/*Menu hide on click outside*/
Published
17. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
09. March 2021

Description

ESBERN SNARE søger en arbejdsom og fleksibel logistikgast, som skal indgå i et ungt, energisk og stærkt team med et interessant sejladsprogram i 2021.Om osLogistisk division består af 2 officerer, 4 mellemledere og 30 konstabler, overkonstabler og specialister, som primært står for madlavning, forsyning, sanitet samt skibsvedligehold og sømandsskab. Derudover indgå i havariorganisationen med tilhørende personel i havaripatruljerne.Fregatten ESBERN SNARE F342 har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter - fra humanitær bistand til ”full scale war”. Division 22 har indenfor de seneste 5 år deltaget i internationale operationer i Middelhavet og Adenbugten.ESBERN SNARE har specifikt deltaget i den engelske øvelse Joint Warrior, live missilaffyringer i Nordnorge, ubådsøvelser ved Island og sejlet i en af NATOs flådestyrker. Skibet og besætning har endvidere deltaget i et træningsforløb ved det tyske center for ”Damage Control” og gennemført et omfattende træningsprogram ved DOST i England, hvor hele skibsbesætninger trænede sammen med andre sømilitære enheder.Forventeligt vil skibet i 2021 skulle deltage i mange former for øvelser både nationalt og internationalt.Sejlads med Fregatten kan bestå af nationale øvelser på en lille uge, såvel som internationale opgaver blandt andet i form af INTOPS-deployeringer af 3 mdr. varighed til verdens brændpunkter.Du kan se og læse mere om skibet på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnareOm stillingenStillingen er på et manuelt niveau, hvor du vil indgå i forplejningssektionen (F-SEK) på 13 konstabler, overkonstabler og specialister som til dagligt ledes af en proviantbefalingsmand.Sektionen består både af faglærte kokke og ufaglærte messegaster/logistikgaster – men vi bestræber os hver dag på, at udvise ejerskab og stolthed indenfor vores arbejdsområde, om det er med eller uden svendebrev.Vi har et sundt arbejdsmiljø, med højt til loftet. Der bliver lagt stor vægt på samarbejdet i sektionen og vi er kendt for den gode stemning.Du vil som ny logistikgast i logistikdivisionen (L-DIV) også komme til at stifte bekendtskab med andre opgaver der ligger i divisionen og går på tværs af sektionerne. Det vil sige, at du ud over opgaverne vedr. kabyssen også kommer til at arbejde med opgaver inden for dækssektionen som f.eks. at fortage mindre vedligeholds-/håndværksopgaver.Man skal som gast i Logistikdivisionen kunne dække ind over for hinanden ved de mest almindelige opgaver i dagligdagen ombord.I F-SEK tilstræber vi et meget højt niveau, hver eneste dag. Vi sætter en ære i, at servere hjemmelavet mad for vores kollegaer og servicere dem helt korrekt. Det er derfor meget vigtigt, at vi ansætter den helt rigtige soldat, der virkelig brænder for sit arbejde og som kan indgå i vores sociale team, på bedste vis.Dine arbejdsopgaver vil være alt fra rengøring, opvask og præsentation af mad i buffeten, til almen sømandsskab, fartøjsbetjening – herunder LCP og gummibådssejlads- og surringsgast ved helikopterflyvning, samt røgdykker, junior medic eller tilrigger i skibets havaripatruljer.Du vil ligeledes indgå i brotjenesten som rorgænger eller udkig, hvilket vil give dig en alsidig hverdag til søs, med forskellige arbejdstider i form af dag og natarbejde.Som logistikgast ombord på ESBERN SNARE vil ophold i basehavn, være præget af de nødvendige kurser og efteruddannelse for at kunne dygtiggøre sig indenfor både hygiejne, truck, speedbåd, kran, førstehjælp og skydning med maskingevær.Udover kurser, vil opholdene også bestå af vagttjeneste, daglig tjeneste og afholdelse af friheder.Om digVi forventer at du som gast besidder nogle grundlæggende personlige egenskaber og kompetencer:Du skal være et ordentligt menneske som besidder god etik og moral + du skal have baglandet i orden og være indstillet på perioder væk fra familien.Du besidder mental fleksibilitet og kan omstille dig fra rolige til hektiske miljøer og skifte mellem mange forskellige skråstegsfunktioner ombord.Situationsfornemmelse gør, at du er god til at læse en situation og har forståelse for andre menneskers situation ombord i et tæt miljø.Have helhedsforståelse for at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og opgaver med en analytisk tilgang. Du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed. Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af skibet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger.Samarbejde - Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan hjælpe. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et makkersamarbejde.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk robusthed og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.Kvalifikationer:Krav:Forsvarets basisuddannelseHvis du ikke har en basisuddannelse fra Søværnet, skal du være villig til at gennemgå denne ved først kommende lejlighed. (10 uger)Er du fra Hæren/Flyvevåbnet skal du være villig til at gennemgå en BTS omskoling, hvor du uddannes i de enkelte fag i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militær optræden og idræt m.m. (3 uger)Ønskeligt: ikke et kravRelevant erhvervserfaring, gerne fra restaurationsbranchen eller håndværkerUddannet Ubefaren/befaren skibsassistentTruckcertifikatRøgdykkerbevisSpeedbådscertifikatDuelighedsbevisEpoxyKranbasisTSE (taktisk sanitet for enkeltmand)TMG/LMG (Tung maskingevær/Let maskingevær)HygiejnebevisHelbredskrav:Egnet til røgdykkercertifikatDet er en forudsætning, at du kan skikkes til udkig herunder ikke har farveblindhed.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte proviantbefalingsmand, SG Mathilde Frost Jensen på mail: 2E-ESSN-PRB@MIL.DKHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 1. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 6. