/*Menu hide on click outside*/
Published
24. September 2021
Expires
14. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast om bord i en af søværnets maritime beredskabsskibe af DIANA-kl., er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.
Om os
FREJA (DIANA-klassen) udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestabens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

FREJAs besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje indenfor farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter, samt deltagelse i søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til bl.a. politi og SKAT samt øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
FREJA har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Våben- Dæksgaster om bord i FREJA har en varieret vifte af opgaver i den daglige tjeneste. Dette indebærer at man deltager i dæksarbejde, gummibådssejlads, våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand/havari i eget og andre skibe samt indgår i vagten på broen som udkig/rorgænger og SitaWare operatør m.v.
Du vil få fast tjenested i Slagelse/Korsør og indgår i varetagelsen af skibsgruppevagten i FREJA’s hjemmeperioder. FREJA bemander skibsgruppevagten ca. 40 dage (3,5 tørn) pr. år og sejler ca. 135 dage pr. år.
Om dig
Du er god til at samarbejde, og du trives godt i et omskifteligt miljø. Hverdagen om bord kan til tider være hektisk, men det kontinuerlige beredskab kan til andre tider være rutinepræget, og ofte er der ikke langt mellem de to yderligheder. Det er derfor vigtigt at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau og derfor også vigtigt, at du kan være selvstændig i opgaveløsningen. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en can do-tilgang til dit arbejde. Du kan lide at tage fat både inden- og udenfor dit normale arbejdsområde.
Det er en fordel hvis du har erfaring med dæksarbejde og vedligeholdelse af våben fx fra tidligere gennemført værnepligt eller andre ansættelsesforløb i Forsvaret. Der er ligeledes en fordel hvis du har gennemgået uddannelsen som våbenmekanikker på TMG. Uanset din uddannelsesmæssige baggrund, er der dog ikke tilknyttet et fagtillæg til den aktuelle stilling som våbengast.
Hvis du har erfaring fra sejlende tjeneste fra DIAN-kl vil det naturligvis også være en fordel.
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til besætningens næstkommanderende seniorsergent Klaus Juulsgaard på telefon 41 30 98 44 eller Seniorsergent Lars Hoel, SCA-BEM11 , telefon 72 85 75 53
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 1. november 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2022.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast om bord i en af søværnets maritime beredskabsskibe af DIANA-kl., er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.
Om os
FREJA (DIANA-klassen) udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestabens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

FREJAs besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje indenfor farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter, samt deltagelse i søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til bl.a. politi og SKAT samt øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
FREJA har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Våben- Dæksgaster om bord i FREJA har en varieret vifte af opgaver i den daglige tjeneste. Dette indebærer at man deltager i dæksarbejde, gummibådssejlads, våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand/havari i eget og andre skibe samt indgår i vagten på broen som udkig/rorgænger og SitaWare operatør m.v.
Du vil få fast tjenested i Slagelse/Korsør og indgår i varetagelsen af skibsgruppevagten i FREJA’s hjemmeperioder. FREJA bemander skibsgruppevagten ca. 40 dage (3,5 tørn) pr. år og sejler ca. 135 dage pr. år.
Om dig
Du er god til at samarbejde, og du trives godt i et omskifteligt miljø. Hverdagen om bord kan til tider være hektisk, men det kontinuerlige beredskab kan til andre tider være rutinepræget, og ofte er der ikke langt mellem de to yderligheder. Det er derfor vigtigt at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau og derfor også vigtigt, at du kan være selvstændig i opgaveløsningen. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en can do-tilgang til dit arbejde. Du kan lide at tage fat både inden- og udenfor dit normale arbejdsområde.
Det er en fordel hvis du har erfaring med dæksarbejde og vedligeholdelse af våben fx fra tidligere gennemført værnepligt eller andre ansættelsesforløb i Forsvaret. Der er ligeledes en fordel hvis du har gennemgået uddannelsen som våbenmekanikker på TMG. Uanset din uddannelsesmæssige baggrund, er der dog ikke tilknyttet et fagtillæg til den aktuelle stilling som våbengast.
Hvis du har erfaring fra sejlende tjeneste fra DIAN-kl vil det naturligvis også være en fordel.
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til besætningens næstkommanderende seniorsergent Klaus Juulsgaard på telefon 41 30 98 44 eller Seniorsergent Lars Hoel, SCA-BEM11 , telefon 72 85 75 53
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 1. november 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2022.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!