/*Menu hide on click outside*/
Published
18. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Aarhus
Deadline
2020-10-08

Description

Sundhedsområdet i VIA Efter– og Videreuddannelse søger adjunkt/lektor gerne med undervisnings- og konsulenterfaring. Vi ønsker at styrke det sundhedsfaglige område inden for det nære sundhedsvæsen i hele Region Midtjylland. Ønsker du en udfordrende og udviklende hverdag i samspil med kunder, kursister, studerende og engagerede kolleger er du måske personen, vi søger. Vi forventer du er sygeplejerske og har stor interesse for det kommunale sundhedsvæsen og minimum en uddannelse på masterniveau.Du får tjenestested i Aarhus og med aktiviteter i hele Region Midtjylland.Primære arbejdsopgaverførst og fremmest at udvikle og gennemføre undervisning både på grund- og efter– og videreuddannelseat fungere som konsulent med fokus på, at skabe gode resultater sammen med kunden. Dette kan bestå i, at procesdesigne, tilrettelægge og facilitere undervisningsopgaven med fokus på kundens behov og ønsker. Herunder udvikle strategiske kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med kommuner, brugerorganisationer mm. skrive tilbud til f.eks. Sundhedsstyrelsen samt projektledelseDine kompetencerVi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og har interesse i at fungere som adjunkt og konsulent Du trives med at arbejde selvorganiseret og med frihed og ansvar for egne indsatser og resultaterSucceskriterierne er, at du:har erfaring med og interesse for at undervise samt udvikle undervisningbesidder en solid sundhedsfaglig baggrund inden for det kommunale område med viden og kompetencer inden for det geriatriske område herunder også demens og psykiatriDu har en relevant uddannelse på kandidat-, master eller Ph.d. niveau inden for det sundhedsfaglige områdeevner at tænke og udvikle aktiviteter sammen med kundener god til at skabe kontakt og netværk med henblik på salgkan udøve supervisionhar kompetencer og erfaring inden for projektansøgning og projektledelseDine kompetencerVi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og har interesse i at fungere som adjunkt og konsulentDu trives med at arbejde selvorganiseret og med frihed og ansvar for egne indsatser og resultaterVi tilbyderEn fuldtidsstilling på gennemsnitlig 37 timer med spændende og udfordrende opgaver inden for det sundhedsfaglige område.herunder:et stærkt fagligt miljø inden for de sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelservarierede opgaver som placerer dig i et tæt samspil mellem teori og praksisstor indflydelse på den interne koordination af aktiviteter, der sker i tæt samarbejde medde øvrige medarbejdere og ledelsen i social, beskæftigelse og sundheden uhøjtidelig omgangsform og en høj grad af ansvarlighed og selvstændighedtilknytning til forskningscentre i VIAAnsættelsesvilkårAnsættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Hovedarbejdssted er Campus Aarhus N, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland. Det forventes, at du har kørekort og bil til rådighed. Spørgsmål til stillingen kan rettes til uddannelsesleder Claus Kjærboe Lundholm på clkl@via.dk eller tlf. 8755 2997.Ansøgningsfristen udløber den 1. oktober 2020.Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43 og 44.Ansættelse pr. 1. december 2020.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på https://www.via.dk/.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

25. October 2021
HSE Professional   Sweden new
23. October 2021
22. October 2021
22. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/