/*Menu hide on click outside*/
Published
19. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Aarhus
Page Views
15

Description

Adjunkter/lektorer til undervisning ved VIA University College, Pædagoguddannelsen Aarhus
Pædagoguddannelsen Aarhus søger med tiltrædelse 1.2 og 1.3 2021 nye kollegaer til undervisningsopgaver og eftervidereuddannelses - og forskningsopgaver. Vi tilstræber at kunne ansætte en fast adjunkt/lektor pr. 1. februar og 2 adjunkt/lektor fuldtidsstillinger pr 1. marts 2021.
Først og fremmest søger vi undervisere med generalistkompetencer i forhold til undervisning og vejledning indenfor uddannelsens kompetenceområder herunder praktikuddannelsen kombineret med en evt. flere af følgende fagspecifikke kompetencer:Område 1
Social/specialområdet – gerne med særligt kendskab til voksne med funktionsnedsættelse, botilbud, voksen med handicap og viden om diagnoser samt serviceloven. Viden og erfaring i forhold til tværprofessionelle professionskompetencer i forhold til det socialfaglige og sundhedsfaglige område, tværsektorielt samarbejde inden for det psykiatriske område, samarbejde og samskabelse i forhold til civilsamfund og lovgivningen inden for områderne.Område 2
Skole/fritidsområdet herunder særligt kendskab til pædagogens rolle og opgaver i skoleregi, børns og unges udvikling, trivsel og deltagelse i fællesskaber, leg, læring, didaktik og dannelse, samfundsmæssige, institutionelle og organisatoriske vilkår og betingelser herunder lovgivning indenfor skole- og fritidsområdet, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, forældresamarbejde, samarbejde mellem dagtilbud og skole, åben skoleOmråde 3
Natur, miljø og udeliv – gerne med kendskab til pædagogiske muligheder og aktiviteter, der inddrager uderummet og aspekter af natur og udeliv for alle uddannelsens tre specialiseringer. Det er en fordel med kendskab og erfaring i forhold til undervisning inden for bæredygtighed og FN’s verdensmål.
Vi forventer, at du har en relevant videregåendeuddannelse på master-, kandidat- eller Ph.d.–niveau og kan arbejde både selvstændigt og i teams.
Hos vores undervisere lægger vi vægt på:
Professionsfagligt vidensgrundlag, professionsdidaktik og læring, professionsudvikling inden for væsentlige dele af professionens ansættelsesområder
Blik for dannelsesmæssige perspektiver, hvordan man gøre ”verden større for de studerende” og dermed hvordan de kan ”gøre verden større for dem de møder i pædagogiske sammenhænge”
Gode digitale kommunikations- og systemkompetencer
Anvendelse af innovative, eksperimenterende og legende undervisningsformer
Engagement, høj faglighed, formidlings- og samarbejdsevne
Sensitivitet overfor marginaliserede og udsatte studerende med blik for at skabe trygge undervisningsrum og styrke de studerendes rummelighed overfor hinanden.
Nysgerrigt, åbent, fleksibelt (lidt krøllet) mindset og foretagsom.
Pragmatisk og løsningsorienteret overfor komplekse organisatoriske og faglige problemstillinger.
Plads til dialog og rummelighed i kobling mellem teori og praksis
Humor
Herudover vil vi lægge vægt på erfaringer i forhold til
Forskningskompetence samt erfaringer med efter- og videreuddannelse.
Erfaringer med undervisning på engelsk
Pædagoguddannelsen i Aarhus optager hvert år 468 studerende og har et samlet studentertal på cirka 1500 studerende. Vi tilbyder en stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution præget af forandringer og tilpasning til de krav, der stilles til en moderne uddannelsesinstitution, et engageret underviserkollegium med ca. 65 undervisere samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
Pædagoguddannelsen Aarhus lægger vægt på samskabelse med den pædagogiske praksis, med åbenhed mod byen i form af kulturprojekter, kulturmøder og kulturelt iværksætteri.
Vi lægger vægt på at være en aktiv med– og modspiller i forhold til de udfordringer velfærdssamfundet står over for.
Løn- og ansættelsesforhold:
Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.
Hovedarbejdsstedet vil være Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.
Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673
Ved ansættelse som adjunkt, vil du indgå i VIAs lektorkvalificeringsforløb.
Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jan Ankerstjerne på tlf. 87 55 35 02 pædagogisk administrative ledere, Torsten Thorstensen, 87 55 35 30 og Janne Klok, 87 55 34 46
Spørgsmål til procedure og ansættelsesproces: Hanne Madsen, 87553510
Du kan læse mere om uddannelsen på
Læs mere om VIA University College på www.via.dk
Send din ansøgning via nedenstående link. Ansøgningsfrist er den 14. januar, 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 3 - 4.Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.
Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.
Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
14-01-2021
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-02-2021
Lokation:
Ceresbyen, 8000, Aarhus C, Denmark