/*Menu hide on click outside*/
Published
11. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
31. January 2021

Description

Er du specialist/teknikker/ingeniør og fagligt stærk inden for drifts-, forsynings- og systemintegration?Og synes du om at arbejde i en udviklende og dynamisk organisation?Så har vi en stilling, som kan matche dig i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Har du også lyst til at arbejde med Søværnets/maritime advanced technical artillery systems og tilhørende Fire Control Systems (FCS), så læs her.Om osForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup anskaffer, drifter og bortskaffer materiel for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Den ledige stilling er i Kapacitetscenter Maritim, hvis ansvarsportefølje primært er søværnsrelateret.Stillingen er i Artillerisektionen, hvis primære opgave er at dække al økonomi- og materielfaglig sagsbehandling for ildledelsessystemer, 35mm, 76mm og 127mm artillerisystemer med tilhørende ammunition i søværnets enheder og på søværnets skoler.Vi er et team på 10 medarbejdere og sektionens opgaver spænder vidt fra indkøb ved danske og udenlandske leverandører - styring og koordination af små og store indkøb samt ændringer.Endvidere arbejdes der med test og godkendelse af materiel på skibe og hos leverandørerne, samt indkøring og materielintroduktion i materielstyringssystemet DeMars mhp. konfiguration/drift/planlagt vedligehold på skibe og ved værksteder.Om stillingenTil den faste stilling søges en svagstrøm-, elektro-, stærkstrøm- eller maskiningeniør (diplom eller civilingeniør). En nuværende eller tidligere militær ansat på M300 niveau med en B.Sc. eller lignende kan ligeledes komme i betragtning.Du kan også have en anden baggrund som specialist og/eller teknikker.Du kommer til at indgå i et team, hvor dine opgaver bliver at støtte Artillerisektionens Kapacitetsmanager og tekniske sagsbehandlere med installation og idriftsætning af artillerisystemer, herunder at bidrage til udfærdigelse af våbensikkerhedsdokumentation.Du vil primært komme til at arbejde med systemopgaver, drifts-, forsynings- og systemintegrationen af søværnets artillerivåbensystemer, som er 35 mm Millennium GUN, 76 mm Super Rapido Gun Mount og 127 mm Mark 45 MOD 4 GUN.Hovedleverandøren for 127 mm kanonen er amerikansk, hvorfor der hovedsagelig vil være samarbejde med BAE Systems og US Navy. En nært forestående opgave er udarbejdelse af rammeaftale med leverandøren.Hovedleverandøren for 76 mm kanonen er Italiensk, og samarbejdet vil her være rette mod leverandøren Leonardo S.p.A. En forestående opgave er et Mide Life Update af kanonstyringssystemet.Hovedleverandøren for 35 mm kanonen kommer fra Schweiz. Samarbejdet på dette område vil være med Rheinmatall Air Defence AG. Der skal bla. udarbejdes et ”Roadmap” for udviklingen og fremtidssikring af kanonsystemet.Du vil også komme til at deltage og få ansvar for nye opgaver og udvikling i forbindelse med nybygning af skibe med kendte ildledelses- og pjecesystemer.Arbejdsopgaverne, som sagsbehandler, er meget alsidige og kan omhandle følgende:Deltagelse i internationale brugergrupper.Kontraktforhandlinger (tekniske specifikationer).Udarbejdelse af installationspolitikker.Kvalitetssikring af installationsarbejder.Planlægning af testforløb og analyseopgaver.Leverancegodkendelser.Udvikling af fremtidige opdateringer for kanoner.- Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesdokumentation.Diverse ad hoc opgaver, herunder varetagelse af den faglige kontakt – f.eks. fejlformidling – mellem til relevante værksteder, skibe og leverandører.Vi tilbyder en udfordrende stilling i en moderne virksomhed, hvor vi tilgodeser den enkeltes potentiale.Det er en spændende og velfungerende arbejdsplads med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer. Danmarks engagement i internationale operationer gør, at vi kan have en travl hverdag, men samtidig lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med mulighed for kompetenceudvikling.Efter ansættelsen planlægger vi uddannelse/kursus i ballestik og tekniske kurser i kanoner.Der er endvidere selvstændig sagsbehandling af andre tekniske problemstillinger specielt indenfor våbenområdet.Der vil i perioder ligeledes være en del sejlads med søværnets enheder eller rejser til leverandører i udlandet.Om digDu er enten ingeniør, som nævnt ovenfor eller du har en stærk baggrund som specialist og/eller teknikker.Vi forventer, at du er proaktiv, fleksibel og trives i et omskifteligt miljø.Du forstår at kommunikere og samarbejde tværfagligt med kollegaer med forskellig baggrund, og du trives med at løse mange forskelligartede opgaver i dagligdagen.Derudover forventes, at du kan arbejde selvstændigt med stillede opgaver og formår at følge dem til dørs.Sprogligt skal du kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt på teknisk engelsk.Du evner at sætte dig ind i tekniske problemstillinger, således at du kan deltage i og styre avancerede fejlfindingsopgaver.Det vil endvidere være en fordel, hvis du har:Kendskab eller endog arbejdet i Søværnet.Kendskab eller endog arbejdet med Søværnets artillerisystemer.Kendskab til projektarbejde (Forsvaret anvender Prince 2), og kan dokumentere SAP/3.Gode samarbejdsevner.Helhedsforståelse og gode analytiske evner.AnsættelsesvilkårDu bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler.KONTAKT OG ANSØGNINGHar du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef Kurt Hedegaard på telefon 72 81 55 41.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.Ansøgningsfristen er 24. januar 2021, men vi forventer at afholde samtaler op til og løbende.Stillingen er til besættelse den 1. marts 2021, eller snarest muligt herefter.Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, vil du blive bedt om at maile disse til os inden samtalen.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.Er du specialist/teknikker/ingeniør og fagligt stærk inden for drifts-, forsynings- og systemintegration?Og synes du om at arbejde i en udviklende og dynamisk organisation?Så har vi en stilling, som kan matche dig i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Har du også lyst til at arbejde med Søværnets/maritime advanced technical artillery systems og tilhørende Fire Control Systems (FCS), så læs her.Om osForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup anskaffer, drifter og bortskaffer materiel for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Den ledige stilling er i Kapacitetscenter Maritim, hvis ansvarsportefølje primært er søværnsrelateret.Stillingen er i Artillerisektionen, hvis primære opgave er at dække al økonomi- og materielfaglig sagsbehandling for ildledelsessystemer, 35mm, 76mm og 127mm artillerisystemer med tilhørende ammunition i søværnets enheder og på søværnets skoler.Vi er et team på 10 medarbejdere og sektionens opgaver spænder vidt fra indkøb ved danske og udenlandske leverandører - styring og koordination af små og store indkøb samt ændringer.Endvidere arbejdes der med test og godkendelse af materiel på skibe og hos leverandørerne, samt indkøring og materielintroduktion i materielstyringssystemet DeMars mhp. konfiguration/drift/planlagt vedligehold på skibe og ved værksteder.Om stillingenTil den faste stilling søges en svagstrøm-, elektro-, stærkstrøm- eller maskiningeniør (diplom eller civilingeniør). En nuværende eller tidligere militær ansat på M300 niveau med en B.Sc. eller lignende kan ligeledes komme i betragtning.Du kan også have en anden baggrund som specialist og/eller teknikker.Du kommer til at indgå i et team, hvor dine opgaver bliver at støtte Artillerisektionens Kapacitetsmanager og tekniske sagsbehandlere med installation og idriftsætning af artillerisystemer, herunder at bidrage til udfærdigelse af våbensikkerhedsdokumentation.Du vil primært komme til at arbejde med