/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Karup
Deadline
2020-10-07

Description

Er du oversergent eller sergent med potentiale til udnævnelse, gerne med speciale i kampinformation (KI), og har mod på at spille en central rolle i både suverænitetshævdelse, billedeopbygning og søredningsoperationer? - Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter. Om os Søværnets NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsning af opgaver ved Forsvarets Operationscenter. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som dansk Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark. Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen. Vi er placeret på Flyvestation Karup. Om stillingen Som LOPO i JOC er man ansvarlig for opbygningen af det maritime situations billede. Man fungerer endvidere som assistent for den vagthavende officer i forbindelse med eftersøgning og redningsopgaver, og med fornøden uddannelse og erfaring vil man på sigt selvstændigt varetage koordinationen af sørednings opgaver. Man forestår udfærdigelse af signaler og udarbejdelse af input til den daglige stabsbriefing. LOPO stillingen stiller krav til samarbejde og selvstændighed og der er en fast kontakt til alle kapaciteter som bidrager til billedopbygning og suverænitetshåndhævdelse, herunder det maritime overvågningscenter og maritime indsatsenheder. LOPO stillingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag-og nattevagter af 12 timers varighed. Om dig Som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsbevist indgangsvinkel til jobbet og have forståelse for, hvordan dine løsninger af opgaverne påvirker operationscentrets samlede opgaveløsning. Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften ad gangen, samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere. Du har gerne baggrund fra kampinformationslinjen, og det er en fordel hvis du har erfaring fra sejlende og/eller anden tjeneste, hvor du har arbejdet med operativ billedopbygning. Ansættelsesvilkår Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Karup Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for Søværnets Operationscenter; OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller via fko-sv-chmc@mil.dk Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK Ansøgningsfrist er 24. september 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Stillingen er til besættelse 1. november 2020. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Er du oversergent eller sergent med potentiale til udnævnelse, gerne med speciale i kampinformation (KI), og har mod på at spille en central rolle i både suverænitetshævdelse, billedeopbygning og søredningsoperationer? - Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter. Om os Søværnets NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsning af opgaver ved Forsvarets Operationscenter. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som dansk Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark. Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen. Vi er placeret på Flyvestation Karup. Om stillingen Som LOPO i JOC er man ansvarlig for opbygningen af det maritime situations billede. Man fungerer endvidere som assistent for den vagthavende officer i forbindelse med eftersøgning og redningsopgaver, og med fornøden uddannelse og erfaring vil man på sigt selvstændigt varetage koordinationen af sørednings opgaver. Man forestår udfærdigelse af signaler og udarbejdelse af input til den daglige stabsbriefing. LOPO stillingen stiller krav til samarbejde og selvstændighed og der er en fast kontakt til alle kapaciteter som bidrager til billedopbygning og suverænitetshåndhævdelse, herunder det maritime overvågningscenter og maritime indsatsenheder. LOPO stillingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag-og nattevagter af 12 timers varighed. Om dig Som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsbevist indgangsvinkel til jobbet og have forståelse for, hvordan dine løsninger af opgaverne påvirker operationscentrets samlede opgaveløsning. Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften ad gangen, samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere. Du har gerne baggrund fra kampinformationslinjen, og det er en fordel hvis du har erfaring fra sejlende og/eller anden tjeneste, hvor du har arbejdet med operativ billedopbygning. Ansættelsesvilkår Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Karup Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for Søværnets Operationscenter; OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller via fko-sv-chmc@mil.dk Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK Ansøgningsfrist er 24. september 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Stillingen er til besættelse 1. november 2020. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

25. October 2021
Vessel Coordinator   Denmark new
25. October 2021
25. October 2021
25. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/