/*Menu hide on click outside*/
Published
22. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
11. February 2021

Description

Er du kaptajnløjtnant (KL), og har du lyst til at arbejde med tværgående aktiviteter indenfor forretningsområdets kapacitetscentre, deltage i KAMA overordnede planlægning og deltage i testsejladser m.v. på de operative enheder?Så har vi en spændende og udfordrende stilling som sagsbehandler i et stærkt team afKapacitetsmanagere og faglige sagsbehandlere i den maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med tiltrædelse snarest muligt.Om osDen maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse benævnes ”Kapacitetsansvarlig Maritim” eller blot KAMA. Vi er overordnet systemsansvarlige for alle Forsvarets maritime kapaciteter, herunder bl.a. ansvarlig for anskaffelses-, eftersyns-, vedligeholdelses- og modifikationsprojekter.Forretningsområde Våben- og Elektroniksystemer (FOV) er en afdeling med ansvar for anskaffelse, drift og bortskaffelse af Søværnets våben- og elektroniksystemer.Afdelingen består af 67 medarbejdere – heraf 8 Kapacitetsmanagere (KCM) - civile såvel som militære. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, iværksætter materielmodifikationer – og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.Vi tilbyder dig et spændende, afvekslende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde.Om stillingenDu vil blive placeret direkte under afdelingschefen, og i kombination med det øvrige stillingsindhold, fungere som militær operativ og teknisk rådgiver for chefen for forretningsområdechef våben og elektronik (FOV).Arbejdet omfatter:koordination indenfor forretningsområdet med ansvar for gennemførsel af tværgående aktiviteter inden forretningsområdets KCM’er - herunder testsejladser m.v.KAMA FORACS repræsentant.Koordination direkte med slutbrugerne af maritime systemer, herunder: planlægning af fælles aktiviteter, og aktiviteter hvor besætninger, maritime systemer eller skibsplatforme indgår.Koordination med KAMA planlægningselement.Arbejdet kan desuden blandt andet omfatte:Bistå i forbindelse med udarbejdelse af direktiver, bestemmelser mv. som grundlag for gennemførelse af tekniske-/systemkontrol jf. gældende bestemmelser for test af maritime systemer i forbindelse med levering til kunden (Søværnskommandoen).Bistand til projektledere på maritime projekter samt evt. sagsbehandlere i håndteringen af arbejdsopgaver med udgangspunkt i sit kendskab til kunden,Øvrige opgaver (efter CH FOV direktiver)Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med søværnets sejlende personale, eskadrer, leverandører og værksteder. Der må påregnes nogen rejseaktivitet, herunder - til tider sejlads - med søværnets enheder.Om digDet væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver.Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for våben og elektronik på det maritime område, er god til kommunikation og, at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund.Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.Vi forestiller os derfor, at du er:Søofficer med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste gerne som Våben- og elektronikofficer og gerne suppleret med stabstjeneste indenfor det materielmæssige område. Er du søofficer med taktisk baggrund med en god teknisk forståelse, så imødeser vi også gerne din ansøgning.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesforholdet.Kontakt og ansøgningHar du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til overingeniør Bjørn Stege (CH FOV) på telefon 4171 0530, eller via mail: FMI-MA-CHV@mil.dk.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.Ansøgningsfristen er den 21. februar 2021, med forventet ansættelsesdato snarest muligt – tentativt d. 1. april 2021 eller snarest derefter - efter aftale.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 09 2021.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.Forsvarsministeriet. Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samledeforsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.Er du kaptajnløjtnant (KL), og har du lyst til at arbejde med tværgående aktiviteter indenfor forretningsområdets kapacitetscentre, deltage i KAMA overordnede planlægning og deltage i testsejladser m.v. på de operative enheder?Så har vi en spændende og udfordrende stilling som sagsbehandler i et stærkt team afKapacitetsmanagere og faglige sagsbehandlere i den maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med tiltrædelse snarest muligt.Om osDen maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse benævnes ”Kapacitetsansvarlig Maritim” eller blot KAMA. Vi er overordnet systemsansvarlige for alle Forsvarets maritime kapaciteter, herunder bl.a. ansvarlig for anskaffelses-, eftersyns-, vedligeholdelses- og modifikationsprojekter.Forretningsområde Våben- og Elektroniksystemer (FOV) er en afdeling med ansvar for anskaffelse, drift og bortskaffelse af Søværnets våben- og elektroniksystemer.Afdelingen består af 67 medarbejdere – heraf 8 Kapacitetsmanagere (KCM) - civile såvel som militære. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, iværksætter materielmodifikationer – og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.Vi tilbyder dig et spændende, afvekslende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde.Om stillingenDu vil blive placeret direkte under afdelingschefen, og i kombination med det øvrige stillingsindhold, fungere som militær operativ og teknisk rådgiver for chefen for forretningsområdechef våben og elektronik (FOV).Arbejdet omfatter:koordination indenfor forretningsområdet med ansvar for gennemførsel af tværgående aktiviteter inden forretningsområdets KCM’er - herunder testsejladser m.v.KAMA FORACS repræsentant.Koordination direkte med slutbrugerne af maritime systemer, herunder: planlægning af fælles aktiviteter, og aktiviteter hvor besætninger, maritime systemer eller skibsplatforme indgår.Koordination med KAMA planlægningselement.Arbejdet kan desuden blandt andet omfatte:Bistå i forbindelse med udarbejdelse af direktiver, bestemmelser mv. som grundlag for gennemførelse af tekniske-/systemkontrol jf. gældende bestemmelser for test af maritime systemer i forbindelse med levering til kunden (Søværnskommandoen).Bistand til projektledere på maritime projekter samt evt. sagsbehandlere i håndteringen af arbejdsopgaver med udgangspunkt i sit kendskab til kunden,Øvrige opgaver (efter CH FOV direktiver)Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med søværnets sejlende personale, eskadrer, leverandører og værksteder. Der må påregnes nogen rejseaktivitet, herunder - til tider sejlads - med søværnets enheder.Om digDet væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver.Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for våben og elektronik på det maritime område, er god til kommunikation og, at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund.Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.Vi forestiller os derfor, at du er:Søofficer med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste gerne som Våben- og elektronikofficer og gerne suppleret med stabstjeneste indenfor det materielmæssige område. Er du søofficer med taktisk baggrund med en god teknisk forståelse, så imødeser vi også gerne din ansøgning.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesforholdet.Kontakt og ansøgningHar du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til overingeniør Bjørn Stege (CH FOV) på telefon 4171 0530, eller via mail: FMI-MA-CHV@mil.dk.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.Ansøgningsfristen er den 21. februar 2021, med forventet ansættelsesdato snarest muligt – tentativt d. 1. april 2021 eller snarest derefter - efter aftale.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 09 2021.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.Forsvarsministeriet. Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samledeforsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com