/*Menu hide on click outside*/
Published
11. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
31. January 2021

Description

Transportfartøjet SLEIPNER søger en dæksgast.Om osTransportfartøjet SLEIPNER hører under Søværnets 3. eskadre.SLEIPNER opererer som en selvstændig enhed, med direkte kontakt til brugerne eller via Søværnskommandoen.SLEIPNER opgave er primært transport for Forsvaret og dernæst målskib i diverse øvelser.Transporterne består af militært gods og ammunition og foregår mellem militære og civile havne.Som målskib er SLEIPNER opgave at agere træningsobjekt for Søværnets andre enheder inden for bording, SAR, havmiljø etc.Vi har ombord et afslappet forhold til faggrænser, hvor du vil blive stillet over for opgaver af meget varierende karakter.SLEIPNER har basehavn og tjenestested i Frederikshavn.Om stillingenDu vil indgå i et team bestående af 7 mand.Dit primære arbejdsområde vil være på dækket under dagligledelse af næstkommanderende, der vil være en dæksgast yderligere ombord.Dine arbejdsopgaver vil være meget alsidige, da du kommer til at vedligeholde, laste og losse, sejlads med gummibåd samt truck kørsel.Du vil indgå i skibets havariorganisation, samt have udkigsvagt under sejlads.Vi tilbyder et alsidigt job i en lille enhed med en uformel omgangstone, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningerne.Tjenestetiden er planlagt med ca. 120 sejldage om året.Der vil i perioder være daglig tjeneste på Flådestation Frederikshavn.Om digDu er en rolig, fleksibel og selvstændig person.Du har lyst til at arbejde med et ældre skib med tilsvarende teknik og personel.Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver inden for det primære område.Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde med opgaver.Du er fleksibel, da SLEIPNER har sin berettigelse i besætningens evne, vilje og fleksibilitet til med kort varsel at løse de mangeartede opgaver.Det er en fordel, at du allerede har gennemgået søværnets basisuddannelse, men har du gennemgået Beredskabsstyrelsens, flyvevåbnets eller hærens basisuddannelse skal du gennemgå en kortere omskoling til Søværnet, herunder speedbådscertifikat, truck kørekort, røgdykker samt skikket til udkig.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning.AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til næstkommanderende Martin Scheurer 3eslei-nab@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 7281 9171.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 30. januar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende herefter.Stillingen er ledig fra 1. februar 2021, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM 3. ESKADRE3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning.Eskadrenes enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!Transportfartøjet SLEIPNER søger en dæksgast.Om osTransportfartøjet SLEIPNER hører under Søværnets 3. eskadre.SLEIPNER opererer som en selvstændig enhed, med direkte kontakt til brugerne eller via Søværnskommandoen.SLEIPNER opgave er primært transport for Forsvaret og dernæst målskib i diverse øvelser.Transporterne består af militært gods og ammunition og foregår mellem militære og civile havne.Som målskib er SLEIPNER opgave at agere træningsobjekt for Søværnets andre enheder inden for bording, SAR, havmiljø etc.Vi har ombord et afslappet forhold til faggrænser, hvor du vil blive stillet over for opgaver af meget varierende karakter.SLEIPNER har basehavn og tjenestested i Frederikshavn.Om stillingenDu vil indgå i et team bestående af 7 mand.Dit primære arbejdsområde vil være på dækket under dagligledelse af næstkommanderende, der vil være en dæksgast yderligere ombord.Dine arbejdsopgaver vil være meget alsidige, da du kommer til at vedligeholde, laste og losse, sejlads med gummibåd samt truck kørsel.Du vil indgå i skibets havariorganisation, samt have udkigsvagt under sejlads.Vi tilbyder et alsidigt job i en lille enhed med en uformel omgangstone, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningerne.Tjenestetiden er planlagt med ca. 120 sejldage om året.Der vil i perioder være daglig tjeneste på Flådestation Frederikshavn.Om digDu er en rolig, fleksibel og selvstændig person.Du har lyst til at arbejde med et ældre skib med tilsvarende teknik og personel.Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver inden for det primære område.Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde med opgaver.Du er fleksibel, da SLEIPNER har sin berettigelse i besætningens evne, vilje og fleksibilitet til med kort varsel at løse de mangeartede opgaver.Det er en fordel, at du allerede har gennemgået søværnets basisuddannelse, men har du gennemgået Beredskabsstyrelsens, flyvevåbnets eller hærens basisuddannelse skal du gennemgå en kortere omskoling til Søværnet, herunder speedbådscertifikat, truck kørekort, røgdykker samt skikket til udkig.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning.AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til næstkommanderende Martin Scheurer 3eslei-nab@mil.dkHvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 7281 9171.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 30. januar 2021 og samtaler forventes afholdt løbende herefter.Stillingen er ledig fra 1. februar 2021, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM 3. ESKADRE3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning.Eskadrenes enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
27. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com