/*Menu hide on click outside*/
Published
24. September 2021
Expires
14. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre maritime operationer i det arktiske område, opfordres du til at søge stillingen som stabsofficer i J3 sektionen med ansvar for maritime operationer i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region.
Om os
I J3 har vi et godt arbejdsklima, hvor vi sparrer på tværs af fag- og ansvarsområder. Her kan være travlt – men stadig med tid til faglighed, koordination og drøftelser med kollegerne i de øvrige afdelinger.

Vi værner om trivsel og gode relationer til kollegerne i AKO såvel som vores underlagte enheder. Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, heraf én i Danmark, og en civil stilling.

Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver. Derudover omfatter planlægningsopgaverne opgaver af kystvagtsmæssig karakter som fiskeriinspektions-, havmiljø- og satellitovervågningsopgaver.
At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, hvad enten du kommer alene eller sammen med familien. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet.

Ved siden af tjenesten er der gode muligheder for store naturople-velser, med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som stabsofficer med fagområdet maritime operationer vil du spille en vigtig rolle i gennem-førelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser. Sektionen har ansvar for løsning af en bred vifte af opgaver fra operativ indsættelse til lands, til vands og i luften. I den sammenhæng indgår du som en af sektionens maritime specialister.

Sammen med to andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste.

Dette indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med andre nationer. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i stabsarbejde ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere.

Du får stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan udvikle dit fagområde i den retning, som du og Arktisk Kommando finder relevant. Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.
Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark eller evt. udlandet under mødevirksomhed eller øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, du vil i så fald skulle bestride stillingen ved funktion i højere stilling. Har du endvidere erfaring fra international tjeneste, og/eller kendskab til operationer i det arktiske miljø, er det et plus.

Stillingen er også slået op som seniorsergent.
Det er ønskeligt, at du har gennemgået et eller flere taktiske officerskurser.

Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år.

Hvis du har ambition om at blive skibschef senere i din karriere, så vil du med erfaring fra denne stabsstilling kunne erhverve dig relevant indsigt og erfaring, som du med garanti vil kunne trække på sidenhen.

Måske sidder du allerede som skibschef, måske vil du gerne højne din profil inden en evt. optagelse på studiet ”Master i Militære Studier” (MMS) på sigt – i så fald kan stillingen være ganske relevant.
Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du tilgår problemstillinger med en positiv tilgang, og du er analytisk og selvstændigt tænkende. Din formulerer dig klart og godt - både på skrift og i tale. Endvidere overholder du terminer uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for For-svarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en klar fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for J3, orlogskaptajn Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30.
Du kan kontakte Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-M02@MIL.dk eller på tlf. +299 364092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Der afholdes samtaler løbende, så tøv ikke med at søge. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller TEAMS.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men der ventes gerne på den rette kandidat.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre maritime operationer i det arktiske område, opfordres du til at søge stillingen som stabsofficer i J3 sektionen med ansvar for maritime operationer i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region.
Om os
I J3 har vi et godt arbejdsklima, hvor vi sparrer på tværs af fag- og ansvarsområder. Her kan være travlt – men stadig med tid til faglighed, koordination og drøftelser med kollegerne i de øvrige afdelinger.

Vi værner om trivsel og gode relationer til kollegerne i AKO såvel som vores underlagte enheder. Operationssektionen er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, heraf én i Danmark, og en civil stilling.

Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering, indsættelse og synkronisering af tildelte enheder og styrker til sømilitære, luftmilitære og landmilitære opgaver. Derudover omfatter planlægningsopgaverne opgaver af kystvagtsmæssig karakter som fiskeriinspektions-, havmiljø- og satellitovervågningsopgaver.
At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, hvad enten du kommer alene eller sammen med familien. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet.

Ved siden af tjenesten er der gode muligheder for store naturople-velser, med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.

Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som stabsofficer med fagområdet maritime operationer vil du spille en vigtig rolle i gennem-førelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser. Sektionen har ansvar for løsning af en bred vifte af opgaver fra operativ indsættelse til lands, til vands og i luften. I den sammenhæng indgår du som en af sektionens maritime specialister.

Sammen med to andre sagsbehandlere i sektionen har du ansvaret for den detaljerede planlægning af Arktisk Kommandos maritime operationer, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, støtte til det civile samfund samt eftersøgnings- og redningstjeneste.

Dette indebærer ofte tæt koordination med kolleger på tværs af værnene i Forsvaret og med andre nationer. Sammen skal I varetage Forsvarets maritime interesser og opgaveløsning i farvandene omkring Grønland og Færøerne.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i stabsarbejde ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere.

Du får stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan udvikle dit fagområde i den retning, som du og Arktisk Kommando finder relevant. Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.
Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark eller evt. udlandet under mødevirksomhed eller øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, du vil i så fald skulle bestride stillingen ved funktion i højere stilling. Har du endvidere erfaring fra international tjeneste, og/eller kendskab til operationer i det arktiske miljø, er det et plus.

Stillingen er også slået op som seniorsergent.
Det er ønskeligt, at du har gennemgået et eller flere taktiske officerskurser.

Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år.

Hvis du har ambition om at blive skibschef senere i din karriere, så vil du med erfaring fra denne stabsstilling kunne erhverve dig relevant indsigt og erfaring, som du med garanti vil kunne trække på sidenhen.

Måske sidder du allerede som skibschef, måske vil du gerne højne din profil inden en evt. optagelse på studiet ”Master i Militære Studier” (MMS) på sigt – i så fald kan stillingen være ganske relevant.
Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du tilgår problemstillinger med en positiv tilgang, og du er analytisk og selvstændigt tænkende. Din formulerer dig klart og godt - både på skrift og i tale. Endvidere overholder du terminer uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for For-svarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en klar fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for J3, orlogskaptajn Jørgen Gjerulff Bruun, tlf. +299 36 40 30.
Du kan kontakte Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-M02@MIL.dk eller på tlf. +299 364092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Der afholdes samtaler løbende, så tøv ikke med at søge. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller TEAMS.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men der ventes gerne på den rette kandidat.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.