/*Menu hide on click outside*/
Published
7. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
27. January 2021

Description

Har du lyst til at stå i spidsen for det tekniske arbejde med drift, anskaffelse og udvikling af selvbeskyttelsesudstyr til alle Forsvarets fly og helikoptere? Vil du være med til at påvirke hvordan fly, piloter og besætninger er beskyttet? Så er stillingen som chef for Kapacitetscenter Elektronisk Krigsførelse måske noget for dig.Om osForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer og drifter bl.a. fly, skibe, kampvogne, kommunikationssystemer, it og uniformer til hele Forsvarsministeriets område.Kapacitetsansvarlig Luftsystemer er et af FMI fire kapacitetsansvarsområder (It, Land, Maritim og Luft). Her har vi blandt andet det fulde systemansvar for alle Forsvarets fly og helikoptere.Stillingen som Chef for Kapacitetscenter Elektronisk krigsførelse er placeret under Kapacitetsansvarlig Luft, og kapacitetscenteret er ansvarlig for anskaffelse og drift af alt selvbeskyttelsesudstyr, der er installeret på Forsvarets fly, herunder fx radarvarslingssystemer, missilvarslingssystemer, chaff og flares.Vi samarbejder i et bredt nationalt og internationalt miljø med industrien og partnernationer for at opnå de bedst mulige tekniske og operative løsninger.Vi tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone og hvor der er respekt for den enkeltes kompetencer.Om stillingenSom chef for Kapacitetscenter Elektronisk Krigsførelse bliver du ansvarlig for at lede og prioritere sektionens tre dygtige og motiverede civile og militære medarbejdere i den daglige opgaveløsning. Desuden indgår du i en tæt dialog med samarbejdspartnere i Forsvarskommandoen og i Flyvevåbnet og er derigennem med til at identificere aktuelle og fremtidige løsninger for anskaffelser, logistik og vedligeholdelse for F-35 og F-16 kampfly, SEAHAWK og EH101 helikoptere samt C-130J transportfly.Dine opgaver som chef vil omfatte ledelse og gennemførelse af planlægning i relation til anskaffelser og modifikationer, herunder projektledelse på akademisk niveau. Du vil sørge for, at anskaffelser sker koordineret med den øvrige organisation og overholder gældende lovgivning og retningslinjer/direktiver.Du vil være ansvarlig for at lede kapacitetscentrets operative kapaciteter i den daglige drift, sørge for udviklingen heraf samt støtte driften i hele kapaciteternes levetid og tilse, at de opfylder gældende myndighedskrav og brugerspecifikationer samt en bærende luftdygtighed.Du skal gennemføre controlling og driftsoptimering af logistiske forhold, herunder gennemføre korrigerende handlinger, nødvendige teknologisk og operativt betingede opdateringer samt godkende teknisk dokumentation for de systemer, der vartes af kapacitetscenteret.Du vil bidrage til organisationens samlede kvalitetsarbejde og kommer til at træffe afgørelser i løbende sager indenfor det teknisk/faglige område samt føre en løbende kontrol af driftstilstand til sikring af omkostningseffektivitet.Endvidere bidrager du til budgetteringsprocessen, i indeværende såvel som i efterfølgende år, således at økonomien inden for de tildelte kapaciteter, stemmer overens med tildelte budget.Endelig vil du skulle varetage øvrige opgaver indenfor kapacitetscentrets område efter forretningsområdechefens nærmere bestemmelser, herunder projektarbejde i nationale og internationale arbejdsgrupper.Stillingen medfører varierende rejseaktivitet i ind- og udland svarende til mellem to og fem uger om året.Om digDu er en erfaren flyvevåbensofficer, der er uddannet major (VUT-II/L) eller i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller tilsvarende, der kan underbygge udnævnelse til Major. Du har en baggrund fra varierende tjeneste i Flyvevåbnet, herunder kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse.Alternativt er du uddannet ingeniør eller har en tilsvarende teknisk/teknologisk uddannelse på akademisk niveau kombineret med ledelseserfaring.Du har allerede erfaring med elektronisk krigsførelsesudstyr. Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på dansk, og behersker engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt. Du har gode IT-kompetencer.Som menneske er du resultatorienteret og forstår at skabe værdi for kunden. Du er loyal overfor helheden og har vilje og mod til at delegere. Du forstår at motivere og samle dine medarbejdere og har fokus på udvikling og kvalitet.Vi forventer, at du har gode ledelses-, forhandlings- og samarbejdsevner og besidder stærke analytiske evner samt solid økonomisk indsigt, herunder forståelse for offentlig budgettering og økonomistyring.Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, og helst på chef/leder niveau, ligesom det er ønskeligt, at du har en grundlæggende viden om Forsvarets operationer og opgaveløsning.AnsættelsesvilkårStillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Ballerup og er til besættelse fra d. 1. marts 2021.Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ingeniør bliver du ansat som chefkonsulent i henhold til gældende AC-overenskomst og der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Der vil alt efter dine kvalifikationer og kompetencer være mulighed for forhandling af tillæg.Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle tillæg.Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.Kontakt og ansøgning:Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Fastvingede Fly OL Casper Børge Nielsen på telefon 7281 5122 eller mobil 2551 1818.