/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Norway
Job Type
City
Bardufoss

Description

Ønsker du å jobbe som Lufthavnbetjent på Bardufoss?
SideinnholdEn jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Maritim helikopterving har hovedsete på Bardufoss flystasjon som er landets eldste operative flystasjon. Maritim helikopterving består i dag av Stab, 334 skv (Fregatt), 337 skv (Kystvakt), Luftforsvarets flygeskole, Operativ testing og evaluering NH90, Baseskvadron og Vedlikeholdsskvadron.

Maritim Helikopterving har som primæroppgave å støtte Sjøforsvaret og understøtte basedriften av Bardufoss flystasjon og Luftforsvarets base Banak som kampenheter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Brann- redning og plasstjenesten er organisert under Baseskvadron ved Maritim helikopterving.

Som Lufthavnbetjent hos oss vil du betjene sope- og blåsemaskiner, hjullastere, store snøfresere og lastebiler. I tillegg vil du utføre noe vedlikeholdsarbeid. Arbeidet er variert, og flere oppgaver er avhengig av værforholdene.

Du blir en del av et vaktlag som består av totalt 6 personer, og inngå i en 12-timers turnus (0800-2000 / 2000-0800).Arbeidsoppgaver

Utføre lufthavntjenesteIvareta oppgaver og ansvar på lufthavnen, i tillegg til å gjennomføre arbeidsoppgaver etter pålegg fra avdelings-/vaktsjef
KvalifikasjonerMå-krav:
Førerkort klasse CEKompetansebevis for anleggsmaskinerDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelseGjennomført førstegangstjenestenDu må kunne engelsk muntlig
Ønskelige krav:
Erfaring fra vinterdrift av flyplassRelevant fagbrev, fortrinnsvis maskinfører eller mekaniker på tyngre kjøretøy eller landbruk

Du må være villig til å ta nødvendig tilleggutdanning for å nå krav til kompetanse i vaktlagetPersonlige egenskaperVi ser etter deg som
er strukturert og fleksibeljobber godt både alene og sammen med andre

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringerArbeid i turnus, for tiden 12-timers turnus (0800-2000/2000-0800)Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstidenLønn etter Statens lønnsregulativ som Lufthavnbetjent, lønnstrinn 42 - 50 pt. kr 397.100 - 449.300 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.
KontaktNavn: Ivar Granheim

Tittel: seksjonsleder plasstjeneste

Telefon: 970 49 616

E-post: igranheim@mil.noSøk på stillingen herSøk her

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Are you sure you want to delete this file?
/