/*Menu hide on click outside*/
Published
3. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
23. January 2021

Description

1. Eskadre søger en marinekonstabel, som skal udføre opgaver i forbindelse med det daglige arbejde i kabyssen til sejlads med 2. besætning i THETIS-klassen. Om os 2. besætning er en progressiv og aktiv besætning med vægt på en sund og stærk livsstil. Professionalisme og udvikling er kerneværdier hos os. Vores fokus er at fastholde og videreudvikle de stærke kompetencer, som vi har opbygget gennem de seneste par år, hvor besætningen dels har gennemgået DOST (Danish Operational Sea Training) i Neustadt (Tyskland) og fungeret som kommandoskib i den stående NATO flådestyrke. Besætningen er underlagt 1. Eskadre og er hjemmehørende i Frederikshavn, dog er vores primære fartsområde Nordatlanten ved Færøerne og Grønland. Om stillingen Stillingen er i forplejningssektionen, som består af en officer, 2 mellemledere og 8 konstabler. Dit primære arbejdsområde er i kabyssen og i en af messerne, hvor du løser forefaldende opgaver for kokkene og står for opvask og rengøring i messen mv. Endvidere udfører du tjeneste som ABCD/SA gast, helikoptersurringsgast, samt pjecegast på 12.7 MM, tungmaskingevær. Om dig Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed. Har du allerede uddannelse som junior medic vil det være en fordel. Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning. Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus Ansættelsesvilkår Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OS Bjarke S. Jensen, Banjermester, 1E11-B2-BM@mil.dk, telefon 30 67 07 25 Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM03@mil.dk, telefon 72 60 41 83 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171. Ansøgningsfrist er 3. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2021 Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM 1. ESKADRE 1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic. 1. Eskadre søger en marinekonstabel, som skal udføre opgaver i forbindelse med det daglige arbejde i kabyssen til sejlads med 2. besætning i THETIS-klassen. Om os 2. besætning er en progressiv og aktiv besætning med vægt på en sund og stærk livsstil. Professionalisme og udvikling er kerneværdier hos os. Vores fokus er at fastholde og videreudvikle de stærke kompetencer, som vi har opbygget gennem de seneste par år, hvor besætningen dels har gennemgået DOST (Danish Operational Sea Training) i Neustadt (Tyskland) og fungeret som kommandoskib i den stående NATO flådestyrke. Besætningen er underlagt 1. Eskadre og er hjemmehørende i Frederikshavn, dog er vores primære fartsområde Nordatlanten ved Færøerne og Grønland. Om stillingen Stillingen er i forplejningssektionen, som består af en officer, 2 mellemledere og 8 konstabler. Dit primære arbejdsområde er i kabyssen og i en af messerne, hvor du løser forefaldende opgaver for kokkene og står for opvask og rengøring i messen mv. Endvidere udfører du tjeneste som ABCD/SA gast, helikoptersurringsgast, samt pjecegast på 12.7 MM, tungmaskingevær. Om dig Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed. Har du allerede uddannelse som junior medic vil det være en fordel. Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning. Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus Ansættelsesvilkår Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OS Bjarke S. Jensen, Banjermester, 1E11-B2-BM@mil.dk, telefon 30 67 07 25 Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM03@mil.dk, telefon 72 60 41 83 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171. Ansøgningsfrist er 3. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2021 Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM 1. ESKADRE 1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com