/*Menu hide on click outside*/
Published
27. November 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Zealand
Page Views
1

Description

Er dine hænder skruet rigtig på og er CIS lige dig, så kan Frømandskorpset bruge dig.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Stillingen er i Frømandskorpsets Combat Support CIS element. Elementet består af 5 medarbejdere, der dækker den taktiske kommunikation, samt operative netværk. CIS elementet har egen lagerstruktur, og er ansvarlig for taktisk kommunikationsudstyret i enheden.

I dagligdagen vil du bl.a. hjælpe med vedligeholdelse og reparation af Frømandskorpsets radiomateriel, dygtiggørelse i kommunikationsmateriel, krypto administration, samt have ansvar for egne pålagte opgaver. Du vil her udover bidrage til brugeruddannelse på de enkelte radioer og systemer.

Du vil indgå i elementets almindelige drift, hvor forberedelse samt ind- og udlån af kommunikationsudstyr til uddannelser, øvelser og opgaver.

Ved mindre øvelser og opgaver skal du kunne opsætte basestation alene, hvor det vil ske i samarbejde med andre på større øvelser og opgaver.

Om dig
Du har interesse for radiokommunikation, it, netværk, elektronik og teknik i bred forstand, og måske har du en uddannelse og/eller et svendebrev inden for det tekniske område. Vi ser gerne at du har evnerne, og lysten, til at vedligeholde og reparere radiomateriel, i tilfælde hvor det kan gøres lokalt.

Du har gode it færdigheder, og engelsk kundskaber – både i det talte, som det skrevne.

Dine hænder er skruet lige så godt på som dit hoved, du er selvstændig, proaktiv, nysgerrig af natur og evner at optage ny viden hurtigt. Du er i udpræget grad samarbejdsorienteret.

Du har en god koncentrationsevne, en god hukommelse og et godt overblik. Også når det går stærkt. Du formår at multitaske, samtidig med at du kan bevare overblikket. Du har erfaring med instruktørvirke, eller lysten til at udvikle dette, og du arbejder gerne med et stort ansvar.

Generelt fokuserer vi ikke kun på dit formelle uddannelsesniveau, men at du har de rette personlige egenskaber. Et vist niveau af viden inden for radio- og netværks teknologi og teknisk viden, indsigt og forståelse, vil dog være en fordel. Det er et kriterie at ansøger kan uddannes til kryptokustode og godkendes til CTS.

Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

Det er ønskeligt at du har en faglig baggrund som elektronikfagtekniker, og gerne med erfaring fra Søværnet eller Hæren.

Hvis ovenstående fanger din interesse, er Frømandskorpsets CIS element måske noget for dig.

Stillingen er en sergent stilling, men kan besættes af en konstabel med lyst og evner til sergentuddannelse.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Frømandskorpset på mail FKP@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 3. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2021

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Er dine hænder skruet rigtig på og er CIS lige dig, så kan Frømandskorpset bruge dig.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Stillingen er i Frømandskorpsets Combat Support CIS element. Elementet består af 5 medarbejdere, der dækker den taktiske kommunikation, samt operative netværk. CIS elementet har egen lagerstruktur, og er ansvarlig for taktisk kommunikationsudstyret i enheden.

I dagligdagen vil du bl.a. hjælpe med vedligeholdelse og reparation af Frømandskorpsets radiomateriel, dygtiggørelse i kommunikationsmateriel, krypto administration, samt have ansvar for egne pålagte opgaver. Du vil her udover bidrage til brugeruddannelse på de enkelte radioer og systemer.

Du vil indgå i elementets almindelige drift, hvor forberedelse samt ind- og udlån af kommunikationsudstyr til uddannelser, øvelser og opgaver.

Ved mindre øvelser og opgaver skal du kunne opsætte basestation alene, hvor det vil ske i samarbejde med andre på større øvelser og opgaver.

Om dig
Du har interesse for radiokommunikation, it, netværk, elektronik og teknik i bred forstand, og måske har du en uddannelse og/eller et svendebrev inden for det tekniske område. Vi ser gerne at du har evnerne, og lysten, til at vedligeholde og reparere radiomateriel, i tilfælde hvor det kan gøres lokalt.

Du har gode it færdigheder, og engelsk kundskaber – både i det talte, som det skrevne.

Dine hænder er skruet lige så godt på som dit hoved, du er selvstændig, proaktiv, nysgerrig af natur og evner at optage ny viden hurtigt. Du er i udpræget grad samarbejdsorienteret.

Du har en god koncentrationsevne, en god hukommelse og et godt overblik. Også når det går stærkt. Du formår at multitaske, samtidig med at du kan bevare overblikket. Du har erfaring med instruktørvirke, eller lysten til at udvikle dette, og du arbejder gerne med et stort ansvar.

Generelt fokuserer vi ikke kun på dit formelle uddannelsesniveau, men at du har de rette personlige egenskaber. Et vist niveau af viden inden for radio- og netværks teknologi og teknisk viden, indsigt og forståelse, vil dog være en fordel. Det er et kriterie at ansøger kan uddannes til kryptokustode og godkendes til CTS.

Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

Det er ønskeligt at du har en faglig baggrund som elektronikfagtekniker, og gerne med erfaring fra Søværnet eller Hæren.

Hvis ovenstående fanger din interesse, er Frømandskorpsets CIS element måske noget for dig.

Stillingen er en sergent stilling, men kan besættes af en konstabel med lyst og evner til sergentuddannelse.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Frømandskorpset på mail FKP@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfrist er 3. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2021

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/