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.ESBERN SNARE søger en arbejdsom og fleksibel logistikgast, som skal indgå i et ungt, energisk og stærkt team med et interessant sejladsprogram i 2021.Om osLogistisk division består af 2 officerer, 4 mellemledere og 30 konstabler, overkonstabler og specialister, som primært står for madlavning, forsyning, sanitet samt skibsvedligehold og sømandsskab. Derudover indgå i havariorganisationen med tilhørende personel i havaripatruljerne.Fregatten ESBERN SNARE F342 har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter - fra humanitær bistand til ”full scale war”. Division 22 har indenfor de seneste 5 år deltaget i internationale operationer i Middelhavet og Adenbugten.ESBERN SNARE har specifikt deltaget i den engelske øvelse Joint Warrior, live missilaffyringer i Nordnorge, ubådsøvelser ved Island og sejlet i en af NATOs flådestyrker. Skibet og besætning har endvidere deltaget i et træningsforløb ved det tyske center for ”Damage Control” og gennemført et omfattende træningsprogram ved DOST i England, hvor hele skibsbesætninger trænede sammen med andre sømilitære enheder.Forventeligt vil skibet i 2021 skulle deltage i mange former for øvelser både nationalt og internationalt.Sejlads med Fregatten kan bestå af nationale øvelser på en lille uge, såvel som internationale opgaver blandt andet i form af INTOPS-deployeringer af 3 mdr. varighed til verdens brændpunkter.Du kan se og læse mere om skibet på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnareOm stillingenStillingen er på et manuelt niveau, hvor du vil indgå i forplejningssektionen (F-SEK) på 13 konstabler, overkonstabler og specialister som til dagligt ledes af en proviantbefalingsmand.Sektionen består både af faglærte kokke og ufaglærte messegaster/logistikgaster – men vi bestræber os hver dag på, at udvise ejerskab og stolthed indenfor vores arbejdsområde, om det er med eller uden svendebrev.Vi har et sundt arbejdsmiljø, med højt til loftet. Der bliver lagt stor vægt på samarbejdet i sektionen og vi er kendt for den gode stemning.Du vil som ny logistikgast i logistikdivisionen (L-DIV) også komme til at stifte bekendtskab med andre opgaver der ligger i divisionen og går på tværs af sektionerne. Det vil sige, at du ud over opgaverne vedr. kabyssen også kommer til at arbejde med opgaver inden for dækssektionen som f.eks. at fortage mindre vedligeholds-/håndværksopgaver.Man skal som gast i Logistikdivisionen kunne dække ind over for hinanden ved de mest almindelige opgaver i dagligdagen ombord.I F-SEK tilstræber vi et meget højt niveau, hver eneste dag. Vi sætter en ære i, at servere hjemmelavet mad for vores kollegaer og servicere dem helt korrekt. Det er derfor meget vigtigt, at vi ansætter den helt rigtige soldat, der virkelig brænder for sit arbejde og som kan indgå i vores sociale team, på bedste vis.Dine arbejdsopgaver vil være alt fra rengøring, opvask og præsentation af mad i buffeten, til almen sømandsskab, fartøjsbetjening – herunder LCP og gummibådssejlads- og surringsgast ved helikopterflyvning, samt røgdykker, junior medic eller tilrigger i skibets havaripatruljer.Du vil ligeledes indgå i brotjenesten som rorgænger eller udkig, hvilket vil give dig en alsidig hverdag til søs, med forskellige arbejdstider i form af dag og natarbejde.Som logistikgast ombord på ESBERN SNARE vil ophold i basehavn, være præget af de nødvendige kurser og efteruddannelse for at kunne dygtiggøre sig indenfor både hygiejne, truck, speedbåd, kran, førstehjælp og skydning med maskingevær.Udover kurser, vil opholdene også bestå af vagttjeneste, daglig tjeneste og afholdelse af friheder.Om digVi forventer at du som gast besidder nogle grundlæggende personlige egenskaber og kompetencer:Du skal være et ordentligt menneske som besidder god etik og moral + du skal have baglandet i orden og være indstillet på perioder væk fra familien.Du besidder mental fleksibilitet og kan omstille dig fra rolige til hektiske miljøer og skifte mellem mange forskellige skråstegsfunktioner ombord.Situationsfornemmelse gør, at du er god til at læse en situation og har forståelse for andre menneskers situation ombord i et tæt miljø.Have helhedsforståelse for at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og opgaver med en analytisk tilgang. Du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed. Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af skibet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger.Samarbejde - Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan hjælpe. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et makkersamarbejde.Vi lægger vægt på fysisk og psykisk robusthed og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.Kvalifikationer:Krav:Forsvarets basisuddannelseHvis du ikke har en basisuddannelse fra Søværnet, skal du være villig til at gennemgå denne ved først kommende lejlighed. (10 uger)Er du fra Hæren/Flyvevåbnet skal du være villig til at gennemgå en BTS omskoling, hvor du uddannes i de enkelte fag i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militær optræden og idræt m.m. (3 uger)Ønskeligt: ikke et kravRelevant erhvervserfaring, gerne fra restaurationsbranchen eller håndværkerUddannet Ubefaren/befaren skibsassistentTruckcertifikatRøgdykkerbevisSpeedbådscertifikatDuelighedsbevisEpoxyKranbasisTSE (taktisk sanitet for enkeltmand)TMG/LMG (Tung maskingevær/Let maskingevær)HygiejnebevisHelbredskrav:Egnet til røgdykkercertifikatDet er en forudsætning, at du kan skikkes til udkig herunder ikke har farveblindhed.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte proviantbefalingsmand, SG Mathilde Frost Jensen på mail: 2E-ESSN-PRB@MIL.DKHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er 1. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 6. april 2021.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
24. January 2022
KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com