/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Bergen

Description

KCA Deutag Modu Operations ser etter motivert og engasjerte kandidater til stillingen som elektriker i ressurspoolen.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
Skal sørge for sikker drift og vedlikehold av elektrisk/automasjons anlegg på installasjonen ihht regelverk og etablerte prosedyrerOpprettholde et aktivt forhold til el-sikkerhetPåse at dette utføres på en sikker måte og i samsvar med selskapets styrende dokumentasjon, gjeldene myndighetskrav, regelverk og forskrifterBidra til å sikre et godt arbeidsmiljø gjennom etterlevelse av KCADeutag sine verdier, prinsipper og kultur.Jevnlig dialog med Senior Elektriker vedrørende drift og vedlikehold av det elektriske anleggetRapportere hendelser og tilfeller der etterlevelse ikke blir fulgt, til Senior ElektrikerForsikre seg om at oppdaterte versjoner av dokumentasjon, prosedyrer og instruksjoner på utstyr er tilgjengelig om bord, og at vedlikeholdssystemet er brukt iht. til kravAssistere ved bestilling av reservedeler.Sikre «after action review» og læring av dette.Delta aktivt i forbedring av KCAD’s Management systemSamarbeide godt med riggorganisasjonen, kunde og 3 part leverandørerBeredskap i henhold til enhetens beredskapsorganisasjonFøre «handover» iht prosedyreForøvrig kan den ansatte pålegges alternerende tjeneste. Alterneringsplikten innebærer såvel arbeid på annen plattform/ felt som alternering av arbeidsoppgaver mellom forskjellige disipliner på tjenestestedet
Nødvendig bakgrunn:
Fagbrev som elektriker (ETR-ETO/tidligere skipselektriker) ihht STCW-78Maritim høyspentsertifikat.EX kursAutomasjonsutdanning/sertifikat.Ingeniør høgskole/teknisk fagskole er å foretrekke.For nyansatte i KCAD kreves minst 36 måneders erfaring fra lignende stilling.Annet: ellers iht enhver tid gjeldene kurs og kompetansematrise.
Andre kvalifikasjoner:

Strukturert og ryddigHøy integritetGode norsk og engelsk kunnskaper
Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø i et veldrevet selskap som verdsetter en aktiv forbedringskultur.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/