/*Menu hide on click outside*/
Published
11. May 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
30. May 2021

Description

Org. nr: 974571188 Stillingsident: 4389820590 Presentasjon av stillingen:
Måløy vidaregåande skule har om lag 80 tilsette og 330 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, naturbruk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, teknikk- og industriell produksjon, IKT og medieproduksjon og YSK (yrkes- og studiekompetanse). Skulen har også eit eige sikkerheitssenter (SIM), som tilbyr ei omfattande bredde i kurs for maritim sektor.

Arbeidsoppgåver

Måløy vidaregåande skule har utdanningsprogrammet Vg1 TIF og Vg2 Maritime fag. Stillinga vil omfatte undervisning i programfag på Vg2 Maritime fag - maskin og dekk.

Kvalifikasjonar

Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse jf. forskrift til Opplæringslova §14-4
Kompetanse innan programområdet maritime fag, motormann
Relevant fagbrev i eitt eller fleire fagområde
Teoretisk utdanning på fagskule eller høgskulenivå
Praksis frå fagområdet.
Bestått praktisk pedagogisk utdanning (PPU-Y). Søkjarar utan formell undervisningskompetanse kan tilsetjast på vilkår om å fullføre slik utdanning innan 3 år.
Erfaring frå undervisning.
God munnleg og skriftleg framstillingsevne
God digital kompetanse

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer personar som er utviklingsorienterte og som er villig til å dele kunnskap med andre tilsette på avdelinga. Vi vektlegg gode samarbeidsevner for å nå felles mål. Vi ønskjer kollegaer som har eit positivt elevsyn, som har gjennomføringsevne, som er reflekterte og som viser kreativitet.
Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

Vi tilbyr

Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver. Måløy vidaregåande skule har nyleg rehabilitert klasserom og verkstader. Skulen har eit inspirerande og nyskapande profesjonsfellesskap.
Løn og lønsutvikling i tråd med Vestland fylkeskommune sin lønspolitikk.
Gode forsikrings - og pensjonsordningar.

Tilsetting skjer på grunnlag av lov- og avtaleverk og føreset nyare politiattest. Stillinga har seks månader prøvetid. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.

Kontaktinformasjon

Knut Olav Bjørnholm, avdelingsleiar, 93207172

Arbeidsstad

Nordfjordvegen 9109
6718 Deknepollen

Søk på stillinga: Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Vestland fylkeskommune

Referansenr.:4389820590
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.05.2021

Related Jobs

19. September 2021
18. September 2021
18. September 2021
Blade Features Engineer   Denmark new
18. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com