/*Menu hide on click outside*/
Published
19. November 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Page Views
0

Description

Er du en motiverende og inddragende leder med mod på mange forskelligartede opgaver i et omskifteligt miljø?

Så er stillingen som logistikofficer på Fregatten ESBERN SNARE lige noget for dig.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi gennemfører i øjeblikket. Vi er derefter klar til at yde vores bedste i de kommende år, hvor vi skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse nye opgaver i forbindelse med indførsel af ny sonar og vedligeholde det høje faglige niveau.

Vi har en stærk kultur ombord, der bygger på en høj faglig stolthed og Søværnets traditioner. Vi sætter en ære i, at alle tager ansvar for at nå fastsatte mål, og at vi løser vores opgaver, så godt og omhyggeligt som overhovedet muligt.
Om stillingen
Som Logistikofficer (LGO) er du leder af logistikdivisionen, som ud over dig består af en officer, fire sergenter og 29 menige. Logistikdivisionen består af tre sektioner: Forsynings-, forplejnings- og dækssektionerne. I den daglige drift er LGO koordinerende leder af disse tre sektioners opgaveløsning. Som LGO er du en del af skibsledelsen, og du er således chefens nærmeste rådgiver i alle forhold relateret til dit ansvarsområde, herunder som Flight Deck Officer (FDO) og leder af skibets flyvesikkerheds(FLYSIK)-organisation.

LGO er vores kontaktperson i alle logistiske aspekter, herunder f.eks. danske og udenlandske myndigheder ved havneanløb og andre logistiske aktiviteter. Derudover bistår LGO efter behov skibets øvrige divisioner i forbindelse med den operative drift. Arbejdsopgaverne er således spredt ud over en bred vifte af skibets behov.

”Vi tilbyder”
Som LGO på ESBERN SNARE har du muligheden for at få et udfordrende job i en stilling, hvor du både bruger og udvikler dine kompetencer som leder. Forventningerne til dig er høje, og stillingens spændvidde og indhold er i sig selv udviklende. Efter en fælles vurdering af behov og omfang opstilles ligeledes et kompetenceudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger.

Vi garanterer, at du på ESSN vil få store oplevelser og værdifulde erfaringer i en varierende og spændende hverdag. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige tjeneste, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og rettidigt.

Da der årligt skal afholdes en træningsprøve, kan der naturligvis trænes i arbejdstiden.
Om dig
Du skal som logistikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Din viden og erfaring skal understøtte de opgaver, skibet skal løse, og du trives med at bidrage til det fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft – både i den interne og den eksterne kamp. Det gøres i tæt samarbejde i skibsledelsen og med de øvrige divisioner om bord. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.

Din ledelsesform er anerkendende og sker ved ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Sektionsofficerer og mellemledere skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med vidt forskellig baggrund.

Du er en engageret leder og har med fordel tidligere forrettet tjeneste om bord på én eller flere enheder af ABSALON- eller IVER HUITFELDT-klasserne og dermed kendskab til vores opgaver, organisation og procedurer. Dine personlige egenskaber omfatter en ’can do’- mentalitet, gode samarbejdsevner med alle medlemmer af besætningen og evnen til at omsætte idéer til praktisk handling gennem inddragelse de mange kompetencer i din division. Den ideelle ansøger har derudover erfaring med logistik, forsyninger, FLYSIK-organisation og –procedurer og/eller som FDO.

Du skal være erklæret egnet til udsendelse i internationale operationer og er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til nuværende stillingshaver KL Ulrik Petersen, 2E-ESSN-LGO@mil.dk, telefon 3016 9474. Alternativt til næstkommanderende OK Peter Sønderkjøge-Hansen, 2E-ESSN-NK@mil.dk, telefon 3016 94 71.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 3. december 2020 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021, men denne vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Er du en motiverende og inddragende leder med mod på mange forskelligartede opgaver i et omskifteligt miljø?

Så er stillingen som logistikofficer på Fregatten ESBERN SNARE lige noget for dig.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi gennemfører i øjeblikket. Vi er derefter klar til at yde vores bedste i de kommende år, hvor vi skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse nye opgaver i forbindelse med indførsel af ny sonar og vedligeholde det høje faglige niveau.

Vi har en stærk kultur ombord, der bygger på en høj faglig stolthed og Søværnets traditioner. Vi sætter en ære i, at alle tager ansvar for at nå fastsatte mål, og at vi løser vores opgaver, så godt og omhyggeligt som overhovedet muligt.
Om stillingen
Som Logistikofficer (LGO) er du leder af logistikdivisionen, som ud over dig består af en officer, fire sergenter og 29 menige. Logistikdivisionen består af tre sektioner: Forsynings-, forplejnings- og dækssektionerne. I den daglige drift er LGO koordinerende leder af disse tre sektioners opgaveløsning. Som LGO er du en del af skibsledelsen, og du er således chefens nærmeste rådgiver i alle forhold relateret til dit ansvarsområde, herunder som Flight Deck Officer (FDO) og leder af skibets flyvesikkerheds(FLYSIK)-organisation.

LGO er vores kontaktperson i alle logistiske aspekter, herunder f.eks. danske og udenlandske myndigheder ved havneanløb og andre logistiske aktiviteter. Derudover bistår LGO efter behov skibets øvrige divisioner i forbindelse med den operative drift. Arbejdsopgaverne er således spredt ud over en bred vifte af skibets behov.

”Vi tilbyder”
Som LGO på ESBERN SNARE har du muligheden for at få et udfordrende job i en stilling, hvor du både bruger og udvikler dine kompetencer som leder. Forventningerne til dig er høje, og stillingens spændvidde og indhold er i sig selv udviklende. Efter en fælles vurdering af behov og omfang opstilles ligeledes et kompetenceudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger.

Vi garanterer, at du på ESSN vil få store oplevelser og værdifulde erfaringer i en varierende og spændende hverdag. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige tjeneste, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og rettidigt.

Da der årligt skal afholdes en træningsprøve, kan der naturligvis trænes i arbejdstiden.
Om dig
Du skal som logistikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Din viden og erfaring skal understøtte de opgaver, skibet skal løse, og du trives med at bidrage til det fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft – både i den interne og den eksterne kamp. Det gøres i tæt samarbejde i skibsledelsen og med de øvrige divisioner om bord. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.

Din ledelsesform er anerkendende og sker ved ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Sektionsofficerer og mellemledere skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med vidt forskellig baggrund.

Du er en engageret leder og har med fordel tidligere forrettet tjeneste om bord på én eller flere enheder af ABSALON- eller IVER HUITFELDT-klasserne og dermed kendskab til vores opgaver, organisation og procedurer. Dine personlige egenskaber omfatter en ’can do’- mentalitet, gode samarbejdsevner med alle medlemmer af besætningen og evnen til at omsætte idéer til praktisk handling gennem inddragelse de mange kompetencer i din division. Den ideelle ansøger har derudover erfaring med logistik, forsyninger, FLYSIK-organisation og –procedurer og/eller som FDO.

Du skal være erklæret egnet til udsendelse i internationale operationer og er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til nuværende stillingshaver KL Ulrik Petersen, 2E-ESSN-LGO@mil.dk, telefon 3016 9474. Alternativt til næstkommanderende OK Peter Sønderkjøge-Hansen, 2E-ESSN-NK@mil.dk, telefon 3016 94 71.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 3. december 2020 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021, men denne vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/