systemopgaver, drifts-, forsynings- og systemintegrationen af søværnets artillerivåbensystemer, som er 35 mm Millennium GUN, 76 mm Super Rapido Gun Mount og 127 mm Mark 45 MOD 4 GUN.Hovedleverandøren for 127 mm kanonen er amerikansk, hvorfor der hovedsagelig vil være samarbejde med BAE Systems og US Navy. En nært forestående opgave er udarbejdelse af rammeaftale med leverandøren.Hovedleverandøren for 76 mm kanonen er Italiensk, og samarbejdet vil her være rette mod leverandøren Leonardo S.p.A. En forestående opgave er et Mide Life Update af kanonstyringssystemet.Hovedleverandøren for 35 mm kanonen kommer fra Schweiz. Samarbejdet på dette område vil være med Rheinmatall Air Defence AG. Der skal bla. udarbejdes et ”Roadmap” for udviklingen og fremtidssikring af kanonsystemet.Du vil også komme til at deltage og få ansvar for nye opgaver og udvikling i forbindelse med nybygning af skibe med kendte ildledelses- og pjecesystemer.Arbejdsopgaverne, som sagsbehandler, er meget alsidige og kan omhandle følgende:Deltagelse i internationale brugergrupper.Kontraktforhandlinger (tekniske specifikationer).Udarbejdelse af installationspolitikker.Kvalitetssikring af installationsarbejder.Planlægning af testforløb og analyseopgaver.Leverancegodkendelser.Udvikling af fremtidige opdateringer for kanoner.- Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesdokumentation.Diverse ad hoc opgaver, herunder varetagelse af den faglige kontakt – f.eks. fejlformidling – mellem til relevante værksteder, skibe og leverandører.Vi tilbyder en udfordrende stilling i en moderne virksomhed, hvor vi tilgodeser den enkeltes potentiale.Det er en spændende og velfungerende arbejdsplads med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer. Danmarks engagement i internationale operationer gør, at vi kan have en travl hverdag, men samtidig lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med mulighed for kompetenceudvikling.Efter ansættelsen planlægger vi uddannelse/kursus i ballestik og tekniske kurser i kanoner.Der er endvidere selvstændig sagsbehandling af andre tekniske problemstillinger specielt indenfor våbenområdet.Der vil i perioder ligeledes være en del sejlads med søværnets enheder eller rejser til leverandører i udlandet.Om digDu er enten ingeniør, som nævnt ovenfor eller du har en stærk baggrund som specialist og/eller teknikker.Vi forventer, at du er proaktiv, fleksibel og trives i et omskifteligt miljø.Du forstår at kommunikere og samarbejde tværfagligt med kollegaer med forskellig baggrund, og du trives med at løse mange forskelligartede opgaver i dagligdagen.Derudover forventes, at du kan arbejde selvstændigt med stillede opgaver og formår at følge dem til dørs.Sprogligt skal du kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt på teknisk engelsk.Du evner at sætte dig ind i tekniske problemstillinger, således at du kan deltage i og styre avancerede fejlfindingsopgaver.Det vil endvidere være en fordel, hvis du har:Kendskab eller endog arbejdet i Søværnet.Kendskab eller endog arbejdet med Søværnets artillerisystemer.Kendskab til projektarbejde (Forsvaret anvender Prince 2), og kan dokumentere SAP/3.Gode samarbejdsevner.Helhedsforståelse og gode analytiske evner.AnsættelsesvilkårDu bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler.KONTAKT OG ANSØGNINGHar du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef Kurt Hedegaard på telefon 72 81 55 41.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.Ansøgningsfristen er 24. januar 2021, men vi forventer at afholde samtaler op til og løbende.Stillingen er til besættelse den 1. marts 2021, eller snarest muligt herefter.Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, vil du blive bedt om at maile disse til os inden samtalen.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
25. January 2022
Payroll Analyst   Sweden new
24. January 2022
24. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com