/*Menu hide on click outside*/
Published
18. May 2021
Expires
7. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense
Page Views
0

Description

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en adjunkt/lektor til undervisning inden for samfundsvidenskab. Der er tale om en fast 37 timers stilling med tiltrædelse den 1. august 2021.Socialrådgiveruddannelsen udbydes i Odense, Vejle og som net-baseret uddannelse. Ansættelsessted er i Odense, og den primære opgave er undervisning og vejledning på grunduddannelsen i Odense og på den net-baserede uddannelse. Stillingen kan derudover også omfatte opgaver tilknyttet videreuddannelsen. Undervisningen gennemføres som forelæsninger for storhold, holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen.KvalifikationerDu skal have en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau, f.eks. kandidat i Socialt Arbejde, Sociologi eller Statskundskab, da stillingen forudsætter viden om og interesse inden for det samfundsvidenskabelige område i relation til socialt arbejde. Du skal samtidig have lyst til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med et undervisningssigte. Det vil være en fordel, hvis du har særlig interesse indenfor kommunalområdet og/eller tværprofessionelt samarbejde/tværprofessionelle forløb.Vi lægger derudover vægt på at du:Enten har erfaring med undervisning eller et brændende ønske om at underviseHar lyst til at være en del af et undervisningsmiljø med engagerede studerende og kollegerHar gode it-kompetencer, samt mod på og evne til at bringe disse i anvendelse i udviklingen af nye arbejds- og undervisningsmetoderHar mod på at indgå i det tværgående samarbejdeOm osSocialrådgiveruddannelsen er organisatorisk placeret sammen med lærer- og pædagoguddannelsen i Området for Pædagogik og Samfund. Der er knap 40 undervisere på uddannelsen, heraf godt 30 i Odense.Underviserne er organiseret i tværfaglige teams, som har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af modulernes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø, er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.AnsættelsenAnsættelsen sker i henhold til gældende LC/CO10 fællesoverenskomst, samt organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler mfl. Ansættelsen er omfattet af bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved professionshøjskoler mfl., samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse mv. af undervisere ved professionshøjskoler mfl.Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 år.Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen - CVU-stillingsstrukturen, kan du i henhold til ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, BEK nr 673 af 13/05/2020” vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse. Anmodningen må maksimalt fylde 8 sider og skal indeholde en redegørelse vedrørende dine kompetencer for arbejdet med forskning og udvikling.Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.Har en ansøger en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.Vil du vide merePå ucl.dk kan du læse mere om socialrådgiveruddannelsen og dens opbygning.Du er ligeledes velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jimmy Mangelsen på mail jima@ucl.dk eller tlf.: 2485 8004 eller underviser i socialt arbejde Klaus Debel-Hansen på mail klde@ucl.dk for yderligere oplysninger.SamtalerSamtaler forventes afholdt fredag den 4. juni 2021 og evt. 2. samtale onsdag den 9. juni 2021.AnsøgningAnsøgning med relevante bilag sendes via www.ucl.dk/job senest mandag den 31. maj 2021.