/*Menu hide on click outside*/
Published
10. September 2021
Location
Norway
Category
City
Trondheim
Deadline
30. September 2021

Description

Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport. Vi har nå ledig stilling innen Maritime energisystemer.

Maritime energisystemer omfatter alt som har med energiproduksjon, -lagring og -bruk om bord i skip å gjøre. Våre forskere jobber med løsninger for fremtidens skip hvor målet er å bruke energi mer effektivt samt redusere skadelige utslipp til miljøet. Global skipsfart står overfor en rekke utfordringer på dette området. Vår forskergruppe er både involvert i finne løsninger samt å bistå nasjonale og internasjonale myndigheter med å utvikle hensiktsmessige og effektive regelverk som sikrer overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Vi tar mål av oss å være den viktigste leverandør av faktabasert kunnskap på dette området.

Maritime Energisystemer er en forskergruppe på 10 personer, og vi søker å styrke gruppa med 1-2 kolleger. Vi jobber i tett samarbeid med andre deler av SINTEF, med NTNU og med andre kunnskapsaktører i Norge og utlandet. Vi jobber tett på den maritime industrien og bistår dem i å finne og implementere nye løsninger i arbeidet med kontinuerlig forbedring og utslippsreduksjoner.

Vår forskerguppe er en sentral aktør i flere store prosjekter med industrikunder, blant annet FreeCO2ast, SFI Smart Maritime og vårt nyeste prosjekt innen lav- og nullutslippsteknologi for skip AMAZE. Vi driver med alt fra modellering og simulering til eksperimentell utvikling og verifikasjon i våre laboratorier. Vi står nå foran en av de største satsingene på forskningsinfrastruktur i Norge når Ocean Space Center blir en realitet. Vårt laboratoriemiljø vil bli betydelig oppgardert og innta en rolle som et av verdens mest komplette maskinerilaboratorium for maritime energisystemer.

På grunn av den stadig økende aktiviteten vi har innen motorutvikling og forbrenningsteknologi søker vi etter en person som har eksperimentell laboratoriekompetanse og bakgrunn fra motorutvikling.

Arbeidshverdagen vil bestå av oppgaver innen disse områdene:

 • Lede og utføre eksperimentell virksomhet i prosjekter knyttet til M-Lab
 • Utvikle og styre vår eksperimentelle virksomhet
 • Bidra til realiseringen av det nye M-Lab i Ocean Space Center
 • Bidra i norske og internasjonale prosjekter
 • Utvikle og skaffe nye prosjekter i samarbeid med kolleger, samarbeidspartnere og industri
 • Formidle forskningsresultater, drive kursvirksomhet og vitenskapelig publisering
 • Bidra til oppbygging av vår kapasitet innen eksperimentell virksomhet

SINTEF søker deg som har:

 • Relevant utdanning på PhD-nivå
 • Relevant erfaring fra forskningsmiljø
 • Erfaring med eksperimentell laboratoriebasert virksomhet
 • God kjennskap til maritime motor- og maskinerisystemer
 • God kjennskap til maritim industri
 • Fokus på kundene
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og/eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

SINTEF tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et dynamisk arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger
 • En moderne pensjonsordning, og meget gode forsikringsordninger

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 22.09.2021

Synes du dette virker spennende og vil høre mer tar du kontakt medforskningsleder Anders Valland, mobil 92086128.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

18. September 2021
17. September 2021
17. September 2021
Blade Features Engineer   Denmark new
17. September 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/