ enhed, der opererer Forsvarets nye maritime helikopter, MH-60R SEAHAWK. Trives du i et miljø, hvor der stilles høje krav til din viden, dit overblik og din evne til at håndtere uforudsete udfordringer? Så er jobbet som operativ planlægger i Eskadrille 723 måske noget for dig.
Om os
Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Forsvarets pt. mest avancerede platform. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på Søværnets enheder af THETIS-kl og internationale operationer i eksempelvis Hormuzstrædet eller Adenbugten om bord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-kl. Herudover støttes især Søværnet i diverse øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
Om stillingen
Du vil blive en del af eskadrillens operationssektion (O-SEK), som er eskadrillens centrum. Her vil du være med til at holde retningen for hele eskadrillen og fungere som næstkommanderende i en sektion med engagerede medarbejdere samt:Varetage planlægningen og gennemførelsen af pålagte operative opgaver, samt planlægge, prioritere og gennemføre enhedens operative afflyvning i henhold til de operative prioriteringer.Koordinere sammenhængen mellem operativ afflyvning og planlagte eftersyn i samarbejde med CAMO SEAHAWK.I samarbejde med TKO/FTO prioritere og koordinere ikke planlagt vedligeholdelse for at sikre et højt operativt output.Understøtte leder O-SEK i det ledelsesmæssige virke i en afdeling med ca. 10 medarbejdere, hvor hverdagen kan være dynamisk.
Om dig
Du er uddannet officer og det er en fordel, hvis du har operativ erfaring som pilot eller Tactical Coordinator med erfaring fra maritime operationer.Er du premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du er proaktiv og nyder, at arbejde selvstændigt og struktureret, for derved, at bidrage til skabelsen af overblik over de spændende, varierede igangværende og fremtidige operationer eskadrillen løser.
Du har flair for planlægning og ønsker, at være med til at skabe en stabil og effektiv opgaveløsning, samt gennemsigtighed med det samlede ressourceforbrug. Det vil være en styrke såfremt, du har kendskab til forsvarets planlægningsværktøjer og standard office-programmer.
Du nyder samarbejde og udvikling af andre og medarbejdernes trivsel ser du som en forudsætning for eskadrillens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ESK 723 leder O-SEK – KL Ole H. Gregersen (NIS) på FIIN adr.: HW-723-NF001 eller telefon: 2972 8277.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.
Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Stillingen er til besættelse den 1. februar 2021, men den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
Eskadrille 723 søger en analytisk stærk og handlekraftig officer til at planlægge, prioritere og gennemføre den operative afflyvning, i en spændende og operativ enhed, der opererer Forsvarets nye maritime helikopter, MH-60R SEAHAWK. Trives du i et miljø, hvor der stilles høje krav til din viden, dit overblik og din evne til at håndtere uforudsete udfordringer? Så er jobbet som operativ planlægger i Eskadrille 723 måske noget for dig.
Om os
Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Forsvarets pt. mest avancerede platform. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på Søværnets enheder af THETIS-kl og internationale operationer i eksempelvis Hormuzstrædet eller Adenbugten om bord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-kl. Herudover støttes især Søværnet i diverse øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
Om stillingen
Du vil blive en del af eskadrillens operationssektion (O-SEK), som er eskadrillens centrum. Her vil du være med til at holde retningen for hele eskadrillen og fungere som næstkommanderende i en sektion med engagerede medarbejdere samt:Varetage planlægningen og gennemførelsen af pålagte operative opgaver, samt planlægge, prioritere og gennemføre enhedens operative afflyvning i henhold til de operative prioriteringer.Koordinere sammenhængen mellem operativ afflyvning og planlagte eftersyn i samarbejde med CAMO SEAHAWK.I samarbejde med TKO/FTO prioritere og koordinere ikke planlagt vedligeholdelse for at sikre et højt operativt output.Understøtte leder O-SEK i det ledelsesmæssige virke i en afdeling med ca. 10 medarbejdere, hvor hverdagen kan være dynamisk.
Om dig
Du er uddannet officer og det er en fordel, hvis du har operativ erfaring som pilot eller Tactical Coordinator med erfaring fra maritime operationer.Er du premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du er proaktiv og nyder, at arbejde selvstændigt og struktureret, for derved, at bidrage til skabelsen af overblik over de spændende, varierede igangværende og fremtidige operationer eskadrillen løser.
Du har flair for planlægning og ønsker, at være med til at skabe en stabil og effektiv opgaveløsning, samt gennemsigtighed med det samlede ressourceforbrug. Det vil være en styrke såfremt, du har kendskab til forsvarets planlægningsværktøjer og standard office-programmer.
Du nyder samarbejde og udvikling af andre og medarbejdernes trivsel ser du som en forudsætning for eskadrillens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ESK 723 leder O-SEK – KL Ole H. Gregersen (NIS) på FIIN adr.: HW-723-NF001 eller telefon: 2972 8277.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.
Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Stillingen er til besættelse den 1. februar 2021, men den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Related Jobs

17. December 2020