/*Menu hide on click outside*/
Published
23. September 2020
Location
Sweden
Job Type
City
Madla
Deadline
2020-10-13

Description

Marinelege/offiser- ved MadlaleirenRole1 (legekontor/sykestue) SideinnholdEn jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet. I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger. Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres. Les mer om jobb i Forsvaret. Saniteten i Sjøforsvaret er underlagt Sjøforsvarsstaben, og består av alt helsepersonell i Marinen og Kystvakten. Sjef SANSJØ er rådgiver for sjef Sjøforsvaret, og forvalter fagansvar maritim sanitet i Forsvaret. En velfungerende sanitet er en forutsetning for en operativ Marine og Kystvakt. Ved Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) Madlaleiren/Role1 (legekontor/sykestue) er det ledig fast stilling som marinelege (offiser). Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Saniteten i Sjøforsvaret søker en fleksibel medarbeider som er villig til å delta ved innrykk og seleksjon av nye vernepliktige soldater, elever og personell ved egen og andres avdelinger i Forsvaret. Sjøforsvarets Sanitets hovedmålsetting er å bevare styrkens helse gjennom forebyggende og behandlende tiltak, med målsetting å sikre operativ evne. I dette inngår blant annet forebyggende medisin (seleksjon, systematisk HMS arbeid), operativ sanitetsplanlegging, medisinsk informasjonsinnhenting, medisinsk evakuering, diagnostikk og behandling på ulike nivåer. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen og blir vår nye kollega?ArbeidsoppgaverKlinisk virksomhet, herunder: Medisinske utredninger og behandling av vernepliktig personell. Utføre medisinsk seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger. Forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder ansvar for smittevern.Sanitetsstøtte ved øvelser.Medisinsk faglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen.Medisinsk faglig ansvarlig for sanitetstjenesten ved avdelingen Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved avdelingen (legekontor/sykestue).Delta i utarbeidelse av virksomhetsplan. Undervisning i helsefaglige emner. Faglig oppdatering. Støtte operative avdelinger i inn- og/eller utland etter Forsvarets behov. Kvalifikasjoner Inneha offentlig autorisasjon som lege i Norge, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1.Det kreves minimum 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste/LIS1.God muntlig og skriftlig norsk framstillings evne.Den som ansettes må kunne bli sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, bakgrunnsjekk vil bli gjennomført. Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting. Søkeren må videre være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant eller nødvendig. Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet. Det er ønskelig med spesialitet i allmennmedisin, eller annen relevant spesialistkompetanse. Personlige egenskaper Du må ha meget gode kommuniksjons- og samarbeidsevner, og evne til helhetsoversikt. Du må ha stor arbeidskapasistet og evne å arbeide både selvstendig og i team. Du må være løsningsorientert. Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelseVi tilbyr 100 % stilling med redusert bunden arbeidstid, 18 timers arbeidsuke. Se ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, -tannleger, veterinærer, -farmasøyter og -psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”, for nærmere informasjon. Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver. Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, med muligheter for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det . Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kaptein/kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein. For stillingskode 1519: lønnsramme 37, alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65 (f.t. kr 542 400-583 900 brutto pr år). LR38 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk. For stillingskode 1520: Spenn lønnstrinn 63-69 (f.t. kr 563 700 - 627 700,- pr år). LR49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.KontaktNavn: Salater, Rune Tittel: orlogskaptein-leder Role1 Madla Telefon: 55 50 41 57 E-post: Navn: Vasbø, Jon Helge Tittel: komandørkaptein-Stabslege Telefon: 55 50 41 54 E-post: Navn: Berg, Anna Tittel: Avdelingssykepleier Telefon: 51 34 75 79 E-post:Søk på stillingen herSøk her
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/