/*Menu hide on click outside*/
Published
7. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
27. January 2021

Description

Er du marinekonstabel med evner til at løse opgaver som dæksgast ombord i et Inspektionsskib, er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.Om osTHETIS klassen består af fire skrog, der deles af seks besætninger.Vores primære opgaver er at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.THETIS klassen deltager også lejlighedsvis i større, multinationale øvelser eksempelvis den canadiske OP NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller Norwegian Task Group øvelser ved Norge.Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår som sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der skal forventes perioder med vagt og tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn mellem de sejlende togter.Sejladsperioderne er af ca. seks til ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år, idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Du skal forvente at være i Nordatlanten hvert andet år til jul og nytår. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren.THETIS klassen går en spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og ved-ligeholde skibene således, at operationerne kan gennemføres.3. besætning har i efteråret 2020 afsluttet et DANSARC træningsforløb som fremadrettet bliver vedligeholdt under vores indsættelse i Nordatlanten. Alle i besætningen bidrager til et professionelt miljø, hvor der samtidig er plads til en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.Om stillingenStillingen er i våbensektionen, som består af en officer, 1 sergent og i alt 8 konstabler.Våbensektionens arbejdsområde er på dækket. En del af dine opgaver bliver vedligeholdelse af dæksmateriel, surringsgast under helikopteroperationer, gummibådssejlads og vagttjeneste på broen i form af udkig- og rorgængertjeneste.Du vil også have øvrige opgaver i forhold til skibets operative opgaver. Din funktion i skibets operative opgaveløsning vil hovedsaligt være indenfor området havaritjeneste såsom røgdykning og lækstopning.Med den rette uddannelse og holdning vil du også kunne blive dykker, Junior Medic og en del af besætningens faste skytter på hhv. TMG og LMG.Om digDu skal have gennemført en grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i Søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.Du er en person med en positiv tilgang til at arbejdet og opgaveløsningen. Du skal være en holdspiller og socialt anlagt, men samtidig skal du også være villig til at løse opgaver på egen hånd indenfor dit ansvars-område. Du skal være omstillingsparat i hverdagen når dagens og skibets opgaver ændres med ind i mellem kort varsel.Du skal være klar til at arbejde under de ind i mellem hårde vilkår i Nordatlanten, og klar til at være væk fra venner og familie – også til jul og nytår samt andre helligdage med mellemrum.Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets operationsofficer PL Rasmus Kørner Jensen, mailadresse: 1e11-b3-opo@mil.dk, telefonnummer 728 53360 (HVIDBJØRNEN) frem til 28. januar, herefter telefonnummer +45 30670736. Alternativt til skibets næstkommanderende OK Claus Gudbjerg, mailadresse: 1e11-b3-nk@mil.dk, telefonnummer: +45 2228 06 64Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 6. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com