/*Menu hide on click outside*/
Published
12. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
1

Description

I Søfartsstyrelsen søger vi en ny medarbejder til at forme kravene til maritime uddannelser, så de svarer til både nutidens og morgendagens forventninger til kompetente søfarende. Stillingen indebærer både at vedligeholde de danske regler for sønæring samt at forhandle de internationale rammer på området i særligt FN’s Søfartsorganisation, IMO. Så har du erfaring med det maritime uddannelsesområde og trives du i et stærkt, tværfagligt miljø, så er du måske vores nye kollega.

I Søfartsstyrelsen kan vi tilbyde et stærkt tværfagligt miljø med engagerede kollegaer og en hverdag med fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Om stillingen

Jobbet er placeret i styrelsens kontor for Maritim Regulering og Jura, hvor du skal koordinere en bred vifte af opgaver relateret til indholdsmæssige krav til søfarendes uddannelse og træning, og mange af opgaverne fordrer et tæt samarbejde med andre dele af styrelsen og andre myndigheder i både ind- og udland samt med inddragelse af søfartserhvervets parter. Som ansvarlig for de maritime uddannelser vil du væsentligst skulle sørge for at holde styrelsens regelværk på området ajour i samarbejde med kontorets andre fagligheder, bistå andre enheder med reglernes fortolkning, samt repræsentere Danmark i relevante EU- og IMO-organer. Afhængigt af din baggrund kan andre arbejdsområder inden for kontorets arbejde med maritim regulering også komme tale.

Om dig

Vi forventer, at du har enten en maritim uddannelsesbaggrund eller en kandidatuddannelse, samt at du har nogle års relevant erfaring inden for maritime uddannelser fx fra en offentlig myndighed, privat interesseorganisation eller maritim uddannelsesinstitution. Du er endvidere velfunderet på skrift og evner at formidle komplicerede problemstillinger i et klart og forståeligt sprog.
Derudover lægger vi vægt på at du:
er ansvarsbevidst og evner at tage initiativ i opgaveløsningen

har gode samarbejdsevner og kan skabe netværk internt og eksternt

nyder at arbejde et stærkt tværfagligt miljø

har politisk tæft og blik for at finde strategisk gode løsninger

Om os

Søfartsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og arbejder for vækst i de maritime erhverv og sikkerheden til søs. Det gør vi i et tæt samarbejde med relevante interessenter. Samtidig deltager vi aktivt i både europæisk og internationalt samarbejde, fordi søfarten er et internationalt erhverv. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi har en travl hverdag med fleksibel arbejdstilrettelæggelse, så jobbet kan kombineres med et aktivt familie- og fritidsliv. Du vil få gode kollegaer i et engageret arbejdsmiljø, som både fagligt og socialt vil bidrage til, at du får det bedste fundament for at løse dine opgaver.

Kontoret for Maritim Regulering og Jura arbejder med udvikling af regler, der skal fremme sikkerhed, sundhed og miljø for både skibe, søfarende og fiskere og de farvande, de sejler i. Samtidig er vi med til at sikre, at reguleringen skaber de bedste rammer for væksten og konkurrenceevne i den maritime sektor. Vi deltager i forhandlingerne om internationale og EU regler og udarbejder de danske regler.

Vi er ca. 30 medarbejdere med juridisk, teknisk og akademisk baggrund. Der er to chefer tilknyttet til afdelingen, og du vil få en MUS-chef, men kan forvente at skulle udføre opgaver for begge chefer.

Om ansættelsen

Der er tale om fast fuldtidsstilling, og du ansættes afhængigt af din erfaring som fuldmægtig eller specialkonsulent efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Søfartsstyrelsens hovedkontor ligger i Korsør, hvor den fysiske arbejdsplads således er placeret.

Vil du vide mere?

Du kan få flere informationer om stillingen ved at kontakte kontorchef Kirstine Strøh Nielsen på telefon 7219 6135 eller ksn@dma.dk. For yderligere oplysninger om personaleforhold kan du kontakte HR-partner Kristine Lilleng Castenschiold på telefon 9133 7022. Du kan også læse mere om os på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk.

Har du lyst til at søge?

Så klik på ”Søg stilling” knappen nederst i annoncen eller søg via vores hjemmeside http://jobisoefartsstyrelsen.dk/#job . Din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest 31. oktober

Vi forventer at indkalde til samtaler løbende. Stillingen ønskes besat til snarest.

Related Jobs

Senior Piping Eng B23350   Norway new
12. May 2022
11. May 2022
Senior Piping Engineer   Norway new
11. May 2022
11. May 2022