/*Menu hide on click outside*/
Published
9. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
29. January 2021

Description

Har du mod på at genstarte din sejlende karriere? Kan du motivere og inddrage dine ledere og medarbejdere i løsningen af mange forskellige opgaver i et omskifteligt miljø?Så er stillingen som logistikofficer på Fregatten ESBERN SNARE lige noget for dig.Om osFregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi netop har gennemført. Vi er klar til at yde vores bedste i de kommende år, hvor vi skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse nye opgaver i forbindelse med indførsel af ny sonar og vedligeholde vores høje faglige niveau.Vi har en stærk kultur ombord, der bygger på en høj faglig stolthed og Søværnets traditioner. Vi sætter en ære i, at alle tager ansvar for at nå fastsatte mål, og at vi løser vores opgaver, så godt og omhyggeligt som overhovedet muligt.Om stillingenSom Logistikofficer (LGO) er du leder af logistikdivisionen, som ud over dig består af en officer, fire sergenter og 29 menige. Logistikdivisionen består af tre sektioner: Forsynings-, forplejnings- og dækssektionerne. I den daglige drift er LGO koordinerende leder af disse tre sektioners opgaveløsning. Som LGO er du en del af skibsledelsen, og du er således chefens nærmeste rådgiver i alle forhold relateret til dit ansvarsområde, herunder som Flight Deck Officer (FDO) og leder af skibets flyvesikkerheds(FLYSIK)-organisation.LGO er vores kontaktperson i alle logistiske aspekter, herunder f.eks. danske og udenlandske myndigheder ved havneanløb og andre logistiske aktiviteter. Derudover bistår LGO efter behov skibets øvrige divisioner i forbindelse med den operative drift. Arbejdsopgaverne er således spredt ud over en bred vifte af skibets behov.Som LGO på ESBERN SNARE har du muligheden for at få et udfordrende job i en stilling, hvor du både bruger og udvikler dine kompetencer som leder. Forventningerne til dig er høje, og stillingens spændvidde og indhold er i sig selv udviklende. Efter en fælles vurdering af behov og omfang opstilles ligeledes et kompetenceudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger.Vi garanterer, at du på ESBERN SNARE vil få store oplevelser og værdifulde erfaringer i en varierende og spændende hverdag. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige tjeneste, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og rettidigt.Da der årligt skal afholdes en træningsprøve, kan der naturligvis trænes i arbejdstiden.Om digDu har mod på og lyst til at bringe din viden og erfaring fra både din tidligere tjeneste til søs og i land i spil, og du trives med at bidrage til vores fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft i både den interne og den eksterne kamp om bord. Du skal som logistikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.Din ledelsesform er anerkendende og sker ved ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Dine sektionsledere og sergenter i øvrigt skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med vidt forskellig baggrund.Dine personlige egenskaber omfatter en ’can do’- mentalitet, gode samarbejdsevner med alle medlemmer af en besætning og evnen til at omsætte idéer til praktisk handling gennem inddragelse de mange kompetencer i din division. Du har mod på og interesse for at arbejde med logistik, forsyninger, FLYSIK-organisation og -procedurer og som FDO.Du skal være erklæret egnet til udsendelse i internationale operationer og er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Fast tjenestested vil være Frederikshavn.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ESBERN SNAREs næstkommanderende orlogskaptajn Peter Sønderkjøge-Hansen, 2E-ESSN-NK@mil.dk, telefon 30 16 94 71.Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.Ansøgningsfristen er den 21. januar 2021 og samtaler forventes ultimo januar. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. marts 2021 eller snarest muligt derefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com