/*Menu hide on click outside*/
Published
21. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn

Description

Er du fagligt uddannet mekaniker, smed, klejnsmed eller andet svendebrev indenfor metalindustrien, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning, er du måske den person, vi søger til stilling i 5. besætning i THETIS-klassen.Om os5. besætning er en af seks Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi opererer primært under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på suverænitetshåndhævelse, sø-redning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Sejladsen foregår typisk i Færøske og Grønlandske farvande. Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor tjenesten er stabil, og sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt program henover kalenderåret.Vores opgave kommer først, og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så derfor har alle målet for øje i vores operationer. I vores besætning er vi kendt for et godt arbejdsmiljø – blandt andetgennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Alle bidrager til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt, hvad vi gør, og vi er dem, som løser opgaver, ingen andre gør.5. besætning har tre fokuspunkter, som er trivsel, fastholdelse og professionalisme.De fire enheder af THETIS-klassen har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning og tilførsel af højteknologisk udstyr, som blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren.Vi er i gang med at indføre principperne Danish Safety and Readiness Checks (DANSARC), tidligere kendt som DOST. Vores træning kulminerer ved gennemførelse af forløb ved den tyske flådes havariskole i Neustadt i 2021.Vi tilbringer cirka 130 dage til søs om året samt et varierende antal dage med vagt og uddannelse.THETIS-klassen har basehavn i Frederikshavn, og besætningerne har fast tjenestested her.Om stillingenTHETIS-klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibets hjerte, der sørger for at operationerne kan gennemføres.Dine primære opgaver er baseret på vedligeholdende arbejde på alle de installationer, som er med til at skabe fremdrivning, styring og stabilitet i skibet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge baseret på og afhængigt af opgaveløsningen.Som tekniker skal du have en bred specialistviden indenfor dit fagområde og evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplicerede systemer. Tekniske problemer skal løses hurtigt og sikkert – også når arbejdspladsen bevæger sig.Du vil indgå i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin operation.Du vil med tiden indgå som en fast del af maskinvagten, som under sejlads bemandes døgnet rundt.Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som kræves i stillingen.Om digDu skal have gennemført grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført grunduddannelsen i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.Du skal have et svendebrev indenfor metalindustrien, hvilket kan være som smed, klejnsmed, auto- eller lastvognsmekaniker eller lignende.Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold sejlads i Nordatlanten.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets teknikofficer KL Jacob Brandt Olsen, 1E11-B5-TKO@mil.dk, telefon 3067 0753. Alternativt SSG Kenneth Munkebæk, Banjermester, telefon: 30 67 07 55 Emial: 1E11-B5-BM@mil.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DKAnsøgningsfrist er 10. oktober 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.Stillingen er til besættelse 1. november 2020.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningFOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 1. Eskadre (1 ESK)1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/