/*Menu hide on click outside*/
Published
25. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Deadline
2020-10-14

Description

Er du officer af taktisk linje, og har du lyst til muligheder for at udvikle egne navigatoriske og sømandskabsmæssige kompetencer, samtidig med daglig ledelse og udvikling af en sektion? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for egen udvikling og udvikling af andre? Så har vi brug for dig som vagtchef. Vi kan tilbyde dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7.Om osTHETIS-kl. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der fortrinsvis udfører opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er primært suverænitetshåndhævelse i de nordatlantiske dele af Rigsfællesskabet og deltagelse i eksempelvis søredningsoperationer. Sideløbende med de primære opgaver udføres blandt andet også fiskerikontrol og støtte til civilsamfundet.Den operative opgaveløsning er i centrum, og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende. Vi planlægger betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommunikation blandt alle er åben, ærlig og med gensidig orientering. Du skal bidrage til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt hvad vi gør, og vi er dem, der løser opgaver, ingen andre gør.Som de øvrige besætninger i 1. Eskadre Division 11 skal også vi gennemføre DANSARC i de kommende år. Samtidig står vi i Division 11 overfor en forøgelse og omorganisering af besætningerne. Du vil sammen med den øvrige skibsledelse få en central rolle med at arbejde frem mod disse mål. Vi bygger videre på de erfaringer, de øvrige besætninger har gjort i forbindelse med DANSARC. Vi er planlagt til at skulle gennemføre uddannelse og træning frem til gennemgang af DANSARC slutforløb ved den tyske flådes havariuddannelsesinstitution i Neustadt i 2021-2022. Dette sikres ved gennemførelse af interne øvelser, hvor besætningen trænes i både den interne og eksterne kamp, samt ved øvelser med deltagelse af eksterne myndigheder.Vi har typisk cirka 120-180 sejldage om året samt et varierende antal dage med vagt og uddannelse.Om stillingenSom skibets Dæksofficer (DKO) er du leder af dækssektionen. Sektionen består af en befalingsmand af sergentgruppen og syv til ni menige. Dernæst indgår du i tørnen som en af enhedens tre vagtchefer.Du er ansvarlig for, at sektionens personel effektivt udfører deres opgaver, herunder uddannelse, træning samt betjening af udstyr. Stillingen giver således gode muligheder for at udvikle dine kompetencer inden for ledelse og herunder motivering og udvikling af sektionens personel.Du vil på sigt kunne indgå som sikkerhedsofficer ved sætning og bjærgning af skibets gummibåde, samt som Flightdeckofficer (FDO) under helikopteroperationer.Om digDu er uddannet premierløjtnant af taktisk linje i Søværnet.Du har et ønske om at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer igennem en synlig og anerkendende ledelsesstil. Du skal ligeledes være i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fag- og personelgrupper.Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet, også under de vilkår, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten. Det er endvidere vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, kan motivere og udvikle andre, og går foran med et godt eksempel overfor resten af besætningen.Tidligere erfaring som vagtchef fra THETIS-klassen er ønskelig, men ikke et krav. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring i DANSARC fra 1. eller 2. eskadre enheder.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære, og alle i besætningen forventes at kunne opfylde Forsvarets krav til militær fysisk træning.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.Kontakt og ansøgningNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse næstkommanderende for 1. besætning, orlogskaptajn Morten Dall, på telefon +45 30 67 07 12 eller mail 1E11-B2-NK@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, Bemanding kaptajnløjtnant Bårdur Sandå, telefon 72 85 75 51 eller mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2020.Ansættelsesdato 1. december 2020.Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 1. Eskadre1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område.Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/