/*Menu hide on click outside*/
Published
8. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
28. January 2021

Description

I Maskin- og Elektroelementet søger vi en faglærer/sea-rider. Vi kan tilbyde dig en overordentlig spændende stilling, hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret.Om osCenter for Sømilitær Teknologi (CST) er et center under SVK N7. CST er placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe.Vores opgave på CST er at undervise og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023, skole byggeriet er dog forsinket til primo 2025. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.Om stillingenDu vil blive en af drivkræfterne i udviklingen af Maskin- og Elektroelementet, og du vil således i høj grad have mulighed for selv at præge din funktion. Vi har store ambitioner for elementet, men vi erkender samtidigt, at vi har et stort udviklingsarbejde foran os.Konkret forventer vi, at du som faglærer/sea-rider, efter passende oplæring, er klar til:At planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med dine kollegaer fra søværnets skoler- At planlægge, tilrettelægge og gennemføre dine egne undervisningsforløb inden for maskin- og elektroområdet under hensyntagen til dine faglige forudsætninger. Du skal både kunne undervise traditionelt i CST’s lokaler på Nyholm, men du skal også være villig til at gennemføre mere spontane læringsforløb ude om bord i forbindelse med øvelser, hvor du deltager som SeariderAt evaluere de undervisningsforløb, som du har gennemførtAt deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enhederAt gennemføre undervisningsforløb under sejlads.Stillingen medfører en del rejseaktivitet og ophold til søs som sea-rider. Derfor er det et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.Om digDu skal have:Du er OS, alternativt SG, der kan ansættes med en uddannelsesaftale.- Indgående praktisk erfaring og systemkendskab inden for maskin- og/eller elektroområdet på søværnets sejlende enhederGode samarbejdsevnerEvnen til selvstændigt at tilegne dig ny videnLyst og potentiale til at formidle din viden til andre.Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:Erfaring fra 1. ESK enhederGennemført VUT-I for militære mellemledereErfaring som underviserEn baggrund som elektriker/maskinmandErfaring fra Neustadt/FOST.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i København eller Korsør.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Maskin og- Elektro Lennart Hove på telefon: 28 13 55 86 eller på mail: 1E-CST-LDME@fiin.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 12. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM SØVÆRNSKOMMANDOENSøværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.I Maskin- og Elektroelementet søger vi en faglærer/sea-rider. Vi kan tilbyde dig en overordentlig spændende stilling, hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret.Om osCenter for Sømilitær Teknologi (CST) er et center under SVK N7. CST er placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe.Vores opgave på CST er at undervise og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023, skole byggeriet er dog forsinket til primo 2025. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.Om stillingenDu vil blive en af drivkræfterne i udviklingen af Maskin- og Elektroelementet, og du vil således i høj grad have mulighed for selv at præge din funktion. Vi har store ambitioner for elementet, men vi erkender samtidigt, at vi har et stort udviklingsarbejde foran os.Konkret forventer vi, at du som faglærer/sea-rider, efter passende oplæring, er klar til:At planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med dine kollegaer fra søværnets skoler- At planlægge, tilrettelægge og gennemføre dine egne undervisningsforløb inden for maskin- og elektroområdet under hensyntagen til dine faglige forudsætninger. Du skal både kunne undervise traditionelt i CST’s lokaler på Nyholm, men du skal også være villig til at gennemføre mere spontane læringsforløb ude om bord i forbindelse med øvelser, hvor du deltager som SeariderAt evaluere de undervisningsforløb, som du har gennemførtAt deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enhederAt gennemføre undervisningsforløb under sejlads.Stillingen medfører en del rejseaktivitet og ophold til søs som sea-rider. Derfor er det et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.Om digDu skal have:Du er OS, alternativt SG, der kan ansættes med en uddannelsesaftale.- Indgående praktisk erfaring og systemkendskab inden for maskin- og/eller elektroområdet på søværnets sejlende enhederGode samarbejdsevnerEvnen til selvstændigt at tilegne dig ny videnLyst og potentiale til at formidle din viden til andre.Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:Erfaring fra 1. ESK enhederGennemført VUT-I for militære mellemledereErfaring som underviserEn baggrund som elektriker/maskinmandErfaring fra Neustadt/FOST.AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i København eller Korsør.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Maskin og- Elektro Lennart Hove på telefon: 28 13 55 86 eller på mail: 1E-CST-LDME@fiin.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 12. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM SØVÆRNSKOMMANDOENSøværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Related Jobs

NDT Assistant   Denmark new
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com