/*Menu hide on click outside*/
Published
17. September 2020
Location
Sweden
Job Type
City
Huddinge
Deadline
2020-10-07

Description

Ref AP-2020/552 Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Ämnet religionsvetenskap ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution som även innefattar arkeologi, arkivvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet och MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University). Ämnet religionsvetenskap har en inriktning mot levd religion, med profilområdena islam, kristendom, nyreligiositet, sekularitet, interkulturell religionsdidaktik, samt religion och hälsa. Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ämnet har dessutom uppdrag inom flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom den interkulturella lärarutbildningen, polisutbildningen, journalistutbildningen, IMER-programmet, Europaprogrammet och programmet Interkulturellt företagande (IKF). Arbetsuppgifter Projektforskarens arbetsuppgifter inbegriper forskning inom projektet ”Porten till Ryssland: S:t Katarina kyrka i S:t Petersburg runt två sekelskiften”. Projektet studerar S:t Katarinas roll som minnespolitisk arena och transkulturellt rum med fokus på kyrkobyggnadens och församlingens sammanflätade historia. En viss grad av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av den totala anställningsgraden. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. Behörighet Behörig att anställas som projektforskare i religionsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Anställningen förutsätter beviljad forskningsfinansiering. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Anställningen kräver att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. För denna anställning krävs att den sökande har en dokumenterad kompetens inom kyrkohistorisk forskning. Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet för forskningsprojektet, deltagande i andra forskningsprojekt, forskningssamarbeten, och bidrag till ämnesområdets utveckling. Bedömningsgrunder För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. • Forskningsskicklighet inom kyrkohistorisk forskning med särskilt fokus på kulturell minnesforskning och historiebruksforskning. • Skicklighet inom ämnesövergripande forskning och utbildning • God samarbetsförmåga • Administrativ skicklighet För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. Anställningen Anställningen är tidsbegränsad på 11 månader med omfattning på 40 % under perioden 2020-10-01 tom 2021-08-31. Ansökan Sista ansökningsdag är 2020-09-28. Ytterligare upplysningar Avdelningsföreståndare Linda Vikdahl, linda.vikdahl@sh.se, 08-608 49 57 HR-generalist Marianne Mosesson, marianne.mosesson@sh.se, 08-608 40 70 På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision Välkommen med din ansökan! Fackliga kontaktpersoner: SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

27. October 2021
26. October 2021
25. October 2021
HSE Professional   Sweden new
23. October 2021
22. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/