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe, sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.Har du lyst til at stå i spidsen for det tekniske arbejde med drift, anskaffelse og udvikling af selvbeskyttelsesudstyr til alle Forsvarets fly og helikoptere? Vil du være med til at påvirke hvordan fly, piloter og besætninger er beskyttet? Så er stillingen som chef for Kapacitetscenter Elektronisk Krigsførelse måske noget for dig.Om osForsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer og drifter bl.a. fly, skibe, kampvogne, kommunikationssystemer, it og uniformer til hele Forsvarsministeriets område.Kapacitetsansvarlig Luftsystemer er et af FMI fire kapacitetsansvarsområder (It, Land, Maritim og Luft). Her har vi blandt andet det fulde systemansvar for alle Forsvarets fly og helikoptere.Stillingen som Chef for Kapacitetscenter Elektronisk krigsførelse er placeret under Kapacitetsansvarlig Luft, og kapacitetscenteret er ansvarlig for anskaffelse og drift af alt selvbeskyttelsesudstyr, der er installeret på Forsvarets fly, herunder fx radarvarslingssystemer, missilvarslingssystemer, chaff og flares.Vi samarbejder i et bredt nationalt og internationalt miljø med industrien og partnernationer for at opnå de bedst mulige tekniske og operative løsninger.Vi tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone og hvor der er respekt for den enkeltes kompetencer.Om stillingenSom chef for Kapacitetscenter Elektronisk Krigsførelse bliver du ansvarlig for at lede og prioritere sektionens tre dygtige og motiverede civile og militære medarbejdere i den daglige opgaveløsning. Desuden indgår du i en tæt dialog med samarbejdspartnere i Forsvarskommandoen og i Flyvevåbnet og er derigennem med til at identificere aktuelle og fremtidige løsninger for anskaffelser, logistik og vedligeholdelse for F-35 og F-16 kampfly, SEAHAWK og EH101 helikoptere samt C-130J transportfly.Dine opgaver som chef vil omfatte ledelse og gennemførelse af planlægning i relation til anskaffelser og modifikationer, herunder projektledelse på akademisk niveau. Du vil sørge for, at anskaffelser sker koordineret med den øvrige organisation og overholder gældende lovgivning og retningslinjer/direktiver.Du vil være ansvarlig for at lede kapacitetscentrets operative kapaciteter i den daglige drift, sørge for udviklingen heraf samt støtte driften i hele kapaciteternes levetid og tilse, at de opfylder gældende myndighedskrav og brugerspecifikationer samt en bærende luftdygtighed.Du skal gennemføre controlling og driftsoptimering af logistiske forhold, herunder gennemføre korrigerende handlinger, nødvendige teknologisk og operativt betingede opdateringer samt godkende teknisk dokumentation for de systemer, der vartes af kapacitetscenteret.Du vil bidrage til organisationens samlede kvalitetsarbejde og kommer til at træffe afgørelser i løbende sager indenfor det teknisk/faglige område samt føre en løbende kontrol af driftstilstand til sikring af omkostningseffektivitet.Endvidere bidrager du til budgetteringsprocessen, i indeværende såvel som i efterfølgende år, således at økonomien inden for de tildelte kapaciteter, stemmer overens med tildelte budget.Endelig vil du skulle varetage øvrige opgaver indenfor kapacitetscentrets område efter forretningsområdechefens nærmere bestemmelser, herunder projektarbejde i nationale og internationale arbejdsgrupper.Stillingen medfører varierende rejseaktivitet i ind- og udland svarende til mellem to og fem uger om året.Om digDu er en erfaren flyvevåbensofficer, der er uddannet major (VUT-II/L) eller i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller tilsvarende, der kan underbygge udnævnelse til Major. Du har en baggrund fra varierende tjeneste i Flyvevåbnet, herunder kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse.Alternativt er du uddannet ingeniør eller har en tilsvarende teknisk/teknologisk uddannelse på akademisk niveau kombineret med ledelseserfaring.Du har allerede erfaring med elektronisk krigsførelsesudstyr. Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på dansk, og behersker engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt. Du har gode IT-kompetencer.Som menneske er du resultatorienteret og forstår at skabe værdi for kunden. Du er loyal overfor helheden og har vilje og mod til at delegere. Du forstår at motivere og samle dine medarbejdere og har fokus på udvikling og kvalitet.Vi forventer, at du har gode ledelses-, forhandlings- og samarbejdsevner og besidder stærke analytiske evner samt solid økonomisk indsigt, herunder forståelse for offentlig budgettering og økonomistyring.Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, og helst på chef/leder niveau, ligesom det er ønskeligt, at du har en grundlæggende viden om Forsvarets operationer og opgaveløsning.AnsættelsesvilkårStillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Ballerup og er til besættelse fra d. 1. marts 2021.Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ingeniør bliver du ansat som chefkonsulent i henhold til gældende AC-overenskomst og der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Der vil alt efter dine kvalifikationer og kompetencer være mulighed for forhandling af tillæg.Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for at forhandle tillæg.Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.Kontakt og ansøgning:Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Fastvingede Fly OL Casper Børge Nielsen på telefon 7281 5122 eller mobil 2551 1818.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe, sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Related Jobs

Smede og svejsere   Denmark new
29. January 2022
29. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
27. January 2022
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com