/*Menu hide on click outside*/
Published
18. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Gram
Deadline
2020-10-08

Description

Kunne du tænke dig et job på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser? Vil du have selvstændighed og ansvar? Hos Naturstyrelsen Vadehavet søger vi en ny administrativ medarbejder, der bliver et centralt omdrejningspunkt for den samlede opgaveløsning på enheden.Om jobbetNaturstyrelsen Vadehavet forvalter ca. 14.000 ha skove og andre naturområder i Sydvestjylland. Opgaverne omfatter ud over arealadministrationen, et antal huse og andre bygninger, en række bekendtgørelser på Jagt- og Vildtforvaltningsområdet, samt løbende gennemførelse af en række naturprojekter i området, projekter der bl.a. omfatter køb og salg af ejendomme og rettigheder m.m.Til at støtte enhedens samlede opgaveløsning søger vi en dygtig stabsmedarbejder med stærke administrative kompetencer. Din vigtigste funktion bliver at understøtte dine kolleger i dagligdagen. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være økonomistyring med tilhørende ledelsessupport, ejendomsadministration og indgåelse af kontrakter. Andre opgaver kan komme til afhængig af dine kompetencer og enhedens behov.Du bliver ansat ved Naturstyrelsen Vadehavet, som holder til ved Gram i Sydvestjylland og er en af Naturstyrelsens 16 naturforvaltningsenheder. Her får du 17 herlige kolleger, som arbejder med bl.a. drift af Naturstyrelsens egne arealer, bygninger, friluftsliv, naturgenopretning, skovrejsning og vildtforvaltning.På enheden er vi organiseret i en funktionærgruppe, som du vil indgå i. Den består bl.a. af skovfogeder og naturforvaltere. Dertil kommer en gruppe skovarbejdere, som udfører konkrete opgaver på vores arealer. I jobbet kan du forvente samarbejde med medarbejdere fra forskellige faggrupper i Naturstyrelsen. Du vil få engagerede kolleger, hvor samarbejdet er præget af gensidig tillid og respekt.Der ud over vil du få en del eksterne samarbejdspartnere. Det vil i høj grad være kommuner og interesseorganisationer, men også lodsejere og andre borgere. Du får dermed et selvstændigt job, hvor det forventes, at du kan fungere som Naturstyrelsens repræsentant og stå for kommunikation og samarbejde med alle interessenter.Vores forventning til dig er, at du er omstillingsparat, og har lyst og vilje til fortsat udvikling af dine kompetencer.Din profilVi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. jurist, økonom eller forstkandidat – gerne kombineret med en interesse for natur og arealdrift.Konkret ser vi gerne, at du:Har indgående kendskab til økonomistyring af en driftsenhed, samt udarbejdelse af tilhørende budgetter og ledelsessupport.Har erfaring med ejendomsadministration, herunder køb og salg af fast ejendom.Har erfaring med aftaler i forbindelse med administration af rettigheder som forpagtning og udleje af jagt, fiskeri og lignende.Har et godt servicegen, som betyder, at dine kollegaer kan regne med din support i den daglige opgaveløsning.Er en god kollega, der altid bringer den bedste version af dig selv med på arbejde.Det vil være en fordel, hvis du har været sagsbehandler på love, bekendtgørelser eller tilskudsordninger knyttet til det åbne land, samt har et godt kendskab til ministeriets arbejdsområde.Dit arbejdsstedNaturstyrelsen Vadehavet er præget af en uformel grundtone, hvor vi altid vil hinandens bedste. Værdier som ordentlighed og ordholdenhed er væsentlige for os. Du får Sydvestjylland som dit arbejdsområde, og din arbejdsplads vil være på enhedskontoret i Lindet Skov, Skovridervej 3, 6510 Gram.I forbindelse med jobbet kan du efter nærmere aftale få tilbudt en god og velbeliggende lejebolig.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.Stillingen ønskes besat snarest.Det forventes, at du har kørekort til personbil.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger kan fås hos skovrider Bent Rasmussen, tlf. 2259 3805.Sådan søger du stillingenDu søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 20. september 2020 .Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. september 2020.Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/