/*Menu hide on click outside*/
Published
8. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Copenhagen
Deadline
28. January 2021

Description

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø, hvor der er både civilt og militært ansatte. Ved CST søger vi en kollega til at være vores primære bindeled mellem CST og Søværnets Seatraining enhed (det tidligere SU i 2ESK) samt ledende searider ved CST.Om osCenter for Sømilitær Teknologi (CST) er et center under Søværnskommandoen (SVK). CST er placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe.Vores opgave på CST er at uddanne og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023, skole byggeriet er dog forsinket til primo 2025. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.Om stillingenDu vil varetage en delt funktion, idet du udover at virke som CST’s koordinerende searider også skal kunne indgå som searider VE eller ME i forbindelse med træning af søværnets enheder.Konkret forventer vi, at du efter passende oplæring er klar til:i rollen som script-ejer at lede planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs. Dette i tæt koordination med 2E-SU (SC-SU) og de andre centre i Søværnet.at planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser indenfor VE eller ME i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med kollegaer i Søværnet.at deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enheder.at gennemføre undervisningsforløb under sejlads.Stillingen medfører en del rejseaktivitet, og det er et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.Om digDu skal have:indgående praktisk erfaring og systemkendskab inden for VE eller ME området på søværnets sejlende enheder – primært fra en fregat.indgående praktisk erfaring som searider ME eller VE (rutineret DOST faglighed).gode samarbejdsevner og lyst til at koordinere på tværs af fagområder.evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden.lyst og potentiale til at formidle din viden til andre.det er en forudsætning at du honorerer forsvarets sundhedstriade.Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:erfaring fra søværnets store enheder.gennemført VUT-I og II for militære mellemledere.erfaring som underviser.en baggrund som elektriker/maskinmand eller EK’er.erfaring fra Neustadt/FOST.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Korsør eller KøbenhavnSom ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Uddannelsessektionen OK Ulrik B. Engstrøm på telefon: 41 72 49 71 eller på mail: 1E-CST-CHU@fiin.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 1. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2021Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM SØVÆRNSKOMMANDOENSøværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø, hvor der er både civilt og militært ansatte. Ved CST søger vi en kollega til at være vores primære bindeled mellem CST og Søværnets Seatraining enhed (det tidligere SU i 2ESK) samt ledende searider ved CST.Om osCenter for Sømilitær Teknologi (CST) er et center under Søværnskommandoen (SVK). CST er placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe.Vores opgave på CST er at uddanne og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023, skole byggeriet er dog forsinket til primo 2025. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.Om stillingenDu vil varetage en delt funktion, idet du udover at virke som CST’s koordinerende searider også skal kunne indgå som searider VE eller ME i forbindelse med træning af søværnets enheder.Konkret forventer vi, at du efter passende oplæring er klar til:i rollen som script-ejer at lede planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs. Dette i tæt koordination med 2E-SU (SC-SU) og de andre centre i Søværnet.at planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser indenfor VE eller ME i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med kollegaer i Søværnet.at deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enheder.at gennemføre undervisningsforløb under sejlads.Stillingen medfører en del rejseaktivitet, og det er et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.Om digDu skal have:indgående praktisk erfaring og systemkendskab inden for VE eller ME området på søværnets sejlende enheder – primært fra en fregat.indgående praktisk erfaring som searider ME eller VE (rutineret DOST faglighed).gode samarbejdsevner og lyst til at koordinere på tværs af fagområder.evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden.lyst og potentiale til at formidle din viden til andre.det er en forudsætning at du honorerer forsvarets sundhedstriade.Den ideelle kandidat til stillingen har endvidere:erfaring fra søværnets store enheder.gennemført VUT-I og II for militære mellemledere.erfaring som underviser.en baggrund som elektriker/maskinmand eller EK’er.erfaring fra Neustadt/FOST.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Korsør eller KøbenhavnSom ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Uddannelsessektionen OK Ulrik B. Engstrøm på telefon: 41 72 49 71 eller på mail: 1E-CST-CHU@fiin.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 25 61 03 22 eller på mail: 1E-CST-LDPS@fiin.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 1. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2021Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM SØVÆRNSKOMMANDOENSøværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
Hull Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Approval Engineer   Norway new
28. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com