/*Menu hide on click outside*/
Published
16. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
05. February 2021

Description

Er du taktisk officer og premiereløjtnant i Søværnet og har du et ønske om at anvende og udvikle dine kompetencer som sø-kriger? Så vil stillingen som taktisk officer efterretning være en stilling, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil såvel på taktisk som operativt niveau.Stillingen vil samtidig være et godt skridt på vejen mod operationsofficer i 2. Eskadre. Intet er selvfølgelig gratis og det vil kræve stort engagement, initiativ og arbejdsomhed fra din side. Belønningen er dog det hele værd. Kan du på sigt se dig selv som skibschef på en af de større enheder i 2. Eskadre, kan ABSALON tilbyde en udfordrende tjeneste, som styrker dine muligheder for avancement i den retning.2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af opgaver og består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Om osABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. ABSALON har i 2020 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maririme Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. Pt. forventer vi indsættelse i Arktis Kommando i 2020 og indsættelse i SNMG1 i 2021. Dette program tillader en gradvis opbygning af erfaring som taktisk officer, og vil kunne fungere godt som oplæringsforløb for en nytiltrådt.Om stillingenDu bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for skibsledelsen sammen med dine tre andre taktiske kollegaer. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum.Taktisk Officer Efterretning (TAO-E) er en spændende stilling ombord. Du bliver enhedens Subject Matter Expert inden for efterretningsindhentning og analyse, herunder leder af skibets efterretningscelle.Skibets efterretningscelle er en varieret størrelse, som i forbindelse med udsendelser ofte vil blive tilført ekstra personel til at varetage skibet opgaveløsning. Det stiller krav til dine evner som leder, når personel med forskellige baggrund og evner skal kunne fungere med henblik på at levere rettidige og pålidelige efterretninger.I klart skib er du desuden ansvarlig for skibets anvendelse af våbensystemer som skibets Weapon Allocator. Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for efterretningsfeltet.Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er naturligvis pragmatiske når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.Om digDu er premierløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Hvis du mangler hele eller dele af TOK, vil der kunne udarbejdes en udviklingskontrakt ved ansættelse. Du skræmmes ikke af en kultur, hvor arbejdsdagene til søs ofte kan være langt over otte timer og er i stand til at holde humøret oppe for dit vagthold i de travle perioder.Du har et stort ønske om at dygtiggøre dig inden for sømilitær taktik og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOPer, tjeklister indenfor dit felt.Det bliver din opgave at være en af dem, der går forrest i ABSALONs opgaveløsning. Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ABSALON, kaptajnløjtnant Rasmus Bæk Nielsen Mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk telefon +45 72 85 44 93.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021.Ansættelsesdato 1. marts 2021.Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.2. ESKADREOm 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Er du taktisk officer og premiereløjtnant i Søværnet og har du et ønske om at anvende og udvikle dine kompetencer som sø-kriger? Så vil stillingen som taktisk officer efterretning være en stilling, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil såvel på taktisk som operativt niveau.Stillingen vil samtidig være et godt skridt på vejen mod operationsofficer i 2. Eskadre. Intet er selvfølgelig gratis og det vil kræve stort engagement, initiativ og arbejdsomhed fra din side. Belønningen er dog det hele værd. Kan du på sigt se dig selv som skibschef på en af de større enheder i 2. Eskadre, kan ABSALON tilbyde en udfordrende tjeneste, som styrker dine muligheder for avancement i den retning.2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af opgaver og består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Om osABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. ABSALON har i 2020 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maririme Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. Pt. forventer vi indsættelse i Arktis Kommando i 2020 og indsættelse i SNMG1 i 2021. Dette program tillader en gradvis opbygning af erfaring som taktisk officer, og vil kunne fungere godt som oplæringsforløb for en nytiltrådt.Om stillingenDu bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for skibsledelsen sammen med dine tre andre taktiske kollegaer. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum.Taktisk Officer Efterretning (TAO-E) er en spændende stilling ombord. Du bliver enhedens Subject Matter Expert inden for efterretningsindhentning og analyse, herunder leder af skibets efterretningscelle.Skibets efterretningscelle er en varieret størrelse, som i forbindelse med udsendelser ofte vil blive tilført ekstra personel til at varetage skibet opgaveløsning. Det stiller krav til dine evner som leder, når personel med forskellige baggrund og evner skal kunne fungere med henblik på at levere rettidige og pålidelige efterretninger.I klart skib er du desuden ansvarlig for skibets anvendelse af våbensystemer som skibets Weapon Allocator. Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for efterretningsfeltet.Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er naturligvis pragmatiske når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.Om digDu er premierløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Hvis du mangler hele eller dele af TOK, vil der kunne udarbejdes en udviklingskontrakt ved ansættelse. Du skræmmes ikke af en kultur, hvor arbejdsdagene til søs ofte kan være langt over otte timer og er i stand til at holde humøret oppe for dit vagthold i de travle perioder.Du har et stort ønske om at dygtiggøre dig inden for sømilitær taktik og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOPer, tjeklister indenfor dit felt.Det bliver din opgave at være en af dem, der går forrest i ABSALONs opgaveløsning. Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ABSALON, kaptajnløjtnant Rasmus Bæk Nielsen Mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk telefon +45 72 85 44 93.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021.Ansættelsesdato 1. marts 2021.Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.2. ESKADREOm 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

27. January 2022
27. January 2022
Norway/UK/Cyprus   Norway new
26. January 2022
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com