/*Menu hide on click outside*/
Published
18. September 2020
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Deadline
2020-10-08

Description

Har du tidligere været en del af sergentgruppen i Søværnet, og savner du stadig tjenesten og kammeratskabet - eller er maritim sikkerhed eller sanitet lige dig? Hvis ja, og du drømmer om at komme tilbage til Søværnet for at løse en meningsfuld opgave, så er det måske noget for dig at blive en del af CMS reserveenhed? Om os CMS er underlagt 1. Eskadre og placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 fastansatte medarbejdere og 34 medarbejdere ansat på rådighedskontrakt. CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er primært på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår ved CMS, i Bangsbo og Hvims, eller i nærområdet, hvor der findes de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødekomme enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets sejlende enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC). Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Du indgår i fagelementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Vi har fokus på både din personlige og faglige udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed. Om stillingen Som befalingsmand af reserven ved CMS får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Afhængig af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, vil du kunne bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer. Træning i din designeringsfunktion som befalingsmand af reserven, kan eksempelvis ske under øvelser, eller ved Center for Maritim Sikkerhed i Frederikshavn inden for sanitet, håndvåben eller Maritime Force Protection (MFP) etc. Vi tilbyder et job med stor fleksibilitet og frihed, hvor du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden. Om dig Du har tidligere gjort tjeneste som befalingsmand, og er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver. Det at virke som reservist ser du som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør. Udover motivation for stilingen som reservist, har du udpræget gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at yde en ekstra indsats. Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængig af CMS’ behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Dog skal du som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver. Indenfor sanitet ser vi gerne, at du har Junior Medic, Medic eller anden højere sanitetsfaglig uddannelse. Inden for håndvåben og MFP er det ønskeligt at du har basisuddannelse på gevær M/95 familien, basisuddannelse på pistol, skydelederuddannelse, MFP-uddannelser samt grundlæggende bordinguddannelse. Generelt for designeringsfunktioner ved Center for Maritim Sikkerhed er det en fordel hvis du har international erfaring fra land- og/eller sø-operationer samt stort kørekort (kategori C/E). Ansættelsesvilkår Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10). Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Allan Nielsen på telefon 72 85 51 71 eller mail: 1E-CMS-CHGR@fiin.dk. Seniorsergent M. Timmers på telefon 72 85 51 70 eller mail: 1E-CMS-GR10@fiin.dk, når det drejer sig om spørgsmål til håndvåben/maritim force protection/bording. Seniorsergent L. U. M. Eiset på telefon 72 85 51 82 eller mail: 1E-CMS-MS30@fiin.dk, når det drejer sig om spørgsmål til sanitet. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020, men vi forventer at holde samtaler samt ansætte løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest. For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Har du tidligere været en del af sergentgruppen i Søværnet, og savner du stadig tjenesten og kammeratskabet - eller er maritim sikkerhed eller sanitet lige dig? Hvis ja, og du drømmer om at komme tilbage til Søværnet for at løse en meningsfuld opgave, så er det måske noget for dig at blive en del af CMS reserveenhed? Om os CMS er underlagt 1. Eskadre og placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 fastansatte medarbejdere og 34 medarbejdere ansat på rådighedskontrakt. CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er primært på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår ved CMS, i Bangsbo og Hvims, eller i nærområdet, hvor der findes de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødekomme enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets sejlende enheder, såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC). Vi tilbyder en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Du indgår i fagelementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Vi har fokus på både din personlige og faglige udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed. Om stillingen Som befalingsmand af reserven ved CMS får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver. Afhængig af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, vil du kunne bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer. Træning i din designeringsfunktion som befalingsmand af reserven, kan eksempelvis ske under øvelser, eller ved Center for Maritim Sikkerhed i Frederikshavn inden for sanitet, håndvåben eller Maritime Force Protection (MFP) etc. Vi tilbyder et job med stor fleksibilitet og frihed, hvor du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden. Om dig Du har tidligere gjort tjeneste som befalingsmand, og er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver. Det at virke som reservist ser du som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør. Udover motivation for stilingen som reservist, har du udpræget gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at yde en ekstra indsats. Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Antallet af indkommanderingsdage varierer og er afhængig af CMS’ behov sammenholdt med dine muligheder for tjeneste. Dog skal du som minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette på forhånd er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver. Indenfor sanitet ser vi gerne, at du har Junior Medic, Medic eller anden højere sanitetsfaglig uddannelse. Inden for håndvåben og MFP er det ønskeligt at du har basisuddannelse på gevær M/95 familien, basisuddannelse på pistol, skydelederuddannelse, MFP-uddannelser samt grundlæggende bordinguddannelse. Generelt for designeringsfunktioner ved Center for Maritim Sikkerhed er det en fordel hvis du har international erfaring fra land- og/eller sø-operationer samt stort kørekort (kategori C/E). Ansættelsesvilkår Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10). Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Allan Nielsen på telefon 72 85 51 71 eller mail: 1E-CMS-CHGR@fiin.dk. Seniorsergent M. Timmers på telefon 72 85 51 70 eller mail: 1E-CMS-GR10@fiin.dk, når det drejer sig om spørgsmål til håndvåben/maritim force protection/bording. Seniorsergent L. U. M. Eiset på telefon 72 85 51 82 eller mail: 1E-CMS-MS30@fiin.dk, når det drejer sig om spørgsmål til sanitet. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2020, men vi forventer at holde samtaler samt ansætte løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest. For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

27. October 2021
26. October 2021
25. October 2021
HSE Professional   Sweden new
23. October 2021
22. October 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/